งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว ไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทกมลกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว ไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทกมลกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว ไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทกมลกิจ

3 สถิติ 2549 (2006 ) 2550 (2007 ) 2551 (2008) 2552 (2009) 2553 (2010) 2554 (2011) ม. ค. – ส. ค. รวม ( ตัน ) 7,375, 168 9,501, 143 9,968,4 10 8,524,6 35 9,003,4 21 8,184,3 87 มูลค่า ( ล้าน บาท ) 96,93 1 123,1 59 200,57 9 171,01 2 167,51 9 140,87 6 ราคาต่อ หน่วย ( บาท / ตัน ) 13,14 3 12,96 3 20,12120,06118,60617,213

4 ชนิดข้าว 2549 (2006 ) 2550 (2007 ) 2551 (2008) 2552 (2009) 2553 (2010) เฉลี่ย 5 ปี ( 49 – 53) 2554 (2011) ม. ค. – ส. ค. ข้าวขาว 2,544, 588 3,921, 257 4,213,9 94 2,373,3 63 3,062,5 75 3,223,1 55 3,485,4 82 ข้าวหอม 2,571, 549 2,903, 905 2,498,8 84 2,628,8 40 2,354,7 52 2,591,5 86 1,608,2 48 ข้าวนึ่ง 1,661, 677 2,136, 143 2,752,6 68 2,876,9 86 3,169,7 32 2,519,4 41 2,748,8 28 ข้าวเหนียว 269,66 7 191,99 0 266,38 7 455,84 0 255,21 5 287,82 0 183,39 9 ข้าวหอม ปทุม 327,68 7 347,84 8 236,47 7 189,60 7 161,14 8 252,55 3 158,43 1 รวม ( ตัน ) 7,375, 168 9,501, 143 9,968,4 10 8,524,6 35 9,003,4 21 8,874,5 55 8,184,3 87 หน่วย : เมตริกตัน

5 * ปี 2554 ตั้งแต่เดือน ม. ค – ส. ค.

6 ที่ประเทศ 2549 (2006) 2550 (2007) 2551 (2008) 2552 (2009) 2553 (2010) 2554 (2011) ม. ค. – ส. ค. (%) 54/53 ( ม. ค – ส. ค.) 1 ไนจีเรีย 384,340327,025844,3221,070,9271,399,8061,159,55360.39 2 บังคลาเทศ 05,02215,25444141,002735,5874,358.69 3 อินโดนีเซีย 171,740456,158111,061219,634277,305649,982474.23 4 อิรัก 616,923413,436494,653282,024502,712626,317152.59 5 ไอวอรีโคสต์ 451,004397,569527,384525,330646,846426,50830.68 6 แอฟริกาใต้ 441,380532,369546,745751,109581,686364,9718.10 7 อิหร่าน 650,697615,904153,59624,144102,223277,0512,292.48 8 กานา 114,854224,771209,708167,209119,554267,271298.73 9 สหรัฐอเมริกา 379,506372,802403,754440,224387,806249,4042.30 10. ญี่ปุ่น 131,851145,218213,291264,084283,675249,32210.69 หน่วย : เมตริกตัน

7 ลำดับ Exporter 2550 (2007) 2551 (2008) 2552 (2009) 2553 (2010) 2554* (2011) 2555** (2012) (%)+/- (11 -12) 1Thailand9.5610.018.579.0510.008.00-20.00 2Vietnam4.524.655.956.736.40 0.00 3Pakistan2.703.053.194.002.803.9039.29 4India6.303.382.122.053.50 0.00 5USA3.003.273.023.873.303.15-4.55 6Cambodia0.450.500.801.00 0.00 Source : World Market & Trade, USDA * ประมาณการส่งออกทั้งปี ** คาดการณ์การส่งออกทั้งปี Unit : Million MT

8

9 ชนิดข้าว 2549 (2006) 2550 (2007) 2551 (2008) 2552 (2009) 2553 (2010) % change 2553 (2010) ม.ค. – ส.ค. 2554 (2011) ม.ค. – ส.ค. % change ข้าวขาว4,440,9494,165,5264,210,4975,329,2356,064,51213.804,364,2584,498,7593.08 ข้าวหอมมะลิ66,11392,861164,339239,655251,4314.91146,230301,740106.35 ข้าวเหนียว73,385239,481143,62947,685135,424183.9965,863121,65984.71 100% ปลายข้าว106,67128,597160,585412,690250,984-39.18166,377348,255109.32 ข้าวนึ่ง 23,32151,728121.8130,08147,08656.53 รวม (ตัน)4,687,1184,526,4654,679,0516,052,5866,754,07811.594,772,8105,317,49911.41 มูลค่า (Million USD) 1,1951,3382,6632,4642,91218.152,0392,52523.80

