งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอเสื่อ กก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ เสื่อกกบ้านนาหมอม้า ผู้ให้องค์ความรู้ นางนิ่ม นวลขาว ที่อยู่ 961 หมู่ 7 ตำบลนาหมอม้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอเสื่อ กก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ เสื่อกกบ้านนาหมอม้า ผู้ให้องค์ความรู้ นางนิ่ม นวลขาว ที่อยู่ 961 หมู่ 7 ตำบลนาหมอม้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอเสื่อ กก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ เสื่อกกบ้านนาหมอม้า ผู้ให้องค์ความรู้ นางนิ่ม นวลขาว ที่อยู่ 961 หมู่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นำองค์ความรู้ไปใช้งาน / โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชนการทอเสื่อกก เริ่มแรกจัดตั้งเป็นกลุ่มทอเสื่อ กกวัฒนธรรมชุมชน ปี 2518 มีสมาชิกทั้งหมด 85 ราย เมื่อปี 2545 ได้จัดตั้งเป็น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิจกรรม ทอเสื่อกกซึ่งสมาชิกจะทอเสื่อ กกแบบเป็นผืน ซึ่งลวดลาย แล้วแต่ถนัด ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำ ตามวิถีชีวิตในชุมชนไม่ได้คิด อะไรมากมาย ต่อมาเมื่อปี 2549 สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรทอเสื่อกกได้มาทำ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชนการทอเสื่อกก เริ่มแรกจัดตั้งเป็นกลุ่มทอเสื่อ กกวัฒนธรรมชุมชน ปี 2518 มีสมาชิกทั้งหมด 85 ราย เมื่อปี 2545 ได้จัดตั้งเป็น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิจกรรม ทอเสื่อกกซึ่งสมาชิกจะทอเสื่อ กกแบบเป็นผืน ซึ่งลวดลาย แล้วแต่ถนัด ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำ ตามวิถีชีวิตในชุมชนไม่ได้คิด อะไรมากมาย ต่อมาเมื่อปี 2549 สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรทอเสื่อกกได้มาทำ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

3 การทอเสื่อกกที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ทางกลุ่มจะต้องพัฒนา ตั้งแต่การปลูกกก ต้อง เลือกพื้นที่ดินร่วนปนทรายสามารถระบายน้ำได้ดี ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีเล็กน้อย ส่วนมากจะใส่ปุ๋ย หมัก แล้วจะได้ต้นกกที่มีคุณภาพที่ดี การทอเสื่อกกที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ทางกลุ่มจะต้องพัฒนา ตั้งแต่การปลูกกก ต้อง เลือกพื้นที่ดินร่วนปนทรายสามารถระบายน้ำได้ดี ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีเล็กน้อย ส่วนมากจะใส่ปุ๋ย หมัก แล้วจะได้ต้นกกที่มีคุณภาพที่ดี เวลาเก็บเกี่ยวก็จะเลือกต้นกกที่พอดี คือ ต้นที่เป็น หนุ่มสาว จะต้องสังเกตให้ดอกบานใบสีขาวหรือ เปลือกตรงโคนต้นเป็นสีน้ำตาลอมเขียวค่อยตัด เวลาเก็บเกี่ยวก็จะเลือกต้นกกที่พอดี คือ ต้นที่เป็น หนุ่มสาว จะต้องสังเกตให้ดอกบานใบสีขาวหรือ เปลือกตรงโคนต้นเป็นสีน้ำตาลอมเขียวค่อยตัด หลังจากตัดเสร็จแล้วก็มาคัดขนาดสั้นยาวเป็น หมวดหมู่ แล้วก็จักให้เป็นเส้นเล็กๆ นำไปตาก แดดจัด ประมาณ 5 – 6 แดด จะได้เส้นกกที่ แห้งและขาวนวล ย้อมง่ายเก็บเอาไว้เตรียมมัดหมี่ หลังจากตัดเสร็จแล้วก็มาคัดขนาดสั้นยาวเป็น หมวดหมู่ แล้วก็จักให้เป็นเส้นเล็กๆ นำไปตาก แดดจัด ประมาณ 5 – 6 แดด จะได้เส้นกกที่ แห้งและขาวนวล ย้อมง่ายเก็บเอาไว้เตรียมมัดหมี่ เลือกเส้นหรือขนาดพอดีกับลาย ใช้กก 1 กก. ต่อ 1 ผืน กว้าง X ยาว ขนาด 120 ซม. X 2 เมตร แยกออกเป็นส่วนๆ พร้อมมัด อีกส่วนหนึ่ง เป็นพื้นลายตามที่ต้องการเสร็จแล้วนำกกทั้งสอง ส่วนไปแช่ในน้ำสะอาดหนึ่งคืน เลือกเส้นหรือขนาดพอดีกับลาย ใช้กก 1 กก. ต่อ 1 ผืน กว้าง X ยาว ขนาด 120 ซม. X 2 เมตร แยกออกเป็นส่วนๆ พร้อมมัด อีกส่วนหนึ่ง เป็นพื้นลายตามที่ต้องการเสร็จแล้วนำกกทั้งสอง ส่วนไปแช่ในน้ำสะอาดหนึ่งคืน

