งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมยาในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมยาในโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมยาในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลนางรอง 3 มิถุนายน 2553

2 การเตรียมยาในโรงพยาบาล
การเตรียมยาทั่วไป การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

3 การเตรียมยาทั่วไป มีเภสัชกรรับผิดชอบเฉพาะ มี Master Formula
มี Working Formula และฉลากยา ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มี SOP ในกระบวนการหลักในการผลิตยา มีบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเภสัชกร น้ำที่ใช้ในการผลิตยาเป็น Sterile water for injection

4 รายการยาเตรียมทั่วไป
10% Salicylic acid cream Alcohol handrub

5 ยาเตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
การเตรียมยาใช้ Suspending agent จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์

6 รายการยาเตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
Diazepam 2mg/5ml Furosemide 10 mg/5ml Norfloxacin 50 mg/5ml Oseltamivir 5mg/5ml Phenobarbital 50 mg/5ml Ranitidine 25 mg/5ml

7 คำสั่งใช้ยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
แพทย์สั่งจ่ายยาในรายการที่กำหนด โดยระบุขนาดยาเป็น mg เภสัชกรคำนวณปริมาณที่ใช้รับประทาน เพื่อจัดทำฉลากยา เตรียมยา (ใช้เวลาประมาณ 15 – 30 นาที/ครั้ง)

8 ตัวอย่าง : คำสั่งใช้ยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
แพทย์สั่งยา Phenobarbital 12 mg ○ q 12 hr เภสัชกร คำนวณได้ 1.2 ml ○ q 12 hr เตรียมยา

9 ตัวอย่าง: วิธีการเตรียม Phenobarbital suspension
1. ยา Phenobarbital tablet 60 mg จำนวน 10 เม็ด มาบดในโกร่งบดให้ละเอียด 2. ตวงน้ำกระสายยาจำนวน 60 ml โดยใช้ beaker 100 ml 3. แบ่งน้ำกระสายยาโดยตวงใส่ cylinder ขนาด 100 ml มา ¾ ของทั้งหมด (45 ml) ค่อยๆเทลงในโกร่งแบบ geometric dilution แล้วคนให้เข้ากัน

10 ตัวอย่าง: วิธีการเตรียม Phenobarbital susp(ต่อ)
4. เทสารละลายที่ได้ลงในขวดยาที่ calibrates แล้ว ขนาด 60 ml 5. นำน้ำกระสายยาที่เหลือเทลงในโกร่ง เพื่อกลั้วโกร่งแล้วนำมาเทลงในขวดยา 6. ปรับปริมาตรให้ได้ 60 ml


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมยาในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google