งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง สัตว์ ถัดไป. สุนัข  สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิด หลายสกุลในวงศ์ Canidae ออกลูกเป็นตัว ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ เท้าหน้ามี 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง สัตว์ ถัดไป. สุนัข  สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิด หลายสกุลในวงศ์ Canidae ออกลูกเป็นตัว ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ เท้าหน้ามี 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง สัตว์ ถัดไป

2 สุนัข  สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิด หลายสกุลในวงศ์ Canidae ออกลูกเป็นตัว ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ เท้าหน้ามี 5 นิ้ว เท้าหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ อวัยวะ เพศของสุนัขตัวผู้มีกระดูกอยู่ภายใน 1 ชิ้น สุนัขที่ยังคงเป็นสัตว์ป่า เช่น หมาใน (Cuon alpinus) สุนัขที่เลี้ยงเป็นสัตว์บ้าน คือ ชนิด Canis lupus familiaris สุนัขเป็นสัตว์ที่มี หลายพันธุ์ เช่น ลาบราดอร์, โกลเด้น, ชิวา วา และอีกมากมาย มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ดุและไม่ดุ พันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น โกลเด้น ลาบราดอร์ ที่มีขนาดเล็ก เช่น ชิวาวา ชิสุสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม อวัยวะ เพศ หมาใน ถัดไป ย้อนก ลับ

3 เสือ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ฟิลิดีซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับ แมวโดยชนิดที่เรียกว่าเสือมักมีขนาดลำตัวค่อนข้าง ใหญ่กว่า [1] และอาศัยอยู่ภายในป่า ขนาดของลำตัว ประมาณ 168 - 227 เซนติเมตรและหนักประมาณ 180 - 245 กิโลกรัม [2] รูม่านตากลม เป็นสัตว์กินเนื้อกลุ่ม หนึ่ง มีลักษณะและรูปร่างรวมทั้งพฤติกรรมที่เป็น เอกลักษณ์ แตกต่างจากสัตว์ในกลุ่มอื่น หากินเวลา กลางคืน มีถิ่นกำเนิดในป่า เสือส่วนใหญ่ยังคงมี ความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ ซึ่งยกเว้นเสือชีต้า เสือทุกชนิดมีกรามที่สั้นและแข็งแรง มีเขี้ยว 2 คู่สำหรับ กัดเหยื่อ ทั่วทั้งโลกมีสัตว์ที่อยู่ในวงศ์เสือและแมว ประมาณ 37 ชนิด ซึ่งรวมทั้งแมวบ้านด้วย [3]สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฟิลิดีวงศ์ แมว [1]ป่า เซนติเมตร กิโลกรัม [2] รูม่านตาสัตว์กินเนื้อพฤติกรรม เอกลักษณ์ กลางคืนต้นไม้กรามเขี้ยวโลก [3] ถัดไป ย้อนก ลับ

4 วัว  เป็นสัตว์มีกีบเท้าที่เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ ชนิดที่สามัญที่สุด เป็นสมาชิกสมัยใหม่ที่โดด เด่นในวงศ์ย่อย Bovinae เป็นชนิดที่ แพร่หลายที่สุดในสกุล Bos และถูกจำแนก เป็นกลุ่มอย่างกว้างขวางที่สุดว่า Bos primigenius วัวถูกเลี้ยงเป็นปศุสัตว์เพื่อเอา เนื้อ เพื่อเอานมและผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ และ เป็นสัตว์ลากเทียม ผลิตภัณฑ์อื่นจากวัวมีหนัง และมูลเพื่อใช้เป็นปุ๋ยคอกหรือเชื้อเพลิง ใน บางประเทศ เช่น อินเดีย วัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นมผลิตภัณฑ์นม อินเดีย ถัดไป ย้อนกลั บ

5 ม้า  เป็นชนิดย่อยหนึ่งในสองชนิดของ Equus ferus หรือม้าป่าที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยน้ำนมกีบคี่ในวงศ์ Equidae ม้ามี วิวัฒนาการมากว่า 45 ถึง 55 ล้านปีจากสิ่งมีชีวิต หลายกีบเท้าขนาดเล็กสู่สัตว์กีบคี่ขนาดใหญ่ใน ปัจจุบัน มนุษย์เริ่มนำม้ามาเลี้ยงเมื่อราว 4,000 ปี ก่อนคริสตกาล และเชื่อว่าการเลี้ยงแพร่หลาย เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ม้าชนิดย่อย caballus เป็นม้าบ้านแม้ว่าจะมีประชากรม้าบ้าน บางส่วนจะอาศัยอยู่ในป่า เช่น ม้าเถื่อน (feral horses) ม้าเถื่อนไม่ใช่ม้าป่าที่แท้จริงชนิดย่อยม้าป่าสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยน้ำนมกีบคี่Equidae ม้าเถื่อน ถัดไป ย้อนก ลับ

6 สมเสร็จ  เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกินพืชขนาดใหญ่ เป็น สัตว์มีหน้าตาประหลาด มีลักษณะของสัตว์หลาย ชนิดผสมอยู่ในตัวเดียวกัน มีจมูกที่ยื่นยาวออกมา คล้ายงวงของช้าง ลำตัวคล้ายหมูที่มีขายาว หาง สั้นคล้ายหมีและมีกีบเท้าคล้ายแรด อาศัยในป่า ทึบในแถบอเมริกาใต้, อเมริกากลาง, และ เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มีทั้งหมดสี่ชนิด คือ สมเสร็จ อเมริกาใต้, สมเสร็จมลายู, สมเสร็จอเมริกากลาง และสมเสร็จภูเขา ทั้งสี่ชนิดถูกจัดสถานะเป็นใกล้ สูญพันธุ์หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สมเสร็จเป็น ญาติใกล้ชิดกับสัตว์กีบคี่อื่น ได้แก่ ม้า และแรดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมช้างหมูหมีแรดอเมริกาใต้ อเมริกากลาง เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ สมเสร็จ อเมริกาใต้ สมเสร็จมลายู สมเสร็จอเมริกากลางสมเสร็จภูเขาสัตว์กีบคี่ ม้าแรด ย้อนก ลับ หน้า แรก


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง สัตว์ ถัดไป. สุนัข  สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิด หลายสกุลในวงศ์ Canidae ออกลูกเป็นตัว ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ เท้าหน้ามี 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google