งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการพัฒนาระบบความก้าวหน้าใน สายอาชีพเชิงปฏิบัติ “Career Path Development in Practice” ทำไมต้องฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ! เพราะ ปัจจุบัน ทุกองค์การต้องการหันเข้าสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการพัฒนาระบบความก้าวหน้าใน สายอาชีพเชิงปฏิบัติ “Career Path Development in Practice” ทำไมต้องฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ! เพราะ ปัจจุบัน ทุกองค์การต้องการหันเข้าสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการพัฒนาระบบความก้าวหน้าใน สายอาชีพเชิงปฏิบัติ “Career Path Development in Practice” ทำไมต้องฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ! เพราะ ปัจจุบัน ทุกองค์การต้องการหันเข้าสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็น “ ทุน ” จึงควร ต้องมีการวางระบบการเพิ่มคุณค่าของคนในองค์กร โดย วางระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร (Career Path) ทุกองค์การต้องสร้างมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน ที่ เป็น ลักษณะ “Win-Win หรือ Mutual Benefit เพราะ ระบบนี้จะสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพราะผู้ปฏิบัติงานได้เห็น โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ตำแหน่งสูงสุดที่สามารถก้าวหน้าไปได้ ทำให้มีโอกาส สำรวจสมรรถนะ ความถนัด และความสนใจของตนเองว่า เหมาะสมกับลักษณะงานแบบใดในหน่วยงาน และ สามารถเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน รวมทั้ง เตรียมการเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับ ตำแหน่งงานที่จะก้าวต่อไปในอนาคต ซึ่งขณะเดียวกัน องค์กรก็จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการ ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ ผลงานที่เป็นไปตามเป้าหมายแผนงาน

2  ความสำคัญ ประโยชน์ การวาง แผนพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสาย อาชีพ  การศึกษาโครงสร้างองค์กร สายอาชีพ ( ตำแหน่ง ) ในองค์กร  การจัดทำ Career Chart ของ ตำแหน่ง  การจัดทำมาตรฐานตำแหน่งแสดง การสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Job Profile)  การวางแผนพัฒนารายบุคคล  การทำ Workshop ตลอดการสัมมนา เนื้อหาหลักสูตร

3 วิทยากร อ. มุกดา สุนทรรัตน์  ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมการจัดการงาน บุคคลแห่งประเทศไทย  อดีตผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทใน เครือฟอร์ดมอเตอร์ บริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย์สินเอเชีย ธนาคารกรุงเทพ และอื่นๆ  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ( เกียรติ นิยมดี ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( ภาคพิเศษ รุ่น หนึ่ง )

4 สถานที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลาสัมมนา 9.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : ณ โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel ( รัชดาภิเษก ) อัตราค่าสัมมนา 3,700 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 %) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทย พาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2-40260- 2 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนา มาที่ 02-917-7148 หรือจองผ่านทาง E-Mail : training @ pascons. com จะ ได้รับการตอบยืนยันกลับทุกครั้ง ติดต่อจอง / สอบถาม 02-917-7147 จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ เลขที่ 68/19 ซ. รามคำแหง 164 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการพัฒนาระบบความก้าวหน้าใน สายอาชีพเชิงปฏิบัติ “Career Path Development in Practice” ทำไมต้องฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ! เพราะ ปัจจุบัน ทุกองค์การต้องการหันเข้าสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google