งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ญ. ตริตราภรณ์ วงค์กิติ เลขที่ 14 ด. ญ. ปิยกานต์ กุนราชา เลขที่ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ญ. ตริตราภรณ์ วงค์กิติ เลขที่ 14 ด. ญ. ปิยกานต์ กุนราชา เลขที่ 19."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ญ. ตริตราภรณ์ วงค์กิติ เลขที่ 14 ด. ญ. ปิยกานต์ กุนราชา เลขที่ 19

2 อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ใน เทคโนโลยีสนเทศ และการสื่อสาร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาให้ทำงานได้ เร็วขึ้นเพื่อความสะดวกในการทำงาน

3 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกในการทำงาน ความเร็วของ คอมพิวเตอร์จะเพิ่มขึ้นทุก 18 เดือนทำให้ คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น เช่นแสดงพัฒนาการของจำนวนทรานซิสเตอร์ใน ซีพียูรองรับงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ในอดีต เรามีการสื่อสารโดยส่งข้อความผ่านการส่ง จดหมาย โทรเลขโทรศัพท์ ปัจจุบันมีการส่ง ข้อความ วีดิทัศน์ เสียงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ญ. ตริตราภรณ์ วงค์กิติ เลขที่ 14 ด. ญ. ปิยกานต์ กุนราชา เลขที่ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google