งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FMBN. สถิติ FMBN ปี พ. ศ. เบนซิน 91 เปลี่ยนแปลงดีเซลหมุนเร็วเปลี่ยนแปลง 25398.29 8.15 25409.260.979.461.31 254112.433.1711.361.90 25429.49-2.947.59-3.77.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FMBN. สถิติ FMBN ปี พ. ศ. เบนซิน 91 เปลี่ยนแปลงดีเซลหมุนเร็วเปลี่ยนแปลง 25398.29 8.15 25409.260.979.461.31 254112.433.1711.361.90 25429.49-2.947.59-3.77."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FMBN

2 สถิติ FMBN ปี พ. ศ. เบนซิน 91 เปลี่ยนแปลงดีเซลหมุนเร็วเปลี่ยนแปลง 25398.29 8.15 25409.260.979.461.31 254112.433.1711.361.90 25429.49-2.947.59-3.77 254312.893.4011.023.43 254414.591.7013.442.42 254512.59-2.0011.59-1.85 254615.793.2014.593.00 254716.991.2014.690.10 254821.744.7518.193.50 254925.643.9023.895.70 255025.690.0522.94-0.95 255131.996.3029.746.80

3 FMBN สถิติ

4 FMBN ความหมายของสถิติ ตัวเลขที่แทนจำนวนหรือข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราศึกษา ศาสตร์ที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ

5 FMBN ข้อมูล ข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจศึกษา ปริมาณ คะแนนสอบความสูงอายุ คุณภาพ เพศอาชีพความคิดเห็น

6 FMBN ข้อมูล ข้อมูล ปฐมภูมิ สัมภาษณ์ทดลองสังเกตการนับ

7 FMBN ข้อมูล เป็นข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้ว เราไปขอข้อมูลมาได้เลย ทุติยภูมิ

8 FMBN การนำเสนอข้อมูล ตารางแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูป วงกลม กราฟเส้น ตารางแจกแจง ความถี่

9 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีความละเอียดมาก เป็นระเบียบ แสดงข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก แบ่งประเภทข้อมูลได้หลายประเภทอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน สะดวกต่อการคำนวณค่าทางสถิติ

10 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง คอลัมม์ที่ 1คอลัมม์ที่ 2คอลัมม์ที่ 3คอลัมม์ที่ 4… แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 …

11 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นตารางที่นำเสนอข้อมูลอะไร บอกให้ทราบด้วยว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูล ณ ช่วงเวลาใด บอกแหล่งที่มาของข้อมูล ( ถ้าเป็นข้อมูลทุติยภูมิ )

12 FMBN จากการรายงานของกองเศรษฐกิจการเกษตร เกี่ยวกับเนื้อที่ เพาะปลูกถั่วเขียวเป็นรายภาคปี 2547 มีการเพาะปลูกเป็น ดังนี้ ภาคกลาง มีเนื้อที่เพาะปลูก201,200 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่เพาะปลูก25,108 ไร่ ภาคเหนือ มีเนื้อที่เพาะปลูก825,125 ไร่ ภาคใต้ มีเนื้อที่เพาะปลูก74,830 ไร่ จงนำเสนอข้อมูลในรูปของตาราง

13 FMBN ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 201,200 25,108 825,125 74,830 ตารางแสดงเนื้อที่ปลูกถั่วเขียวเป็นรายภาค ปี 2547 ที่มา :รายงานของกองเศรษฐกิจการเกษตร

14 FMBN จากตารางที่ได้ จงตอบคำถามต่อไปนี้ ภาคใดมีเนื้อที่ปลูกถั่วเขียวน้อยที่สุด ภาคเหนือมีเนื้อที่เพาะปลูกมากกว่าภาคใต้เท่าใด เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเขียวทั้งหมดมีเท่าใด ภาคใต้มีเนื้อที่เพาะปลูกถั่วเขียวมากกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่าใด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 777,295 ไร่ 1,153,263 ไร่ 49,722 ไร่

15 FMBN ทดสอบย่อยเก็บคะแนน (20 คะแนน) จงนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง จากข้อมูลต่อไปนี้ ด้วยรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดในงานคือ โตโยต้า 5,464 คัน อีซูซุ 2,529 คัน ฮอนด้า 2,019 คัน เชพโลเลต 1,868 คัน มิตซูบิชิ 1,653 คัน ข้อมูลจากงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 22 ที่อิมแพค เมืองทองธานี จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 ธ.ค. 2548

