งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DRGs (Diagnosis Related Groups) การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ผศ. นพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DRGs (Diagnosis Related Groups) การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ผศ. นพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DRGs (Diagnosis Related Groups) การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ผศ. นพ

2

3 หลักการของการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
การจ่ายย้อนหลังตามต้นทุนทั้งหมด ( Reimbursement at full cost )= Fee for service (Retrospective payment system) การจ่ายเงินตามยอดสมาชิกที่มีการขึ้นทะเบียน (Reimbursement per capita ) การจ่ายเงินตามการเจ็บป่วยจริงโดยมีการตกลงราคาค่าบริการล่วงหน้า (Prospective payment system based on DRGs)

4 Top 10 UC “C” FY2550 C code codes % Description 201 30,091 8.15
ไม่มี รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก 114 24,144 6.54 น้ำหนักตัวแรกรับใช้ไม่ได้หรือไม่มี (เด็กแรกเกิด) 210 21,639 5.86 รหัสการวินิจฉัยอื่น ใช้ไม่ได้ (invalid code) 111 21,341 5.78 ประเภทการจำหน่าย ใช้ไม่ได้/ไม่มี 320 16,197 4.39 ข้อมูลค่าใช้จ่ายตามหมวดไม่ตรงกับยอดรวม 431 14,113 3.82 รหัสการใช้สิทธิ ไม่มี หรือใช้ไม่ได้ 151 12,585 3.41 ผู้ป่วยอยู่ รพ. 2 ครั้ง มีช่วงเวลาทับซ้อน (AN ต่างกัน เลขบัตรปชช. ตรงกัน) 211 11,854 3.21 รหัสหัตถการ ใช้ไม่ได้ (invalid code) 203 10,359 2.81 รหัสการวินิจฉัยโรคหลักใช้ไม่ได้(invalid code) 209 9,733 2.64 รหัสการวินิจฉัยในการคลอดผิดหลัก ICD

5 Top 10 Invalid ICD-9-CM FY2550 Error 9CM code Codes Remark 389 517
รหัสหัวข้อ PUNCTURE OF VESSEL 5265 451 526 Total pancreatectomy 470 390 รหัสหัวข้อ APPENDECTOMY 654 297 รหัสหัวข้อ UNILAT SALPINGO-OOPHOREC 905 230 รหัสหัวข้อ MICRO EXAM-BLOOD 656 206 รหัสหัวข้อ BILAT SALPINGO-OOPHORECT 471 184 รหัสหัวข้อ INCIDENTAL APPENDECTOMY 735 172 รหัสหัวข้อ MANUALLY ASSISTED DELIV 4472 171 ?!? 730 162 รหัสหัวข้อ ARTIFICIAL RUPT MEMBRANE

6 DRG เป็นระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วย แบบหนึ่ง
เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีการใช้ทรัพยากร ในการรักษาใกล้เคียงกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ข้อมูลที่ใช้ในการจัดกลุ่ม คือการวินิจฉัย การรักษา ผลการรักษาและข้อมูลบุคคลของผป.

7 ข้อมูลที่ใช้ในการหา DRG
Patient’s Data : PDx, SDx, Proc, Age, Sex, Weight, D/C Type DRG Grouping

8 ปัจจุบันประเทศไทยใช้
ICD-10TM 2007 ของไทยให้รหัสโรค ICD-9-CM 2007 ของอเมริกาในการให้รหัสการผ่าตัดและหัตถการต่าง ๆ 1 ตค. 53 อาจประกาศใช้ DRG Ver 5.0 ใช้ ICD-10TM 2010, ICD-9CM 2010

9 โดยแบ่งเป็น 25 Major Diagnostic Category (MDC)
ระบบ DRG ใช้วิธีแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มย่อย ตามกายวิภาค (Anatomical system ) โดยแบ่งเป็น 25 Major Diagnostic Category (MDC) DRG Ver5.0 เพิ่ม MDC 28 (LOS <6 hr.)

