งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patchanee Pasitchakrit Department of Anesthesiology Faculty of Medicine, Srinakharinwirot university.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patchanee Pasitchakrit Department of Anesthesiology Faculty of Medicine, Srinakharinwirot university."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patchanee Pasitchakrit Department of Anesthesiology Faculty of Medicine, Srinakharinwirot university

2 Spinal anesthesia or – subarachnoid block - intrathecal anesthesia - spinal analgesia

3 Vertebrae (spine) Cervical - 7 Thoracic - 12 Lumbar - 5 Sacral - 5 ( เชื่อม ติดกัน ) Coccygeal - 4 ( เชื่อม ติดกัน ) Total 33

4

5

6 Structures

7 แบ่งเป็น 1. Dura mater - หนาสุด, นอกสุด, สิ้นสุด ~ S 2 (adult) - collagen, elastin longitudinal arrangement - เหนือ epidural space (Batson’s plexus, segmental artery, fat, lymphatics, spinal nerve root) - ใต้ subdural space

8 2. Arachnoid mater- ใต้ subarachnoid space ซึ่งมี CSF 3. Pia mater - บางมาก, แนบชิดกับ spinal cord

9  ~ 60% สิ้นสุดที่ขอบล่าง L 1 (30% ที่ T 12, 10% ที่ L 3 )  terminal branch cauda equina  นิยมทำ SA or LP ต่ำกว่า L 1

10  ออกทาง intervertebral foramen เพื่อไป supply ตาม dermatomes  มีทั้งหมด 31 คู่ - C 1-8 - T 1-12 - L 1-5 - S 1-5 - coccyx 1 คู่

11

12

13  ด้านหน้า - ant. spinal artery (single) Adamkiewicz T 8 -L 2 - เสี่ยงต่อ ant. cord ischemia no collateral flow  ด้านหลัง - post. spinal artery (pair) collateral flow มาก

14

15  สร้างจาก choroid plexus  ปริมาณ 100-150 ml ( ½ in brain, ½ in subarachnoid space)  specific gravity at 37º C = 1.003-1.008

16 “Neuraxial block is indicated when surgical procedure can be accomplished with a sensory level of anesthesia that does not produce adverse patient outcome” นิยม - Lower extremity, hip : femur, tibia, foot - Lower abdomen : hernia, C/S - Perineum : anus, rectum, TUR-P

17  Absolute – Pt.refusal  Other - hypovolemia (relative) - increased intracranial pressure - coagulopathy - infection - septicemia - valvular heart stenosis - preexisting neurological deficits - uncooperative Pt. - severe spinal deformity - Prior back surgery

18 เส้นประสาทแต่ละชนิดถูกยับยั้งโดยยาชา เฉพาะที่ได้ยากง่ายแตกต่างกัน, fiber แต่ละชนิด sensitive ต่อยาชาไม่เหมือนกัน โดยขึ้นกับ – size - myelinated or unmyelinated โดยเส้นประสาทที่มีขนาดเล็กและเป็นชนิด myelinated จะถูกยับยั้งกระแสประสาทได้ง่ายที่สุด B fiber C fiber Aδ Aß A alpha

19  Spinal needle ลด incidence PDPH

20  Resuscitating drugs and devices

21  Local anesthetics - ออกฤทธิ์สกัดกั้นการนำกระแสประสาทโดย จับกับ receptor ของ Na channel - ส่วนของยาที่มีประจุบวกจับกับ membrane receptor ที่มีประจุ ไฟฟ้าตรงข้ามที่ผนังด้านในของ Na channel Na channel ปิด Na ไหลผ่าน axoplasm ไม่ได้ ไม่เกิด deporalizaton “Surface charge, specific receptor theory”

22 Devided into 3 groups 1. Ester group - cocaine (1 st ), procaine, chloroprocaine, tetracaine - side effect มาก 2. Amide group - lidocaine, mepivacaine, prilocaine, bupivacaine, etidocaine, ropivacaine และ dibucaine 3. Saxitoxin, tetrodotoxin - สกัดจากปลาปักเป้า - ออกฤทธิ์นานหลายวัน - ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นทดลอง

23 hypobaric แบ่งเป็น 3 ชนิด ตาม baricity isobaric hyperbaric นิยมใช้ 1. 0.5% Isobaric bupivacaine ออกฤทธิ์นาน 3-3.5 hr, ไม่สามารถปรับระดับการชาได้ 2. 0.5% hyperbaric bupivacaine ออกฤทธิ์นาน 2-2.5 hr, ควบคุมระดับการชาได้ดีกว่า

24  Opioid (Intrathecal morphine) - postop.analgesia - duration 6-24 hr - dose 0.1-0.3 mg

25 Lateral decubitus

26 Sitting position - obesity - perineum, uro.

27 Prone position - Jackknife (rectal, perineal) - Hypobaric+aspirate CSF

28

29 1.CVS - Venodilation venous pooling venous return CO BP - Arterial dilatation SVR BP - T 1-4 block cardiac accerelator bradycardia

30 2. Respiratory system - block midthoracic level มีผลน้อยต่อ pulmonary F n ใน ผู้ป่วยที่ไม่มี preexisting lung disease - high block abdominal+intercostal m. paralysis ระวังใน Pt.severe pulmonary disease ( ควรต่ำกว่า T7) 3. GI system - parasym. เด่น sphincter relaxation, peristalsis

31 4. GU system - block sacral parasym.outflow (S 2-4 ) bladder atony - block sym. activity bladder sphinter tone Urinary retention 5. Metabolic & endocrine - ลด stress response

32  Major - dose - site of injection - baricity - posture  Other - age - height - CSF - anatomy of spine - intraabdominal pressure - technique of injection

33  Acute onset - hypotension - high-total spinal block - cardiac arrest - systemic toxicity - anaphylaxis - nausea & vomiting - paresthesia

34  Late onset - backache - urinary retention - PDPH (age, gender, needle size, bevel, pregnancy, No. of dural puncture) - spinal, epidural hematoma - meningitis, arachnoiditis - cauda equina syndrome

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt Patchanee Pasitchakrit Department of Anesthesiology Faculty of Medicine, Srinakharinwirot university.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google