งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอเสื่อกก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า ผู้ให้องค์ความรู้ นางนิ่ม นวลขาว ที่อยู่ 961 หมู่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอเสื่อกก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า ผู้ให้องค์ความรู้ นางนิ่ม นวลขาว ที่อยู่ 961 หมู่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอเสื่อกก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า
ผู้ให้องค์ความรู้ นางนิ่ม นวลขาว ที่อยู่ หมู่ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นำองค์ความรู้ไปใช้งาน/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการทอเสื่อกก เริ่มแรกจัดตั้งเป็นกลุ่มทอเสื่อกกวัฒนธรรมชุมชน ปี มีสมาชิกทั้งหมด 85 ราย เมื่อปี ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิจกรรมทอเสื่อกกซึ่งสมาชิกจะทอเสื่อกกแบบเป็นผืน ซึ่งลวดลายแล้วแต่ถนัด ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำตามวิถีชีวิตในชุมชนไม่ได้คิดอะไรมากมาย ต่อมาเมื่อปี2549 สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอเสื่อกกได้มาทำการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

3 การทอเสื่อกกที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ทางกลุ่มจะต้องพัฒนา ตั้งแต่การปลูกกก ต้องเลือกพื้นที่ดินร่วนปนทรายสามารถระบายน้ำได้ดี ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีเล็กน้อย ส่วนมากจะใส่ปุ๋ยหมัก แล้วจะได้ต้นกกที่มีคุณภาพที่ดี เวลาเก็บเกี่ยวก็จะเลือกต้นกกที่พอดี คือ ต้นที่เป็นหนุ่มสาว จะต้องสังเกตให้ดอกบานใบสีขาวหรือเปลือกตรงโคนต้นเป็นสีน้ำตาลอมเขียวค่อยตัด หลังจากตัดเสร็จแล้วก็มาคัดขนาดสั้นยาวเป็นหมวดหมู่ แล้วก็จักให้เป็นเส้นเล็กๆ นำไปตากแดดจัด ประมาณ 5 – 6 แดด จะได้เส้นกกที่แห้งและขาวนวล ย้อมง่ายเก็บเอาไว้เตรียมมัดหมี่ เลือกเส้นหรือขนาดพอดีกับลาย ใช้กก 1 กก. ต่อ 1 ผืน กว้าง X ยาว ขนาด 120 ซม. X 2 เมตร แยกออกเป็นส่วนๆ พร้อมมัด อีกส่วนหนึ่ง เป็นพื้นลายตามที่ต้องการเสร็จแล้วนำกกทั้งสองส่วนไปแช่ในน้ำสะอาดหนึ่งคืน

4 นำกกที่แช่น้ำไว้ขึ้นมาเตรียมย้อม ตั้งน้ำให้เดือดในหม้อใส่สารส้ม 1 กำ เกลือ 1 กำมือ แล้วพอน้ำเดือดผสมสีที่เราต้องการจะย้อมกับน้ำอุ่นละลายลงหม้อใส่สี 3 ซองต่อน้ำ 1 กก. เสื่อ ผืนใช้กก 1 กก. ใช้สีไม่ต่ำกว่า 6 ซอง ถ้าเป็นสีเข้มเพิ่มสีอีกเท่าตัว คนให้เข้ากันแล้วพอหม้อเดือดเตรียมนำกกที่แช่ไว้ลงในหม้อ ต้มให้เดือดสม่ำเสมอประมาณ 10 นาทีค่อยๆ กลับเส้นกก ที่อยู่ข้างบนลงล่างทิ้งไว้อีก 10 นาที แล้วดูว่าสีมันติดเส้นกกสม่ำเสมอแล้วยกเส้นกกลงจากหม้อทิ้งให้เส้นกกเย็นก่อนแล้วนำไปล้างน้ำสะอาด 2 ครั้ง นำเส้นกกไปผึ่งแดดให้แห้งแล้วเตรียมทอ

5 การทอเสื่อกกสิ่งที่ต้องเตรียม คือ กี่ ด้ายฟืม ไม้คันฟืม ไม้พังกก เชือก 2 เส้น คนทอ 2 คน คนหนึ่งทออีกคนผูกกก ใช้เวลาทอประมาณ 4 – 6 ชั่วโมงต่อ 1 ผืน ทอเสร็จแล้วเก็บงานทำความสะอาดผืนเสื่อ แล้วอบแดดอีกครั้งเพื่อกันเชื้อรา ค่อยนำไปจำหน่ายได้

6

7

8 สรุป การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่จะทอเสื่อแบบผืนใหม่ๆ เหมือนสมัยก่อนแต่ทางกลุ่มพัฒนาการทอเสื่อกกพับมีไว้ 3 ขนาด ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และทำกระเป๋าจากเสื่อ กระเป๋าถือ หมอน กระเป๋าเครื่องสำอาง กระเป๋าโทรศัพท์ ที่รองแก้ว ที่รองจาน ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน กล่องกระดาษทิชชู ที่ใส่จดหมาย การพัฒนาลวดลาย เช่นลายหงส์ ทางกลุ่มได้พัฒนาลวดลายถึง 80 ลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกนาหมอม้านั้น ทางกลุ่มได้ถ่ายทอดศิลปะและทำเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนสู่ลูกหลานในชุมชนทางกลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับรางวัล 1. ชนะเลิศหมู่บ้าน OTOP VILLAGE CHAMPION (OVC) 2. ชนะเลิศการประกวดเสื่อกกแบบประยุกต์ ในงานวันเกษตรอีสานประจำปี 2549 3. ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสี่ดาว ในปี 2549 4. ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว ในปี 2549 5. ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในปี 2552 จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

9 นางวราภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้บันทึก
นางวราภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้บันทึก ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


ดาวน์โหลด ppt องค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอเสื่อกก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า ผู้ให้องค์ความรู้ นางนิ่ม นวลขาว ที่อยู่ 961 หมู่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google