10

11

12

13

14 ตัวแปรและคำสำคัญที่ต้องทราบ
Principal Diagnosis โรคหลัก Comorbidity โรคร่วม Complication โรคแทรก Procedure หัตถการและการผ่าตัด Relative Weight(RW) น้ำหนักสัมพัทธ์ Age อายุ Length of Stay (LOS) จำนวนวันนอน รพ. Discharge statusสถานภาพการจำหน่ายผู้ป่วย Discharge type ชนิดการจำหน่ายผู้ป่วย

15

16

17

18 Length of stay :Impact to reimbursement
Inliers Trimming point Low outliers High outliers Outlier payment method

19 PDx (Principal Diagnosis)
- โรคหลัก ที่ได้รับการรักษา - สรุปเมื่อ discharge - แพทย์ผู้รักษาเป็นสรุป - ใช้รหัส ICD-10 - มี 1 diagnosis เท่านั้น

20 Complication and Comorbidity (CC)
ภาวะแทรกซ้อน หรือโรคอื่นที่เป็นร่วมด้วย ทําให้มีความยุ่งยากในการรักษามากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรในการรักษามากขึ้น SDx => CC

21 SDx (Secondary Diagnosis)
- โรคอื่นๆ (ที่ active) เช่น โรคร่วม ภาวะแทรกซ้อน - ใช้รหัส ICD-10 - อาจมี 0 diagnosis หรือมากกว่า

22 - Operating Room Procedures - Non-operating Room Procedures
Proc (Procedures) การผ่าตัด/หัตถการ ที่ทำในการรักษาครั้งนั้น ใช้รหัส ICD-9-CM อาจมี 0 procedure หรือมากกว่า - Operating Room Procedures - Non-operating Room Procedures

23 Other Patient’s Data Age 0 - 124 Sex 1 = male, 2 = female
Weight needed in neonate Discharge Type 1 = with approval 4 = transfer 2 = against advice 5 = other 3 = escape 9 = dead

24 DRG Grouping Patient’s Data MDC DRG

25 MDC Determination (Thai DRG v 4)
All Patients Demographic & Clinical Edit PreMDC Proc PDx, SDx,Wt. Special MDC (24,25,15) MDC PDx

26 Typical DRG Determination
MDC PCCL DRG DC1 related 1 DRG CC 2 DC2 DRG OR Proc 3 Yes DRG DC.. 4 DRG DC.. unrelated Unrelated OR Proc DRG No DC50 DRG DC51 1 DRG PDx CC 2 DC.. DRG 3 DRG DC.. 4 DRG

27 Allocation of DRG General principle DRG Principal Diagnosis Procedures
Major Diagnostic Category Principal Diagnosis ICD10 Comorbidity & Complications ( SDx) DRG Age, Weight, Discharge type Procedures ICD9CM

28 ใช้ตัวเลข 5 ตัว : MMDDC MM = เลข MDC (00 – 26)
การกำหนดเลข DRG ใช้ตัวเลข 5 ตัว : MMDDC MM = เลข MDC (00 – 26) DD = เลข DC (01-49, 50-99) C = CC (0 – 4, 9)

29 DRG Examples 00049 Bone marrow transplant w or wo CC
Craniotomy for trauma, no CC Craniotomy for trauma, w mild CC Craniotomy for trauma, w mod CC Craniotomy for trauma, w sev CC Craniotomy for trauma, w catas CC Craniotomy except for trauma, no CC Spinal disorders and injuries, no CC Appendectomy, no CC

30 DRG Parameters RW Relative weight LOS Length of Stay OT Outlier Trim Point Adjusted Relative Weight

31 Relative Weight (น้ำหนักสัมพัทธ์)
คือ ค่าเฉลี่ยของการใช้ทรัพยากรในการรักษา ผู้ป่วย DRG นั้น เทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของการ รักษาผู้ป่วยทั้งหมด Mean Charge Per DRG = Aggregate Mean Charge

32 List of DRG and Relative Weight
RW WTLOS OT Description 01010 2.0512 5.75 10 Craniotomy for trauma, no CC 01011 3.0131 8.14 38 Craniotomy for trauma, w mild CC 01012 4.2041 8.30 33 Craniotomy for trauma, w moderate CC 01013 5.2147 14.82 83 Craniotomy for trauma, w severe CC 01014 8.1946 22.25 105 Craniotomy for trauma, w catastrophic CC

33 DRG Relative Weight : Transplant
RW WTLOS OT Description 00049 20.000 25.50 47 Bone Marrow Transplant, w or wo CC 00059 24.000 14.67 61 Heart Transplant, w or wo CC 11010 11.497 21.45 41 Kidney Transplant, no CC 11013 14.555 30.35 66 Kidney Transplant, w mild to sev CC 11014 20.779 45.67 83 Kidney Transplant, w catastrophic CC 06070 1.0033 4.03 11 Appendectomy, no CC 06074 2.9688 12.11 40 Appendectomy, w catastrophic CC

34 Thai DRG Version 4 STRUCTURE MDC PDC AX DC CC DRG NUMBERING
- Pre MDC 00 MDC UN 26 PDC AX DC MDC : With Proc MDC : No Proc eg : 0101, 0102, 0103… 0150, 0151, 0152,... CC DRG DC + 0 – 4 / 9 eg : 01010, ..., 01014

