งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 1. บริการผู้ป่วยนอก 488.2 533.01585.11645.52 2. บริการผู้ป่วยใน 418.3 435.01460.35513.96.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 1. บริการผู้ป่วยนอก 488.2 533.01585.11645.52 2. บริการผู้ป่วยใน 418.3 435.01460.35513.96."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน บริการส่งเสริมป้องกัน บริการอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน บริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ( และ บริการโรคเฉพาะ ) บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ งบซ่อมบำรุงและทดแทนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างเดิม งบจัดสรรให้พื้นที่ทุรกันดาร / เสี่ยง ภัย เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม มาตรา ใช้งบคงเหลือ 11. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ งบจัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพ บริการ ชดเชยยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียม 30 บาท รวม ( บาท / ประชากร ) 1, , , , ,100.00

3 การแก้ไขข้อมูล

4

5

6 กรณี Hmain<>HCode RF ต้อง = 1 เสมอ ปี 2551 ไม่มี M (IPHC1) และ R (IPRW)

7

8 ตัวอย่างREP

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 1. บริการผู้ป่วยนอก 488.2 533.01585.11645.52 2. บริการผู้ป่วยใน 418.3 435.01460.35513.96.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google