งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer programming languages รายวิชา 201704 เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบและ เทคโนโลยีเกิดใหม่ สมาชิก 1 นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร รหัสนักศึกษา 575050028-5 2 นายณัฐพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer programming languages รายวิชา 201704 เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบและ เทคโนโลยีเกิดใหม่ สมาชิก 1 นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร รหัสนักศึกษา 575050028-5 2 นายณัฐพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer programming languages รายวิชา 201704 เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบและ เทคโนโลยีเกิดใหม่ สมาชิก 1 นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร รหัสนักศึกษา 575050028-5 2 นายณัฐพงษ์ วัฒนบุตร รหัสนักศึกษา 575050183-3 3. นายณัฐุวุฒิ จารุวงศ์ รหัสนักศึกษา 575050184-1

2 เมื่อเริ่มลงมือเขียนโปรแกรม ผู้เขียนต้องรู้ หลักการไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ ในการเขียนด้วย เพื่อทำให้สื่อสารกับเครื่องได้เข้าใจ ไม่เกิดความ ผิดพลาด ซึ่งจะมีรูปแบบทั้งการสร้างตัวแปร รูปแบบ การสร้างเงื่อนไขต่างๆ เมื่อทำการเขียนเสร็จแล้ว ป้อนสู่เครื่องให้เครื่อง ทำการแปรความ และทำตามคำสั่ง อาจเกิดความ ผิดพลาดได้ เช่น ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้น ผู้เขียนจะเกิดปัญญา ขึ้นจากการคิดเป็นระบบ รวมทั้งการสร้าง ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก ความผิดพลาด เมื่อเริ่มลงมือเขียนโปรแกรม ผู้เขียนต้องรู้ หลักการไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ ในการเขียนด้วย เพื่อทำให้สื่อสารกับเครื่องได้เข้าใจ ไม่เกิดความ ผิดพลาด ซึ่งจะมีรูปแบบทั้งการสร้างตัวแปร รูปแบบ การสร้างเงื่อนไขต่างๆ เมื่อทำการเขียนเสร็จแล้ว ป้อนสู่เครื่องให้เครื่อง ทำการแปรความ และทำตามคำสั่ง อาจเกิดความ ผิดพลาดได้ เช่น ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้น ผู้เขียนจะเกิดปัญญา ขึ้นจากการคิดเป็นระบบ รวมทั้งการสร้าง ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก ความผิดพลาด

3

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Computer programming languages รายวิชา 201704 เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบและ เทคโนโลยีเกิดใหม่ สมาชิก 1 นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร รหัสนักศึกษา 575050028-5 2 นายณัฐพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google