35 การตรวจสอบข้อมูลก่อนหา DRG
Thai DRG version 4 การตรวจสอบข้อมูลก่อนหา DRG โรคหลักเหมาะสมกับการเป็นผู้ป่วยใน รหัสโรคสอดคล้องกับเพศและอายุ รหัสหัตถการสอดคล้องกับเพศ ฯลฯ

36 การเปลี่ยนแปลงสำคัญใน MDC 14
Thai DRG version 4 การเปลี่ยนแปลงสำคัญใน MDC 14 - PDx, SDx ต้องใช้ตามหลักของ ICD PDx O800, SDx O140  PDx O140, SDx O800  - ใช้ระบบ CC เฉพาะสำหรับ MDC 14

37 การเปลี่ยนแปลงสำคัญใน MDC 15
Thai DRG version 4 การเปลี่ยนแปลงสำคัญใน MDC 15 ใช้อายุในการกำหนดเป็น MDC 15 ใช้น้ำหนักตัวในการกำหนด DRG ใช้ระบบ CC เฉพาะสำหรับ MDC 15

38 DRG Relative Weight : Newborn
RW WTLOS OT Description 15510 8.2773 50 100 Newb adm wt <1000 gm wo CC 15511 9.1055 60 108 Newb adm wt <1000 gm w other CC 15512 9.7204 75.11 117 Newb adm wt <1000 gm w major CC 15513 13.469 78 130 Newb adm wt <1000 gm w mul CC 15520 1.0041 31.19 82 Newb adm wt gm wo CC 15530 0.6938 3.39 15 Newb adm wt gm wo CC 15540 0.2790 2.72 5 Newb adm wt >2499 gm wo CC 06070 1.0033 4.03 11 Appendectomy, no CC

39 ระดับการมีโรคแทรกโรคร่วม มี 0 – 4 0 ไม่มี
Thai DRG version 4 การกำหนดความรุนแรงตามโรคแทรกและโรคร่วม(CC) ระดับการมีโรคแทรกโรคร่วม มี 0 – 4 0 ไม่มี 1 – 4 มี น้อย, ปานกลาง, มาก, ร้ายแรง - SDx แต่ละรหัสมีน้ำหนักต่างกัน และขึ้นกับกลุ่มโรคด้วย

40 MDC เป็นเลข 2 หลัก 00 = Pre MDC 01-25 = MDC 1 – MDC 25 26 = กลุ่ม UN
DC (Disease Cluster) เป็นเลข 4 หลัก 2 หลักแรกตาม MDC คือ อีก 2 หลักหลังแบ่งเป็น 2 ช่วง ถ้ามีการผ่าตัดหรือ Procedure ถ้าไม่มีการผ่าตัดหรือ Procedure

41 DRG เป็นตัวเลข 5 หลัก รูปแบบ MMDDX
MM = เลข MDC (00-26) DD = เลข DC ( Proc 01-49, NonProc 50-99) X = PCCL (Patient Clinical Complexity Level) 0-4 0 = w/o CC 1 = mild CC 2 = moderate CC 3 = severe CC 4 = catastrophic CC 9 = w or w/o CC หรือไม่ใช้ CC

42 DRG สำหรับกลุ่ม UN 26019 Extensive OR Proc unrelated to PDx
26029 Prostatic OR Proc unrelated to PDx 26039 Non-extensive OR Proc unrelated to PDx 26509 Ungroupable (invalid code, Age-Sex conflict) 26519 Unaccepable PDx (Appendix A2) 26529 Unacceptable Obstetric Diagnosis Combination (PDx O80-O84 แต่มีรหัส O อื่น ๆ เป็น SDx) (Vag. Delv. แต่มีรหัส C/S, มี O82.- แต่ไม่มี 74.-)

43 การตรวจสอบข้อมูล(Edits)ใน DRG v4
Demographic Edits AGE 1-364/5 วัน, ปี SEX 1 M, 2 F Admission weigh gm. (age<1 yr) LOS Hours of mech. Ventilation ชั่วโมง Mode of separation Clinical Edits Acceptable Dx & Proc (ICD-10, ICD-9CM, ตัดซ้ำ) Unacceptable PDx Menifestation as PDx Age Conflict Sex Conflict

44 ตัวอย่างความสำคัญของ CC
PDx I84.5 Ext pile no comp. No CC = DRG RW=0.6285 #1 + A09 diarrhea = DRG RW=1.2176 #2+ E87.0 HyperNa+D56.3 Th. Tr. = DRG RW=3.2297

