งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวศิวพร จอมนงค์ ชื่อเล่น นิ่ม อายุ 23 ปี เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2534 ที่อยู่ปัจจุบัน 53 ม.3 ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวศิวพร จอมนงค์ ชื่อเล่น นิ่ม อายุ 23 ปี เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2534 ที่อยู่ปัจจุบัน 53 ม.3 ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวศิวพร จอมนงค์ ชื่อเล่น นิ่ม อายุ 23 ปี เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2534 ที่อยู่ปัจจุบัน 53 ม.3 ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน บิดาชื่อ รต. ประสาท จอมนงค์ รับ ราชการทหาร มารดาชื่อนางอรชอน จอมนงค์ ทำ ธุรกิจส่วนตัว ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวศิวพร จอมนงค์ ชื่อเล่น นิ่ม อายุ 23 ปี เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2534 ที่อยู่ปัจจุบัน 53 ม.3 ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน บิดาชื่อ รต. ประสาท จอมนงค์ รับ ราชการทหาร มารดาชื่อนางอรชอน จอมนงค์ ทำ ธุรกิจส่วนตัว

3 ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมต้น - มัธยมปลายจาก โรงเรียนปายวิทยาคาร จบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา การศึกษาและ การแนะแนว เกรดเฉลี่ย 3.24 ปีการศึกษา 2557 ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมต้น - มัธยมปลายจาก โรงเรียนปายวิทยาคาร จบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา การศึกษาและ การแนะแนว เกรดเฉลี่ย 3.24 ปีการศึกษา 2557

4 ประวัติการทำงาน ปัจจุบัน ทำงานเป็นลูกจ้างรายวันการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาปาย ปัจจุบัน ทำงานเป็นลูกจ้างรายวันการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาปาย

5 ความใฝ่ฝัน อยากประกอบอาชีพครูเพราะเป็นอาชีพที่มี เกียรติเปรียบเสมือนผู้ให้ทั้งความรู้และให้ความ รักเอาใจใส่นักเรียน และเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ ของชาติ ความใฝ่ฝัน อยากประกอบอาชีพครูเพราะเป็นอาชีพที่มี เกียรติเปรียบเสมือนผู้ให้ทั้งความรู้และให้ความ รักเอาใจใส่นักเรียน และเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ ของชาติ

6 จบการ นำเสนอค่ะ ขอขอบพระคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวศิวพร จอมนงค์ ชื่อเล่น นิ่ม อายุ 23 ปี เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2534 ที่อยู่ปัจจุบัน 53 ม.3 ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google