16 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง แสดงด้วยแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความสูงของแท่งแทนปริมาณของข้อมูล นิยมใช้เพื่อเปรียบเทียบความมากน้อยของข้อมูล สามารถวางแท่งข้อมูลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน อาจจะเป็นแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวหรือแผนภูมิแท่งเชิงซ้อน อาจจะใช้เสริมจากการนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง

17 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ตารางแสดงจำนวนคนตายด้วยโรคต่าง ๆ ในเขต กทม. ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2547 เป็นดังนี้ ปอดอักเสบ โลหิตออกในสมอง เบาหวาน คลอดก่อนกำหนด 660 566 548 510

18 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ปอดโลหิตเบาหวานคลอด

19 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ตารางแสดงเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดโดยประมาณ เป็นรายภาค ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – 2547 หน่วยเป็นล้านไร่ 2546 2547 10.5 10.7 21.7 22.5 12.0 12.4 3.1 3.3

20 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง เหนืออ/นอ/นกลางใต้

21 FMBN ทดสอบย่อยเก็บคะแนน (20 คะแนน) ทำเนียบเศรษฐีหุ้นปี 2548 ของไทย 5 คนแรก พิณทองทา ชินวัตร บรรณพจน์ ดามาพงศ์ อนันต์ อัศวโภคิน พานทองแท้ ชินวัตร เปรมชัย กรรณสูต 19,188 16,581 14,903 12,051 8,098 มูลค่า (ล้านบาท) ข้อมูลจาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 ธ.ค. 48

22 FMBN ทดสอบย่อยเก็บคะแนน (20 คะแนน) ค่าใช้จ่ายของหนุ่มเจ้าสำราญราคามูลค่าเป็นบาทดังนี้ ผม ผิวหน้า ผิวกาย น้ำหอม เสื้อผ้า 14,469 23,971 18,348 17,343 83,262 อายุ 25 - 29 ข้อมูลจาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 ธ.ค. 48 11,831 37,640 27,000 24,998 67,925 อายุ 30 - 39 11,250 36,701 22,187 23,809 106,200 อายุ 45 - 49

23 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิรูปวงกลม พื้นที่วงกลมหนึ่งวงแทนปริมาณข้อมูลทั้งหมด พื้นที่ที่แบ่งย่อย ๆ จะแทนปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการ นิยมใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นประเภทเดียวกัน อาจเป็นแบบที่มองด้านหน้าตรง ๆ หรือจะเป็นลักษณะมุมมองสามมิติ นิยมใช้เลขเปอร์เซนต์แทนปริมาณข้อมูล

24 FMBN

25 FMBN

26 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟเส้น ใช้เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามลำดับเวลา เหมาะสำหรับการทำนายผลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

27 FMBN

28 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปของตาราง จะมีการเรียงลำดับตามความมากน้อยของข้อมูล แล้วทำการหาความถี่ของข้อมูลแต่ละค่า

29 FMBN

30

31

32 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ ลดความยาวของตารางแจกแจงความถี่ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วง ๆ เท่า ๆ กัน สะดวกในการคำนวณค่าทางสถิติ

33 FMBN การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ หาค่าต่ำสุดและสูงสุด หาพิสัย = ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด จำนวนอันตรภาคชั้น = พิสัย ความกว้างของอันตรภาคชั้น

34 FMBN ขอบเขตบน - ขอบเขตล่าง

35 FMBN

36 FMBN ฮิสโทแกรม จำนวน ( คน ) ความสูง ( ซม.)

37 FMBN ความกว้างของอันตรภาคชั้นและจุดกึ่งกลางชั้น

38 FMBN จุดกึ่งกลางชั้น

39 FMBN รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ จำนวน ( คน ) ความสูง ( ซม.)

40 FMBN ค่ากลางของข้อมูล ค่ากลาง ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ฐานนิยมมัธยฐาน

41 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

42 FMBN ปริมาณที่เกิดจากการแบ่งผลรวมย่อยทั้งหมดเพื่อให้ได้ปริมาณ ที่เท่า ๆ กัน เอาปริมาณย่อย ๆ ทั้งหมดมารวมกัน นับดูว่ามีข้อมูลย่อย ๆ กี่ตัว เอาปริมาณในข้อ มาหารด้วยปริมาณในข้อ

43 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูลทั้งหมด

44 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากข้อมูล 3, 2, 5, 7, 7, 4 และ 6 จะได้ว่า ผลรวมของข้อมูล จำนวนข้อมูล

