งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่สำคัญในระบบปฏิบัติการของเราในวันนี้คงหนีไม่พ้นในเรื่องของ เครือข่าย หรือ Network network คืออะไร เครือข่ายมีไว้เพื่อสื่อ สารกันระหว่างคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่สำคัญในระบบปฏิบัติการของเราในวันนี้คงหนีไม่พ้นในเรื่องของ เครือข่าย หรือ Network network คืออะไร เครือข่ายมีไว้เพื่อสื่อ สารกันระหว่างคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สิ่งที่สำคัญในระบบปฏิบัติการของเราในวันนี้คงหนีไม่พ้นในเรื่องของ เครือข่าย หรือ Network network คืออะไร เครือข่ายมีไว้เพื่อสื่อ สารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ ที่สำคัญจะต้องมี Internet ซึ่งระบบปฏิบัติการ จะต้องจัดเตรียมให้กับเครือข่าย ซึ่งเป็นเรื่องของ ICMP, TCP,UDP เป็นต้น และจะต้องเข้าใจใน Layer ต่างๆ หรือ โครงสร้างของระบบเครือข่าย

3 ปัจจุบันนี้เราสามารถใช้อุปกรณ์ hardware เชื่อมต่อกับ ethernet ทาง port เทคโนโลยี ethernet ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง IBM เป็นบริษัท ที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของอุปกรณ์ network และมีคุณภาพเป็นอย่างมาก แต่ข้อเสียของ IBM ก็คือ ราคาสูงไป สำหรับประชาชน

4 Token ring เป็นเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท IBM รวมไปถึง Hub ด้วย แต่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพแต่มีราคาสูงเกินไป ทำให้ยอดขาย ลดลง และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่า ethernet Ethernet คือ เทคโนโลยี CSMA/CD คล้ายๆกับ การประชุมสายโทรศัพท์ สายเคเบิลอยู่ในราคาที่ถูกเพราะคล้ายๆ กับสายโทรศัพท์ ถึงอย่างไรเทคโนโลยีนี้ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ราคาไม่แพงจนเกินไป จนในเวลาต่อ IBM ได้ปล่อยลิขสิทธิ์ ทำให้ราคาต่ำลง

5 ethernet ทำงานอย่างไร ? อุปกรณ์สื่อกลางที่ทำหน้าที่ส่งจะเรียกว่า Frame วงจรได้ถูกเรียกว่า segment แต่ละเครือข่ายที่อุปกรณ์มีหมายเลข Mac address เพื่อสำหรับส่งและรับ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจะติดต่อ คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ในวงจรแลนเดียวกัน คำถามนี้ทำให้กำเนิดอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Router เกิดขึ้นเพื่อที่จะส่งข้อมูลได้ในรูปแบบของ packet เพราะฉะนั้นความ สามารถของ router ก็จะเพิ่มขึ้น เมื่อมีการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายกันได้แล้วปัญหา ที่ตามมาก็คือจะเกิด traffic ในระบบ ethernet ขึ้น วิธีที่สามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ก็คือเพิ่มความเร็วของระบบ lan

6 Layer ต่อมาที่จะใช้ก็คือ IP layer (Internet protocal layer) Layer นี้จะทำการดึงเอาข้อมูลที่ได้จากการส่งมาจาก lan มาทำการวิเคราะห์ ดำเนินการในการแปลออกมาเป็นข้อมูล ipv4 เป็น version ที่คนส่วนมากใช้ กันในปัจจุบัน เหมือนกับ Mac ที่ใช้กับ ethernet card ส่วนที่จะติดต่อกับ Ethernet จะต้องมี IP number ในรูปแบบ 1.2.3.4 จะมีทั้งหมด 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะต้องมี. เป็นตัวคั่น และตัวเลขทั้ง 4 ตัวจะต้องเป็นหมายเลขระหว่าง 0-255

7 เครือข่ายเล็ก ๆ จะมี firewalls ไว้ป้องกันจากผู้ที่จะโจมตี พวกเขาจะ ไม่สามารถโจมตีได้โดยตรง โดยค่ามาตรฐานของ firewalls นั้นจะทำการปิดกั้น ไม่ให้ผู้โจมตีเข้ามาโจมตีได้ firewalls จะทำการบล็อก port 25 ซึ่งเป็น port ของการรับ – ส่ง อีเมล์ จะทำการดักจับอีเมล์ที่มี spam ผู้ดูแลระบบหลายคนใน สมัยนี้ทำการบล็อกทุก port ยกเว้น port ที่ 22, 80, 443, 21 ซึ่งเป็น public port

8 ICMP (Internet Control Message Protocol) ใช้สำหรับตรวจสอบว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นบ้างในการรับ – ส่ง ข้อมูล ARP (address resolution protocol) ใช้สำหรับค้นหาหมายเลข Mac ในชั้นของ IP RARP จะมีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับ ARP จะช่วยในเรื่องของของแผนที่ IP แอพพลิเคชั่นหลายแอพพลิเคชั่น จำเป็นต้องใช้ทั้ง UDP และ TCP

9 UDP จะเป็นตัวส่ง packet จะไม่รับการตอบรับจากผู้รับ เพราะฉะนั้น จะไม่มีทางรู้เลยว่า packet ที่ส่งจะถึงตัวผู้รับรึเปล่า ? จึงมีการสร้าง DNS ซึ่งตัวนี้ จะทำงานโดยมีการนับรอบเวลา เมื่อรอบเวลาหมดลงจะถือว่า packet ที่ส่งไปนั้น ไม่ถึงผู้รับ และ TCP จะทำการตั้งค่าให้กับพอร์ตสองพอร์ต ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลใน การเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการส่ง

10 ระบบปฏิบัติการจะต้องรองรับอุปกรณ์ที่ทำการควบคุมในเรื่องของเครือข่าย เช่น IP protocol, ARP ตลอดจนเรื่องของหมายเลข IP และ Mac และที่สำคัญจะต้องรองรับ 3 protocal นี้ด้วยได้แก่ ICMP, UDP, และ TCP ตั้งแต่ที่ทั้งสามโปรโตคอลเป็นมาตรฐานแล้ว สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายที่ต่างระบบ ปฏิบัติการได้


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่สำคัญในระบบปฏิบัติการของเราในวันนี้คงหนีไม่พ้นในเรื่องของ เครือข่าย หรือ Network network คืออะไร เครือข่ายมีไว้เพื่อสื่อ สารกันระหว่างคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google