งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ เดือนมีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ เดือนมีนาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ เดือนมีนาคม 2555

2 การดำเนินรายการวิทยุ " หมอ ทาง " ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2555 การดำเนินรายการวิทยุ " หมอ ทาง " ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2555 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 84 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ “ หมอทาง ” บน เว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท ( หน่วยงานที่จัดส่ง คลิปมายังกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ) จำนวน 38 ครั้ง

3 ดำเนินรายการ ต่อเนื่อง การดำเนินรายการวิทยุ " หมอ ทาง "

4 จำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ สทช. ที่ 1 ( ปทุมธานี ) ทชจ. จันทบุรี สทช. ที่ 4 ( เพชรบุรี ) ทชจ. เพชรบุรี ทชจ. อุทัยธานี ทชจ. บึงกาฬ ทชจ. นครพนม ทชจ. สระแก้ว สทช. ที่ 16 ( กาฬสินธุ์ ) ทชจ. กาฬสินธุ์ ทชจ. ตรัง

5 วัน / เดือน / ปี เดือนมกราคม 2555 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เดือนมีนาคม 2555 จำนวน ( ครั้ง )596984

6 จบการนำเสนอ กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สำนักฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt สรุปการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ เดือนมีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google