45 35 4 + 3 + 3 + 9 + 8 + 7 + 1 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากข้อมูล 4, 3, 3, 9, 8, 7 และ 1 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 7 5

46 FMBN จงหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลต่อไปนี้ 3, 2, 5, 8, 14, 14, 5, 3 และ 17 2.8, 2.1, 5.7, 2.1, 3.3, 2.8, 2.8, 3.2, 2.1 และ 5.1 72, 86, 90, 65, 72 และ 68 150, 86, 225, 345, 410, 330 และ 176 2, 2, 2, 2, 2, 2 และ 2

47 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 + 7 + 10 + 6 + 5 + 4 + 4 + 8 + 5 + 6 10 60 10 6 5, 7, 10, 6, 5, 4, 4, 8, 5 และ 6 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนทั้ง 10 คน

48 ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำนวน และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 8 จงหาว่าข้อมูลชุดนี้มีผลรวมเป็นเท่าใด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 8 ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 8 5 40

49 25 ผลรวมเงินกลุ่ม A + ผลรวมเงินกลุ่ม B FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต นักเรียนห้องหนึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A มีจำนวน 10 คน มี เงินเฉลี่ยคนละ 27.20 บาท กลุ่ม B มีจำนวน 15 คน มีเงิน เฉลี่ยคนละ 15.40 บาท จงหาว่านักเรียนห้องนี้ทั้งหมดมีเงิน เฉลี่ยคนละกี่บาท เงินเฉลี่ยของห้อง ผลรวมของเงินทั้งห้อง จำนวนนักเรียน

50 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต นักเรียนห้องหนึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A มีจำนวน 10 คน มี เงินเฉลี่ยคนละ 27.20 บาท กลุ่ม B มีจำนวน 15 คน มีเงิน เฉลี่ยคนละ 15.40 บาท จงหาว่านักเรียนห้องนี้ทั้งหมดมีเงิน เฉลี่ยคนละกี่บาท ผลรวมเงินกลุ่ม A เงินเฉลี่ยของกลุ่ม A นักเรียนกลุ่ม A 27.20 10 272 บาท

51 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต นักเรียนห้องหนึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A มีจำนวน 10 คน มี เงินเฉลี่ยคนละ 27.20 บาท กลุ่ม B มีจำนวน 15 คน มีเงิน เฉลี่ยคนละ 15.40 บาท จงหาว่านักเรียนห้องนี้ทั้งหมดมีเงิน เฉลี่ยคนละกี่บาท ผลรวมเงินกลุ่ม B เงินเฉลี่ยของกลุ่ม B นักเรียนกลุ่ม B 15.40 15 231 บาท

52 503 25 ผลรวมเงินกลุ่ม A + ผลรวมเงินกลุ่ม B FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต นักเรียนห้องหนึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A มีจำนวน 10 คน มี เงินเฉลี่ยคนละ 27.20 บาท กลุ่ม B มีจำนวน 15 คน มีเงิน เฉลี่ยคนละ 15.40 บาท จงหาว่านักเรียนห้องนี้ทั้งหมดมีเงิน เฉลี่ยคนละกี่บาท เงินเฉลี่ยของห้อง 25 272 + 231 25 20.12

53 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมี 7 คน เป็น 52.7 กิโลกรัม เมื่อรวมน้ำหนักของปรีชาเพิ่มอีก จะทำให้น้ำหนัก เฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 8 คนนี้เป็น 54 กิโลกรัม จงหาน้ำหนัก ของปรีชา น้ำหนักรวมของนักเรียนทั้ง 7 คน น้ำหนักรวมของนักเรียนทั้ง 8 คน น้ำหนักของปรีชา

54 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต น้ำหนักรวมของนักเรียนทั้ง 7 คน น้ำหนักเฉลี่ย จำนวนนักเรียน 52.7 7 368.9 กิโลกรัม น้ำหนักรวมของนักเรียนทั้ง 8 คน น้ำหนักเฉลี่ย จำนวนนักเรียน 54 8 432 กิโลกรัม น้ำหนักปรีชา 432 368.9 63.1 กิโลกรัม

55 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมี 7 คน เป็น 52.7 กิโลกรัม เมื่อรวมน้ำหนักของปรีชาเพิ่มอีก จะทำให้น้ำหนัก เฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 8 คนนี้เป็น 54 กิโลกรัม จงหาน้ำหนัก ของปรีชา ค่าเฉลี่ย 8 คน น้ำหนักรวมทั้ง 8 คน จำนวนนักเรียน น้ำหนัก 7 คน + น้ำหนักปรีชา 8 54

