งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะราคาปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะราคาปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะราคาปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่
โดย...สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวม 16 โรง กำลังการผลิตรวม 3,281,950 คัน (ผลปาล์มสด) (ปริมาณผลผลิตรวมปี = 1,559,191 ตัน โรงงานขาดวัตถุดิบ(ที่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิต) = 1,722,759 ตัน

3 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จ.ชุมพร , จ.สุราษฎร์ธานี , จ.กระบี่
(1) จังหวัด (2) จำนวนโรงงาน (3) กำลังการผลิตรวม (ตัน) (4) ปริมาณผลผลิตรวม* (ตัน) (5) ส่วนขาดของกำลังการผลิตทั้งหมด (ตัน) [(3) – (4)] (6) ส่วนขาดของกำลังการผลิตทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ชุมพร 15 1,916,722 1,214,350** 702,372 36.64 702,372 x 100 สุราษฎร์ธานี 16 3,281,950 1,559,191 1,722,759 52.49 1,722,759 x 100 กระบี่ 17 3,821,688 2,159,223** 1,662,465 43.50 1,662,465 x 100 ( ) 1,916,722 ( ) 3,281,950 ( ) 3,821688 * ปริมาณผลผลิตผลปาล์มสดของจังหวัด ** ข้อมูลปี 2549

4 ราคาเฉลี่ยปาล์มทะลายมาตรฐาน
ปี 2550 จังหวัด มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เฉลี่ย ชุมพร 3.28 3.38 3.24 3.80 4.64 4.29 4.37 4.25 4.72 4.85 5.54 4.31 สุราษฎร์ธานี 3.18 3.25 3.52 4.65 4.35 4.20 4.40 4.75 5.05 5.60 กระบี่ 3.17 3.12 3.14 3.63 4.39 4.46 4.21 4.36 4.67 4.95 5.49 4.19

5 ราคาเฉลี่ยปาล์มทะลายมาตรฐาน
เดือนมกราคม 2551 จังหวัด ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) ชุมพร 6.08 สุราษฎร์ธานี 5.98 กระบี่ 5.99

6 ราคาเฉลี่ยน้ำมันปาล์มดิบเกรด A ปี 2550
จังหวัด มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เฉลี่ย ชุมพร 18.50 19.00 21.40 24.50 24.64 25.00 23.80 26.00 28.50 30.00 23.40 สุราษฎร์ธานี 18.75 20.87 24.00 24.62 24.25 26.25 27.87 29.88 23.71 กระบี่ 18.81 18.97 19.23 21.90 25.02 26.40 25.70 24.72 24.63 27.30 29.57 30.95 24.43

7 ราคาเฉลี่ยน้ำมันปาล์มเกรด A
เดือนมกราคม 2551 จังหวัด ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) ชุมพร 34.00 สุราษฎร์ธานี 34.13 กระบี่ 35.53

8 เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่โรงงานสกัดได้ ปี 2550
จ.ชุมพร = % (ผลปาล์มสด กก น้ำมันปาล์มดิบ 1 กก.) จ.สุราษฎร์ธานี = % (ผลปาล์มสด 5.97 กก น้ำมันปาล์มดิบ 1 กก.) จ.กระบี่ = %(ผลปาล์มสด กก น้ำมันปาล์มดิบ 1 กก.)

9 วิธีการคำนวณราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน
หาต้นทุนที่โรงงานนำมาคำนวณราคาน้ำมันปาล์ม = ราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ ขายได้ หัก ค่าขนส่ง และค่าบริการจัดการ คำนวณว่าผลปาล์มแต่ละคุณภาพจะต้องใช้ปาล์มทะลายจำนวน กี่กก. จึงจะสกัดน้ำมันปาล์มดิบได้ 1 กก. เช่น ผลปาล์มทะลายเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 13 % จะต้องใช้ผลปาล์มสด คือ 100/13 = กก. ผลปาล์มทะลายเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 15 % จะต้องใช้ผลปาล์มสด คือ 100/15 = กก. ผลปาล์มทะลายเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17 % จะต้องใช้ผลปาล์มสด คือ 100/17 = 5.88 กก. 3. คำนวณว่าจะซื้อผลปาล์มสดได้ กก.ละกี่บาท โดยนำค่าของข้อ หารด้วยค่าของข้อ 1 2

10 การรับซื้อผลปาล์มของ (โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของผู้ประกอบการรายหนึ่ง)
ตัวอย่าง การรับซื้อผลปาล์มของ (โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของผู้ประกอบการรายหนึ่ง) ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 หาต้นทุนที่จะนำมาคำนวณราคา 1.1 ราคาน้ำมันดิบ ณ กทม. วันที่ 14 ก.พ. 51 กก.ละ บาท 1.2 หักค่าขนส่งจากจังหวัดถึง กทม./แหล่งจำหน่าย กก.ละ บาท 1.3 เป็นต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบ กก.ละ บาท 1.4 หักค่าบริหารจัดการ กก.ละ บาท 1.5 เป็นต้นทุนที่จะนำมาคำนวณรับซื้อผลปาล์ม กก.ละ บาท

11 เพราะฉะนั้นโรงงานจะรับซื้อผลปาล์มสดได้ กก.ละ 5.58 บาท
2. นำค่าที่ได้จากข้อ 1.5 (32.85) มาคำนวณว่าจะรับซื้อผลปาล์มได้ กก.ละ กี่บาท เช่น ถ้าเป็นปาล์มทะลายเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17 % (จะต้องใช้ผลปาล์มสด กก น้ำมันปาล์มดิบ 1 กก.) ดังนั้น ผลปาล์ม กก. สกัดน้ำมันดิบได้ 1 กก ขายได้ บาท ถ้า ผลปาล์มสด 1 กก จะซื้อได้ กก.ละ = /5.88 เพราะฉะนั้นโรงงานจะรับซื้อผลปาล์มสดได้ กก.ละ บาท

12 เข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่
1. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. เว็บไซต์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (www.suratthani.go.th) กระทรวงพาณิชย์ เลือก ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด เลือก


ดาวน์โหลด ppt ภาวะราคาปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google