งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การประยุกต์ใช้ : การม้วน ขอบภาพ / รุ้ง ใบความรู้ โดย..... ครูนิ่มอนงค์ เดชภูงา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การประยุกต์ใช้ : การม้วน ขอบภาพ / รุ้ง ใบความรู้ โดย..... ครูนิ่มอนงค์ เดชภูงา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การประยุกต์ใช้ : การม้วน ขอบภาพ / รุ้ง ใบความรู้ โดย..... ครูนิ่มอนงค์ เดชภูงา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เข้าสู่ บทเรียน เข้าสู่ บทเรียน

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ใช้ เครื่องมือและคำสั่งต่างๆ ใน โปรแกรมโฟโต้ช๊อป 2. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ 3. นักเรียนมีจิตสำนึกและคุณธรรม จริยธรรมในการตกแต่งภาพ ถัดไป

3 เมนูหลัก การม้วนขอบภาพ การทำรุ้ง จบการ นำเสนอ จบการ นำเสนอ

4 การม้วนขอบภาพ เริ่มต้นด้วยการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ File>New แล้วก็ทำการกำหนดขนาดของภาพว่าจะกว้างยาว เท่าไหร่ หลังจากนั้นทำการ copy ภาพที่เรา ต้องการมาวางลงในแผ่นงานใหม่ของเรา ถัดไป

5 สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่ง Layer โดยไปคลิกที่ ปุ่ม Create a new layer ใน Layer Panel เลือก เครื่องมือ Polygonal Lasso Tool บนแถบเครื่องมือ ถัดไป

6 คลิกและวาดเป็นรูปสามเหลี่ยม ตรงมุมขวาล่างของ ภาพจะได้ Selection รูปสามเหลี่ยมตามที่วาดไว้ ให้ เรากดปุ่ม Delete บนแป้นคีย์บอร์ด ถัดไป

7 ยกเลิก Selection โดยใช้คำสั่ง Select > เลือก Deselect เลือกเครื่องมือ Pen Tool บนแถบ เครื่องมือ คลิกเมาส์ 4 จุดด้วยกัน โดยให้จุดที่ 1 และ 4 มาบรรจบกัน ต่อด้วยการเลือกเครื่องมือ Add Anchor Point Tool บนแถบเครื่องมือ ถัดไป

8 เพิ่มจุดของเส้น Path กัน ให้คลิกเมาส์ตรงกลางเส้น ระหว่างจุดที่ 2 และ 3 ดังภาพตัวอย่าง ถัดไป

9 แปลงเส้น Path ให้เป็น Select กัน ดังนี้ ให้ไปที่ หน้าต่าง Paths Panel ( ถ้าหาไม่เจอให้ไปดูที่เมนู Window > Paths) แล้วคลิกที่ปุ่ม Load path as a selection ด้านล่างของ Paths Panel ดังภาพ คลิก ที่ปุ่ม Gradient Tool บนแถบเมนู เพื่อที่จะ fill สี แบบ Gradient ลงไป ถัดไป คลิกที่ปุ่ม Gradient Tool บนแถบเมนู เพื่อที่จะ fill สีแบบ Gradient ลงไป

10 คลิกบริเวณจุดที่ 1 ดังภาพด้านล่าง แล้วลากมายัง จุดที่ 2 จากนั้นค่อยปล่อยเมาส์ เพิ่มความเข้มจาก ของขอบภาพกันโดยไปที่เมนู Image> เลือก Adjustments และเลือก Levels เมนูหลัก

11 การทำรุ้ง เปิดไฟล์ภาพที่เราต้องการทำ Effects ดังภาพ Copy ไฟล์ภาพนั้นแล้ว Paste เป็น layer ใหม่ แล้วสร้าง layer ใหม่ขึ้นอีก ใช้เส้น Selection ขึ้นมาลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมดังภาพ. ถัดไป

12 เลือกอุปกรณ์ Gradient Tool แบบ Radial Gradient Tool แล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่อุปกรณ์นั้น มี Option ต่างๆ ออกมาแล้วคลิกที่ Edit แล้วให้เลือกอุปกรณ์ไล่เฉดแบบ Transparent Rainbow แล้วปรับค่าต่างดังภาพ ถัดไป

13 ให้การทำงานอยู่ที่ Layer2 แล้วไล่เฉดสีในเส้น Selection ลักษณะให้เลยเส้น Selection ไป ( อย่าลืมปรับค่า Opacity = 50 % ใน Option Gradient ) แล้วให้ยกเลิกเส้น Selection เมนูหลัก รูปภาพที่สำเร็จแล้ว นักเรียนอาจทำทั้ง 2 เทคนิคในภาพเดียวกันก็ได้


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การประยุกต์ใช้ : การม้วน ขอบภาพ / รุ้ง ใบความรู้ โดย..... ครูนิ่มอนงค์ เดชภูงา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google