56 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ย 7 คน น้ำหนักรวมทั้ง 7 คน จำนวนนักเรียน 52.7 น้ำหนักรวมทั้ง 7 คน 7 52.77 น้ำหนักรวมทั้ง 7 คน 368.9 น้ำหนักรวมทั้ง 7 คน

57 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต น้ำหนัก 7 คน + น้ำหนักปรีชา 8 54 368.9 + น้ำหนักปรีชา548 368.9 + น้ำหนักปรีชา432 368.9 -น้ำหนักปรีชา 63.1 น้ำหนักปรีชา

58 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากการสำรวจเงินค่าขนมของนักเรียน 6 คน พบว่าได้เงิน เฉลี่ยเท่ากับ 4 บาท แต่เมื่อกลับไปดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง พบว่า มีการจดตัวเลขผิดไปหนึ่งคน ซึ่งจริง ๆ แล้วเขาได้ค่า ขนม 9 บาท แต่จดเป็น 3 บาท จงหาค่าเฉลี่ยที่ถูกต้อง ค่าเฉลี่ยที่ถูก เงินรวมทั้งหมดที่ถูกต้อง จำนวนนักเรียน เงินรวมที่ผิด – ยอดผิด + ยอดถูก จำนวนนักเรียน

59 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยที่ผิด เงินรวมที่ผิด จำนวนนักเรียน 4 เงินรวมที่ผิด 6 4 6 24

60 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยที่ถูก เงินรวมทั้งหมดที่ถูกต้อง จำนวนนักเรียน เงินรวมที่ผิด – ยอดผิด + ยอดถูก จำนวนนักเรียน 24 – 3 + 9 6 30 6 5บาท

61 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต นาย A เก็บเงิน 5 วัน ได้เงินรวม 30 บาท วันที่ 6 นาย A จะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาท จึงจะได้เงินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท ค่าเฉลี่ย 5 วัน เงินรวม 5 วัน จำนวนวัน 30 5 6บาท

62 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต นาย A เก็บเงิน 5 วัน ได้เงินรวม 30 บาท วันที่ 6 นาย A จะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาท จึงจะได้เงินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท ค่าเฉลี่ยเดิมคือ 5 บาท เพิ่มขึ้นอีก 2 บาท ก็จะเป็น8 บาท ค่าเฉลี่ย 6 วัน เงินรวม 6 วัน จำนวนวัน เงินรวม 5 วัน + เงินวันที่ 6 จำนวนวัน

63 FMBN ค่าเฉลี่ยเลขคณิต นาย A เก็บเงิน 5 วัน ได้เงินรวม 30 บาท วันที่ 6 นาย A จะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาท จึงจะได้เงินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท 8 30 6 +เงินวันที่ 6 86 30 +เงินวันที่ 6 48 30 +เงินวันที่ 6 48 30 -เงินวันที่ 6 18 เงินวันที่ 6

64 FMBN ใน 6 วัน สมปองเก็บเงินใส่กระปุกได้รวมทั้งสิ้น 120 บาท ในวันที่ 7 สมปองจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไร ค่าเฉลี่ยจึงจะ เพิ่มขึ้นอีก 2 บาท ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชาย 6 คน และ นักเรียนหญิง 4 คน เป็น 51 คะแนน จงหาคะแนนรวมของคะแนนสอบของนักเรียนทั้ง 10 คนนี้ ถ้าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชายเป็น 49 จงหา ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนหญิง

65 FMBN มัธยฐาน เงินเดือนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 7 คน เป็นดังนี้ 300,000 60,000 36,000 32,000 30,000 28,000 18,000 เงินเดือนเฉลี่ย จะได้ว่า ยอดรวมเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดเท่ากับ504,000บาท 504,000 7 72,000บาท 18,000 28,000 30,000 32,000 36,000 60,000 300,000

66 FMBN มัธยฐาน ค่ากลางของข้อมูลซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจาก มากไปน้อยแล้ว จะเป็นจำนวนที่อยู่ตรงกลาง เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หาค่าที่อยู่ตรงกลางของจำนวนข้อมูลทั้งหมด

67 10, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 27, 32 FMBN มัธยฐาน จากข้อมูล 10, 13, 15, 21, 14, 17, 25, 32 และ 27 จงหามัธยฐาน เรียงข้อมูลใหม่ ดังนั้น มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือ 17