45 ความสำคัญของ CC DRG No CC Mild CC Mod CC Severe CC Catas CC 0101x
2.0512 3.0131 4.2041 5.2147 7.4881 0106x 1.3138 1.4119 4.2442 6.3624 0153x 0.9999 1.2591 1.9897 4.6481 0154x 1.1011 2.3413 4.9267 0158x 0.9890 1.6145 2.7154 7.0664 2103x 0.8245 2.8965

46 DRG 26529 Unacceptable Obstetric Dx Combination
RW = ห้ามใช้รหัส O80-O84 เป็น PDx ถ้ามีรหัส O อื่นๆ อยู่ด้วย O700,O800 (1st degree tear + normal labour) ถูกต้อง O800, O700 ผิด

47 Tracheotomy(311) Tracheotomy with any OR proc for upper airways condition 00060 No CC 00063 Mild to severe CC 00064 Catastrophic CC Tracheotomy only for upper airways obstruction w or w/o CC Tracheotomy for other condition No CC 00082 Mild to mod CC 00083 Severe CC 00084 Catastrophic CC

48 มาทำ Skin Graft กันดีกว่า !!!!
22500 Extensive 3rd degree burns w/o skin graft no CC RW=2.7876 22019 Extensive 3rd degree burns w skin graft w or w/o CC RW=

49 ICD-9-CM Extension Codes
+ 9 9 ICD-9-CM Code Multiplicity Settings

50 Phacoemulsification and aspiration of cataract
ตัวอย่างที่ 1 ผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อ 2 ข้างพร้อมกัน ในการผ่าตัดครั้งเดียว 1 3 4 1 + 2 1 Phacoemulsification and aspiration of cataract 2 ตา ในการผ่าตัดครั้งที่ 1

51 ตัวอย่างที่ 2 ผ่าตัดสมองหลายครั้ง/หลายตำแหน่ง
ตัวอย่างที่ 2 ผ่าตัดสมองหลายครั้ง/หลายตำแหน่ง Summary Operation setting 1: (1) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Right temporal area (2) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, left occipital area (3) Debridement of opened skull fracture, Right frontal area Operation setting 2: (1) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Left temporal area (2) Reopened Craniotomy with removal of Subdural hematoma, left occipital area Operation setting 3: (1) Tracheostomy ICD-9-CM Code 0124 0202 0131 311 ICD-9-CM ext Code 311+11

52 ข้อกำหนดอื่นๆ 1. ข้อมูลที่ไม่มีรหัสต่อท้าย หมายถึง การทำหัตถการครั้งเดียวและเป็นการทำหัตถการครั้งที่ 1 การใส่รหัสซ้ำกันในข้อมูลชุดเดียวกัน จะถูกนับเพียงครั้งเดียว เช่น หมายถึง 8622,8622 หมายถึง 2. ในกรณีที่ทำหัตถการตั้งแต่ 9 ตำแหน่งขึ้นไป ใน 1 setting ให้ใช้ รหัสเป็น “9” 3. ในกรณีที่ทำหัตถการตั้งแต่ 9 ครั้งขึ้นไป ใน 1 Adm ให้ใช้ รหัสเป็น “9”

53 ICD-9-CM Extension Codes
- ต้องมีเครื่องหมาย + และตามด้วยตัวเลข 2 ตัว - ตัวเลขที่ใช้ได้คือ 1 – 9 เท่านั้น - เลขตัวแรกบ่งบอกจำนวน (แห่ง) ใน 1 ครั้ง - เลขตัวหลังบ่งบอกครั้งที่ สำหรับรหัสนั้นๆ - เลขตัวหลังสำหรับแต่ละรหัส . เริ่มด้วย 1 . ต้องต่อเนื่องกัน: 1 -> 2 -> 3 -> … . ต้องไม่ซ้ำ ถ้าใส่ Ext ไม่ถูกต้อง Ext จะไม่ถูกนำไปใช้ รหัสใดๆ จะมีทั้ง Ext และไม่ Ext ไม่ได้

54 ตัดเนื้อตายและปลูกผิวหนัง
Summary Operation setting 1: (1) Excisional Debridement, both hand & abdomen Operation setting 2: (1) Excisional Debridement, right hand Operation setting 3: (1) Excisional Debridement, abdomen Operation setting 4: Skin graft (full thickness), both hand Skin graft (full thickness), abdomen Operation setting 5: (1) Skin graft (full thickness), Right hand (2) Excisional debridement, buttock ICD-9-CM Code 8622 8661 8664 ICD-9-CM ext Code

55 Ventilator Support Ventilator support, no CC Ventilator support, w mild to mod CC Ventilator support, w severe CC Ventilator support, w catas CC Trac status w vent support>96hr(96.72), w or wo CC (LOS>20)


ดาวน์โหลด ppt DRGs (Diagnosis Related Groups) การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ผศ. นพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google