งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2558 (งบดำเนินงาน งบลงทุนปี 58 และ งบ DPL) กระบี่_ 190258.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2558 (งบดำเนินงาน งบลงทุนปี 58 และ งบ DPL) กระบี่_ 190258."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2558 (งบดำเนินงาน งบลงทุนปี 58 และ งบ DPL)
กระบี่_

2 สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 งบดำเนินงาน ณ 13 ก.พ.58
สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี งบดำเนินงาน ณ 13 ก.พ.58 หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เบิกจ่ายไม่รวม PO ร้อยละเบิกจ่าย สสจ.กระบี่ 6,924,000 - 3,523,556 50.89 รพ.กระบี่ 4,864,974 4,219,456 86.73 ภาพรวม 11,788,974 7,743,012 65.68

3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี งบลงทุน (Non UC) ณ 13 ก.พ.58 ระเบียบวาระที่ 1 หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เบิกจ่ายไม่รวม PO ร้อยละเบิกจ่าย ครุภัณฑ์ 18,750,000 4,170,000 สสจ.กระบี่ รพ.กระบี่ 14,580,000 สิ่งก่อสร้าง 40,717,000 13,472,900 27,357,000 13,360,000 ภาพรวม 59,467,000 17,642,900

4 รับรองรายงานการประชุม -ไม่มี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี งบลงทุน (DPL) ณ 13 ก.พ.58 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม -ไม่มี หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เบิกจ่ายไม่รวม PO ร้อยละเบิกจ่าย ครุภัณฑ์ สสจ.กระบี่ 2,770,000 รพ.กระบี่ 4,130,000 สิ่งก่อสร้าง 10,263,400 ภาพรวม 17,163,400

5 จบการนำเสนอ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2558 (งบดำเนินงาน งบลงทุนปี 58 และ งบ DPL) กระบี่_ 190258.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google