68 5, 5, 7, 7, 14, 16, 20, 20 FMBN มัธยฐาน จากข้อมูล 7, 5, 5, 16, 7, 20, 14 และ 20 จงหามัธยฐาน เรียงข้อมูลใหม่ ดังนั้น มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือ 10.5 7 + 14 2

69 FMBN จงหาค่ามัธยฐานของข้อมูลต่อไปนี้ 15, 18, 17, 17, 29, 25, 37, 49 และ 62 0.8, 5.1, 11.3, 7.2, 0.8, 6.5, 4.3 และ 10.2 72, 56, 48, 72, 58, 90 และ 72 10, 20, 12, 12, 20, 16, 12, 15, 11 และ 12 2, 2, 2, 2, 2, 2 และ 2

70 FMBN ฐานนิยม คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดนั้น จากการสำรวจความชอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับกีฬา พบว่า ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ 15 17 3 คน ดังนั้น ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ วอลเลย์บอล

71 FMBN ฐานนิยม จากข้อมูล 3, 7, 8, 2, 4, 6, 6, 5 จงหาฐานนิยม 3, 7, 8, 2, 4, 6, 6, 5 ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดคือ 6 ดังนั้น ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ 6

72 FMBN ฐานนิยม จากข้อมูล 3, 7, 8, 2, 4, 6, 6, 5, 4 จงหาฐานนิยม 3, 7, 8, 2, 4, 6, 6, 5, 4 ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดคือ 4 และ 6 ดังนั้น ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ 4 และ 6

73 FMBN ฐานนิยม จากข้อมูล 3, 7, 8, 2, 4, 6, 5 จงหาฐานนิยม 3, 7, 8, 2, 4, 6, 5 ไม่มีข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดคือ ดังนั้น ข้อมูลชุดนี้ ไม่มีฐานนิยม

74 FMBN จงหาฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 5, 7, 4, 8, 7, 11, 7, 4, 10 และ 8 41.4, 38.5, 40.1, 37.3, 38.7, 35.2, 43.9 และ 39.3 15, 18, 11, 11, 21, 15, 18, 17, 11, 15 และ 11

75 FMBN การกระจายของข้อมูล คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่ม Aกลุ่ม B 5 6 7 10 18 14 7 8 9 10 14 12 ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม 10

76 FMBN การกระจายของข้อมูล

77 FMBN พิสัย จากข้อมูล 3, 7, 8, 2, 4, 6, 6, 5, 4 จงหาพิสัย ค่าสูงสุด คือ ดังนั้นพิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 6 ค่าต่ำสุด คือ 8 2 จะได้ว่า พิสัย= 8 - 2 = 6

78 FMBN ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์หรือ

79 FMBN ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต นำข้อมูลแต่ละตัวลบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต นำค่าที่ได้จากข้อ 2 มายกกำลังสอง หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากข้อ 2 นำค่าที่ได้จากข้อ 4 มาหารากที่สองที่เป็นบวก

80 FMBN ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากข้อมูล 2, 4, 5, 6, 8 จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2 +4 + 5 + 6 + 8 5 2 4 5 8 6 2 – 5 = -3 4 – 5 = -1 5 – 5 = 0 8 – 5 = 3 6 – 5 = 1 9 1 0 9 1

81 FMBN ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากข้อมูล 2, 4, 5, 6, 8 จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 4 5 8 6 2 – 5 = -3 4 – 5 = -1 5 – 5 = 0 8 – 5 = 3 6 – 5 = 1 9 1 0 9 1 20

82 FMBN จงหาพิสัยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลต่อไปนี้ 5, 3, 0, 6 และ 11 8, 8, 12, 14, 6 และ 6 9, 9, 9, 9, 9 และ 9

83 FMBN เส้นโค้งปกติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม

84 FMBN เส้นโค้งปกติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 34.1 % 13.6 % 2.2% 0.1%

85 FMBN เส้นโค้งปกติ 34.1 % 13.6 % 2.2% 0.1% คะแนนสอบของวิชาหนึ่งมีการแจกแจง ปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 70 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5

86 FMBN เส้นโค้งปกติ

87 FMBN


ดาวน์โหลด ppt FMBN. สถิติ FMBN ปี พ. ศ. เบนซิน 91 เปลี่ยนแปลงดีเซลหมุนเร็วเปลี่ยนแปลง 25398.29 8.15 25409.260.979.461.31 254112.433.1711.361.90 25429.49-2.947.59-3.77.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google