10 Destination 2006 (2549) 2007 (2550) 2008 (2551) 2009 (2552) 2010 (2553) % change Jan-Aug 2010 (2553) Jan-Aug 2011 (2554) % change INDONESIA332,0571,141,94391,80538,223541,4401,316.5420,0391,063,7315,208.25 PHILIPPINES1,537,2671,471,2081,651,4021,612,5001,492,240-7.461,488,035817,644-45.05 MALAYSIA511,280369,330430,163667,115391,938-41.25226,634409,13880.53 BANGLADESH2,322003,750307,7888,107.69148,517335,300125.77 CUBA476,399429,500530,653442,910441,638-0.29313,163321,6152.70 SINGAPORE94,88779,064105,700568,288657,65015.72524,036305,110-41.78 SENEGAL32,20017,85080,730182,413134,491-26.2776,680258,725237.41 I'VORY COAST173,26064,85570,255 206,365 180,158217,44620.70 CHINA33,14544,8342,50318,439126,105583.9098,479212,038115.31 GUINEA64,7688,97020,10045,831105,304129.7760,820158,778161.06

11

12 Type of paddy Province 25 Aug Dong/kg. 1 Sep Dong/kg. Convert to BAHT/Mt Thai Paddy Prices (6 Sep 2011) 26 Nov 2009 1THB=565D 6 Sep 2011 1THB=683D ข้าวเปลือก ความชื้น15% +/- (Baht / MT) Autumn -Winter (16% moist cont.) Long An 7,1006,80012,0359,95010,800850 An Giang 7,3006,60011,6819,65710,8001,143 Tien Giang 7,500 13,27410,97410,800-174 Dong Thap 6,9006,75011,9479,87710,800923 Can Tho 7,2006,90012,21210,09610,800704 Vin Long 7,200 12,74310,53510,800265

13 05/04/5812

14 - เชียวชาญชำนาญ ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ - โครงสร้างพื้นฐาน Logistics - เศรษฐกิจการเมืองมั่นคง - พันธุ์ข้าว และการแปรรูป เด่น - เศรษฐกิจมั่นคง - รัฐควบคุมบางภาคส่วน เป็นเอกภาพ มากกว่า - รัฐหาตลาด G to G โดย VINAFOOD - ต้นทุนทั้งระบบต่ำ โดยเฉพาะ Logistics และชลประทาน - ภาค Logistics ดี - ค่าเงินต่ำ / อ่อน ความเข้มแข็ง (Strength)

15 - การแทรกแซงของรัฐ ทำ ให้อุตสาหกรรม อ่อนแอ - ขาดการพัฒนาต้นน้ำ ปัญหาชลประทาน, ที่ดิน, ผลผลิตต่อไร่, หนี้สิน ความยากจน - ระบบ Logistics แพง - ขาดการประสานกันเป็น cluster - ระบบเศรษฐกิจอ่อนแอ ต้นทุนการเงินสูง - พันธุ์ข้าว และเทคนิค post harvest และบริการ - ทักษะการค้าและบริการ - โครงสร้างพื้นฐาน Logistics ยังไม่ครบ จุดอ่อน (Weaknesses)

16 - ความหลากหลายใน การผลิตข้าว ข้าวหอมมะลิ, ข้าวนึ่ง, ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ - การตั้งตนเป็น HUB ใน AEC - การขยายฐานการผลิต เข้าไปในเขมร - การเพิ่มส่วนแบ่ง ตลาดจากความ อ่อนแอของข้าวไทย - การส่งเสริมการลงทุน จากต่างชาติ อย่างจริงจัง โอกาส (Opportunity)

17 - การแข่งขันจากประเทศ ใหม่ๆ เช่น พม่า, เขมร, อเมริกาใต้ - AEC - การบริหารจัดการระบบ ข้าวไทยอย่าง ยั่งยืน และมีทิศทาง - การแข่งขันจากประเทศ ใหม่ๆ - ระบบเศรษฐกิจแบบ เปิด และเงินเฟ้อ - การจัดการระบบข้าวให้ ชาวนามีความ พอใจ - การนำประเทศไปสู่เสรี นิยมมากขึ้น ความท้าทาย (Threat)

18 นโยบายจำนำ VS. นโยบาย ประกันราคา ไทยปลูกข้าวเกินบริโภค 1 เท่าตัว ต้องหาทาง นำมาเปลี่ยนเป็นเงินเข้าประเทศ นโยบายอุดหนุนมีขึ้นเพื่อช่วยชาวนา และชาวนา เท่านั้น แต่รัฐต้องยอมเสียเงินอุดหนุน ชาวนาภาคอิสานมีจำนวนมากที่สุด ยากจนที่สุด มีที่นาน้อย และทำนาได้ปีละครั้ง

19 นโยบายจำนำ VS. นโยบาย ประกันราคา อุตสาหกรรมส่งออกของไทย ยืนอยู่ที่ 1 ของโลกได้ เพราะภาคเอกชนเข้มแข็ง ราคา ข้าว ของโลก ไม่มีผู้ใดกำหนดได้ แต่ เคลื่อนไหวผันผวนตามกลไกการตลาด ( อุป สงค์ / อุปทาน ) บวก กับ “ ความรู้สึก ” อันเกิด จากข่าวสาร การรวมหัวกันทางการค้าระหว่างประเทศ เกิดขึ้น ไม่ได้สำหรับสินค้าข้าว หากมีผู้เล่นในตลาดมากราย

20


ดาวน์โหลด ppt กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว ไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทกมลกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google