งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 1. บริการผู้ป่วยนอก 488.2 533.01585.11645.52 2. บริการผู้ป่วยใน 418.3 435.01460.35513.96.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 1. บริการผู้ป่วยนอก 488.2 533.01585.11645.52 2. บริการผู้ป่วยใน 418.3 435.01460.35513.96."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 1. บริการผู้ป่วยนอก 488.2 533.01585.11645.52 2. บริการผู้ป่วยใน 418.3 435.01460.35513.96 845.08 3. บริการส่งเสริมป้องกัน 206.0 210.00224.89248.04 253.01 4. บริการอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน 19.7 24.7352.0751.02 44.61 5. บริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ( และ บริการโรคเฉพาะ ) 66.3 99.48190.00209.56 100.65 6. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 10.0 6.00 10.00 12.00 7. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ - 4.00 8. งบซ่อมบำรุงและทดแทนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างเดิม 85.0 76.80129.25142.55 143.73 9. งบจัดสรรให้พื้นที่ทุรกันดาร / เสี่ยง ภัย 10.0 7.077.0030.00 10. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม มาตรา 41 5.00.200.53 ใช้งบคงเหลือ 11. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ 0.40 12. งบจัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพ บริการ 20.00 13. ชดเชยยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียม 30 บาท 24.111.00 รวม ( บาท / ประชากร ) 1,308.501,396.301,659.201,899.692,100.00

3 การแก้ไขข้อมูล

4

5

6 กรณี Hmain<>HCode RF ต้อง = 1 เสมอ ปี 2551 ไม่มี M (IPHC1) และ R (IPRW)

7

8 ตัวอย่างREP

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 1. บริการผู้ป่วยนอก 488.2 533.01585.11645.52 2. บริการผู้ป่วยใน 418.3 435.01460.35513.96.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google