งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ProQuest Dissertations & Theses.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ProQuest Dissertations & Theses."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ProQuest Dissertations & Theses

2 เนื้อหาการบรรยาย ● ProQuest Dissertations & Theses - คืออะไร ● การสร้าง My Research ● วิธีการสืบค้นเอกสาร ● Basic Search ● Advanced Search ● Browse ● Subject ● Location ● หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) ● E-mail, Print, Save, Cite, Shared ● การ Save to My Research ● Create alert ● Create RSS feed

3 ลักษณะของ ProQuest Dissertations & Theses ProQuest Dissertations & Theses เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้าน รายการ ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1637 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1980 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปี 1988 ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มีให้บริการ ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้น ประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง

4 การเข้าใช้ ProQuest Digital Dissertation เข้าใช้ง่ายๆ จากเว็บไซต์ดังนี้ http://library.mfu.ac.th Search.proquest.com Search.proquest.com/pqdtglobal การเข้าใช้ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ติดตั้งระบบ VPN

5 My Research การสร้าง My Research ทำให้เราสามารถตั้งค่าบันทึกการสืบค้น สร้างการ แจ้งเตือนบทความที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น แม้เราจะออกจากหน้าจอ browser ไปแล้วก็ยังสามารถกลับมาดูที่เราบันทึกข้อมูลการสืบค้นที่บันทึก ไว้ที่ My Research ได้

6 การสร้าง My Research

7 2 My Research Account

8

9

10 ข้อควรระวังในการสมัครเข้าใช้งาน My Research การสมัคร My Research สมัครใช้เครือข่ายไหน ใช้ได้เฉพาะเครือข่ายนั้น เช่น สมัครที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะสามารถใช้ได้เฉพาะฐานข้อมูลที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบอกรับ แล้วเวลาไปใช้ที่มหาวิทยาลัยอื่น ก็เข้าใช้ มหาลัยอื่นบอกรับไม่ได้ ต้องทำการสมัคร My Research ใหม่ ภายใต้ เครือข่ายของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

11 วิธีการสืบค้น สามารถสืบค้นได้ 4 วิธีดังนี้ 1. Basic search 2. Advanced search 3. Browse search

12 Operators & Special Characters เครื่องหมาย ? แทนที่ตัวอักษร 1 ตัวอักษร เช่น wom?n = woman, women เครื่องหมาย * ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 หรือมากกว่า 1 ตัวอักษรขึ้นไป เช่น cat* = cat, cats, catch, caterpillar, catalog เครื่องหมาย “ ” สำหรับสืบค้นในแบบกลุ่มคำ หรือวลี เมื่อมีคำค้น ตั้งแต่สามคำขึ้นไป เช่น “computer assisted instruction”

13 Operators & Special Characters NEAR/n ค้นหาเอกสารที่ประกอบด้วยคำสืบค้นสองคำ ลำดับใดก็ได้ตามจำนวนคำที่ ระบุไว้ต่างหากแทนที่ ‘n’ ด้วยตัวเลข ตัวอย่าง nursing NEAR/3 education เทคนิคการสืบค้นอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://search.proquest.com/help/academic.th-TH/webframe.html?search_syntax_compare.html

14 1 1 2 2

15 Basic search

16 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุระยะเวลาที่ตีพิมพ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 6. ระบุระดับปริญญา 7. ระบุภาษาต้นฉบับ 8. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 9. คลิก Search 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุระยะเวลาที่ตีพิมพ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 6. ระบุระดับปริญญา 7. ระบุภาษาต้นฉบับ 8. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 9. คลิก Search Advance search

17 Advance search (Look up menu)

18

19

20

21

22

23 Command line search

24 การสืบค้นแบบ Browse

25

26

27 หน้าผลลัพธ์

28 การจำกัดผลลัพธ์

29

30 1 2 3 4 5 E-mail 6 7 8 9 10

31 1 2 การพิมพ์

32 1 2 3 การทำรายการอ้างอิง

33 การถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรม

34

35 1 2 Save to Flow

36

37 Save Search

38

39

40

41

42

43

44

45

46 0 5391 6339 library-help-desk@mfu.ac.th MFU_LIBRARY library.mfu.ac.th facebook.com/LREMC


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ProQuest Dissertations & Theses.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google