งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงานการสร้าง แผนผังองค์กร 1. ให้นักเรียนเลือก Slide Layout แบบ Title and Diagram or Organization Chart มาสร้าง งาน 2. นำข้อมูลที่ครูแจกให้ ไปสร้าง เป็นแผนผังองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงานการสร้าง แผนผังองค์กร 1. ให้นักเรียนเลือก Slide Layout แบบ Title and Diagram or Organization Chart มาสร้าง งาน 2. นำข้อมูลที่ครูแจกให้ ไปสร้าง เป็นแผนผังองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงานการสร้าง แผนผังองค์กร 1. ให้นักเรียนเลือก Slide Layout แบบ Title and Diagram or Organization Chart มาสร้าง งาน 2. นำข้อมูลที่ครูแจกให้ ไปสร้าง เป็นแผนผังองค์กร 3. ตกแต่งให้สวยงาม เสร็จแล้ว แสดงผลไว้ที่หน้าจอ คุณครูณิชาฒ์ สุกรี

2 เด็กหญิงณัฐฐา ทองยั่งยืน ชื่อผลงาน “ การสร้างแผนผังองค์กร ” ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม สาระฯ ครู ฝ่ายการเงิน บัญชี ฝ่ายบริหาร ทั่วไป สถานที่ ยานพาหนะ อาคาร ฝ่ายกิจการ นักเรียน ระเบียบ วินัย กรรมการ สถานศึกษา

3 เด็กชายพงศธร มากแก้ว ชื่อผลงาน “ การ สร้างแผนผังองค์กร ” ผู้อำนวยการ โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม สาระฯ ครู ฝ่ายการเงิน บัญชี ฝ่ายบริหาร ทั่วไป สถานที่ ยานพาหนะ อาคาร ฝ่ายกิจการ นักเรียน ระเบียบ วินัย กรรมการ สถานศึกษา

4 เด็กชายวุฒิชัย รอดงาม ชื่อผลงาน “ การ สร้างแผนผังองค์กร ” ผู้อำนวยการ โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม สาระฯ ครู ฝ่ายการเงิน บัญชี ฝ่ายบริหาร ทั่วไป สถานที่ ยานพาหนะ อาคาร ฝ่ายกิจการ นักเรียน ระเบียบ วินัย กรรมการ สถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ใบงานการสร้าง แผนผังองค์กร 1. ให้นักเรียนเลือก Slide Layout แบบ Title and Diagram or Organization Chart มาสร้าง งาน 2. นำข้อมูลที่ครูแจกให้ ไปสร้าง เป็นแผนผังองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google