งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมยาใน โรงพยาบาล โรงพยาบา ลนางรอง 3 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมยาใน โรงพยาบาล โรงพยาบา ลนางรอง 3 มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมยาใน โรงพยาบาล โรงพยาบา ลนางรอง 3 มิถุนายน 2553

2 การเตรียมยาใน โรงพยาบาล การเตรียมยาทั่วไป การเตรียมยา สำหรับผู้ป่วย เฉพาะราย

3 การเตรียมยา ทั่วไป มีเภสัชกรรับผิดชอบเฉพาะ มี Master Formula มี Working Formula และ ฉลากยา ซึ่งสามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้ มี SOP ในกระบวนการหลัก ในการผลิตยา มีบันทึกการควบคุม กระบวนการผลิตโดยเภสัช กร น้ำที่ใช้ในการผลิตยาเป็น Sterile water for injection

4 รายการยาเตรียม ทั่วไป 10% Salicylic acid cream Alcohol handrub

5 ยาเตรียมสำหรับผู้ป่วย เฉพาะราย การเตรียมยาใช้ Suspending agent จาก โรงพยาบาลบุรีรัมย์

6 รายการยาเตรียมสำหรับผู้ป่วย เฉพาะราย Diazepam 2mg/5ml Furosemide 10 mg/5ml Norfloxacin 50 mg/5ml Oseltamivir 5mg/5ml Phenobarbital 50 mg/5ml Ranitidine 25 mg/5ml

7 คำสั่งใช้ยาสำหรับผู้ป่วย เฉพาะราย แพทย์สั่งจ่ายยาใน รายการที่กำหนด โดยระบุ ขนาดยาเป็น mg เภสัชกรคำนวณปริมาณ ที่ใช้รับประทาน เพื่อ จัดทำฉลากยา เตรียมยา ( ใช้เวลา ประมาณ 15 – 30 นาที / ครั้ง )

8 ตัวอย่าง : คำสั่งใช้ยาสำหรับ ผู้ป่วยเฉพาะราย แพทย์สั่งยา Phenobarbital 12 mg ○ q 12 hr เภสัชกร คำนวณได้ 1.2 ml ○ q 12 hr เตรียมยา

9 ตัวอย่าง : วิธีการเตรียม Phenobarbital suspension 1. ยา Phenobarbital tablet 60 mg จำนวน 10 เม็ด มาบดใน โกร่งบดให้ละเอียด 2. ตวงน้ำกระสายยาจำนวน 60 ml โดยใช้ beaker 100 ml 3. แบ่งน้ำกระสายยาโดยตวง ใส่ cylinder ขนาด 100 ml มา ¾ ของทั้งหมด (45 ml) ค่อยๆเทลงในโกร่งแบบ geometric dilution แล้วคนให้ เข้ากัน

10 ตัวอย่าง : วิธีการเตรียม Phenobarbital susp( ต่อ ) 4. เทสารละลายที่ได้ลงในขวด ยาที่ calibrates แล้ว ขนาด 60 ml 5. นำน้ำกระสายยาที่เหลือเท ลงในโกร่ง เพื่อกลั้วโกร่ง แล้วนำมาเทลงในขวดยา 6. ปรับปริมาตรให้ได้ 60 ml


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมยาใน โรงพยาบาล โรงพยาบา ลนางรอง 3 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google