งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพเชิงปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพเชิงปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพเชิงปฏิบัติ
“Career Path Development in Practice” ทำไมต้องฝึกอบรมในหลักสูตรนี้! เพราะ ปัจจุบัน ทุกองค์การต้องการหันเข้าสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็น “ทุน” จึงควรต้องมีการวางระบบการเพิ่มคุณค่าของคนในองค์กร โดย วางระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร (Career Path) ทุกองค์การต้องสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่ เป็น ลักษณะ “Win-Win หรือ Mutual Benefit เพราะ ระบบนี้จะสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพราะผู้ปฏิบัติงานได้เห็นโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตำแหน่งสูงสุดที่สามารถก้าวหน้าไปได้ ทำให้มีโอกาสสำรวจสมรรถนะ ความถนัด และความสนใจของตนเองว่าเหมาะสมกับลักษณะงานแบบใดในหน่วยงาน และสามารถเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน รวมทั้งเตรียมการเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับตำแหน่งงานที่จะก้าวต่อไปในอนาคต ซึ่งขณะเดียวกันองค์กรก็จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผลงานที่เป็นไปตามเป้าหมายแผนงาน

2 เนื้อหาหลักสูตร ความสำคัญ ประโยชน์ การวางแผนพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ การศึกษาโครงสร้างองค์กร สายอาชีพ (ตำแหน่ง) ในองค์กร การจัดทำ Career Chart ของตำแหน่ง การจัดทำมาตรฐานตำแหน่งแสดง การสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Job Profile) การวางแผนพัฒนารายบุคคล การทำ Workshop ตลอดการสัมมนา

3 วิทยากร อ. มุกดา สุนทรรัตน์
ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย อดีตผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือฟอร์ดมอเตอร์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย ธนาคารกรุงเทพ และอื่นๆ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ภาคพิเศษ รุ่นหนึ่ง)

4 สถานที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลาสัมมนา 9.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียน น. กรุงเทพ ฯ :ณ โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel (รัชดาภิเษก) อัตราค่าสัมมนา 3,700 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 %) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนา มาที่ หรือจองผ่านทาง pascons. com จะได้รับการตอบยืนยันกลับทุกครั้ง ติดต่อจอง/สอบถาม จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ เลขที่ 68/19 ซ.รามคำแหง 164 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพเชิงปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google