4 นำกกที่แช่น้ำไว้ขึ้นมาเตรียมย้อม ตั้งน้ำ ให้เดือดในหม้อใส่สารส้ม 1 กำ เกลือ 1 กำมือ แล้วพอน้ำเดือดผสมสีที่เราต้องการ จะย้อมกับน้ำอุ่นละลายลงหม้อใส่สี 3 ซองต่อน้ำ 1 กก. เสื่อ 1 ผืนใช้ กก 1 กก. ใช้สีไม่ต่ำกว่า 6 ซอง ถ้าเป็นสี เข้มเพิ่มสีอีกเท่าตัว คนให้เข้ากันแล้วพอ หม้อเดือดเตรียมนำกกที่แช่ไว้ลงในหม้อ ต้มให้เดือดสม่ำเสมอประมาณ 10 นาที ค่อยๆ กลับเส้นกก ที่อยู่ข้างบนลง ล่างทิ้งไว้อีก 10 นาที แล้วดูว่าสีมันติดเส้น กกสม่ำเสมอแล้วยกเส้นกกลงจากหม้อทิ้ง ให้เส้นกกเย็นก่อนแล้วนำไปล้างน้ำสะอาด 2 ครั้ง นำเส้นกกไปผึ่งแดดให้แห้งแล้ว เตรียมทอ

5 การทอเสื่อกกสิ่งที่ต้องเตรียม คือ กี่ ด้ายฟืม ไม้คันฟืม ไม้พังกก เชือก 2 เส้น คนทอ 2 คน คนหนึ่งทออีกคนผูกกก ใช้เวลาทอ ประมาณ 4 – 6 ชั่วโมงต่อ 1 ผืน ทอเสร็จแล้ว เก็บงานทำความสะอาดผืนเสื่อ แล้วอบแดดอีก ครั้งเพื่อกันเชื้อรา ค่อยนำไปจำหน่ายได้ การทอเสื่อกกสิ่งที่ต้องเตรียม คือ กี่ ด้ายฟืม ไม้คันฟืม ไม้พังกก เชือก 2 เส้น คนทอ 2 คน คนหนึ่งทออีกคนผูกกก ใช้เวลาทอ ประมาณ 4 – 6 ชั่วโมงต่อ 1 ผืน ทอเสร็จแล้ว เก็บงานทำความสะอาดผืนเสื่อ แล้วอบแดดอีก ครั้งเพื่อกันเชื้อรา ค่อยนำไปจำหน่ายได้

6

7

8 สรุป การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่จะทอเสื่อแบบผืนใหม่ๆ เหมือนสมัยก่อนแต่ทางกลุ่มพัฒนาการทอเสื่อกกพับมีไว้ 3 ขนาด ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และทำ กระเป๋าจากเสื่อ กระเป๋าถือ หมอน กระเป๋า เครื่องสำอาง กระเป๋าโทรศัพท์ ที่รองแก้ว ที่รองจาน ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน กล่องกระดาษทิชชู ที่ใส่จดหมาย การ พัฒนาลวดลาย เช่นลายหงส์ ทางกลุ่มได้พัฒนา ลวดลายถึง 80 ลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกนา หมอม้านั้น ทางกลุ่มได้ถ่ายทอดศิลปะและทำเป็นศูนย์ เรียนรู้ของชุมชนสู่ลูกหลานในชุมชนทางกลุ่มได้พัฒนา ผลิตภัณฑ์จนได้รับรางวัล 1. ชนะเลิศหมู่บ้าน OTOP VILLAGE CHAMPION (OVC) 2. ชนะเลิศการประกวดเสื่อกกแบบประยุกต์ ในงานวัน เกษตรอีสานประจำปี 2549 3. ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสี่ดาว ในปี 2549 4. ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว ในปี 2549 5. ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในปี 2552 จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

9 นางวราภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้บันทึก ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นางวราภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้บันทึก ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ


ดาวน์โหลด ppt องค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอเสื่อ กก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ เสื่อกกบ้านนาหมอม้า ผู้ให้องค์ความรู้ นางนิ่ม นวลขาว ที่อยู่ 961 หมู่ 7 ตำบลนาหมอม้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google