งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ ด. ญ. ชนินาถ สุขะ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 34 ประเทศมาเลเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ ด. ญ. ชนินาถ สุขะ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 34 ประเทศมาเลเซีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้จัดทำ ด. ญ. ชนินาถ สุขะ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 34 ประเทศมาเลเซีย

3 ประวัติและความเป็นมา * มาเลเซียเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศต่างๆ ตั้งแต่ พ. ศ.2054 โดยถูก โปรตุเกส ยึดครองช่องแคบ มะละกาซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสำคัญในขณะนั้น และ ต่อมาตกเป็นของ ชาวดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์ * ในพ. ศ.2359 ไทยหรือสยาม ได้ ไทรบุรี ( เก ดะห์ ) กลันตันและตรังกานู เป็นเมืองขึ้น * พ. ศ.2367 อังกฤษ เข้ายึดครองต่อจากดัตช์ และได้จัดตั้งเขตปกครองรวม ปีนัง มะละกา และ สิงคโปร์ เรียกว่า เขตจัดตั้งช่องแคบ (The Straits Settlements)

4 * มาเลเซียได้รับเอกราชในวันที่ 31 สิงหาคม พ. ศ.2500 โดยใช้ชื่อประเทศว่า สหพันธรัฐมาลายา และมีนายกรัฐมนตรีคนแรกชื่อ ตนกู อับดุล ราห์มาน * พ. ศ. 2506 ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายา สิงคโปร์ ซาบา ห์ บรูไนและสิงคโปร์ได้แยกตัวออกเป็นอิสระ ภายหลัง

5 ชื่อทางการ : สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) เมืองหลวง : กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)

6 ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาอิสลาม ดอกไม้ประจำชาติ : ดอกบุหงารายา Bunga Raya) หรือดอกชบาแดง

7

8 วันชาติ : 31 สิงหาคม วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 8 สิงหาคม พ. ศ.2510 ( สมาชิกก่อตั้ง ) ภาษาประจำชาติ : ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) หรือ มลายู ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ มาเลเซียตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร มีพื้นที่ ประมาณ 329,758 ตารางกิโลเมตร

9 “ ภูมิประเทศ ” ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนโดย มีทะเลจีนใต้กั้น * มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือ ติดกับไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ โดย ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส และ 1 เขตที่ปกครองโดยรัฐบาลกลาง คือ เกาะลาบวน * มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว ( กาลิ มันตัน ) มีพรมแดนทิศใต้ติดกับอินโดนีเซียทั้งหมด ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาร์ และซาราวัก และ 2 เขตที่ปกครองโดยรัฐบาลกลาง คือ กัวลาลัมเปอร์ ( เมืองหลวง ) ปุตราจายา ( เมืองราชการ )

10 ภูมิอากาศ ร้อนชื้นและฝนตกชุกตลอดปี โดยอยู่ภายใต้ อิทธิพลของกระแสลมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเล จีนใต้ ประชากร มีจำนวนประชากรประมาณ 28.3 ล้านคน โดยมีเชื้อชาติหลักคือ มลายู รองลงมาคือ จีน อินเดีย และเชื้อชาติอื่นๆ เช่น ไทย ทมิฬ ฮอลันดา อาหรับ เป็นต้น รวมถึงยังมีชนพื้นเมือง ดั้งเดิม เช่น โอรังอัสลี อีบาน และคาดาดุนซุน เป็นต้น

11 การเมืองการปกครอง ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เรียกว่า สมเด็จพระราชาธิ บดี หรือ ยังดี เปอร์กวน อากง (Yang dipertuan Agong) ซึ่งเลือกจากเจ้าครองรัฐต่างๆ ผลัดเวียนกันทุก 5 ปี ส่วนระบบรัฐบาล มีทั้งรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐ และรัฐบาลแห่งรัฐปกครองแบบรัฐสภา ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยมี นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุดของฝ่ายบริหารโดย ประมุขของประเทศเป็นผู้แต่ง ตั้ง มาเลเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 รัฐ ซึ่งแต่ละรัฐผู้ปกครองรัฐของตน และมี 3 เขตที่อยู่ ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐ

12 ภาพโครงสร้างการผลิตของ มาเลเซีย ปี 2550 (9m)

13

14


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ ด. ญ. ชนินาถ สุขะ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 34 ประเทศมาเลเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google