งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนอนหลับและการ ฝัน จิตต้องการพักผ่อน ปิดประตูประสาทสัมผัส ไม่มี ความรู้สึกนึกคิดใด ๆ เรียกว่า “ ภวังคจิต ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนอนหลับและการ ฝัน จิตต้องการพักผ่อน ปิดประตูประสาทสัมผัส ไม่มี ความรู้สึกนึกคิดใด ๆ เรียกว่า “ ภวังคจิต ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนอนหลับและการ ฝัน จิตต้องการพักผ่อน ปิดประตูประสาทสัมผัส ไม่มี ความรู้สึกนึกคิดใด ๆ เรียกว่า “ ภวังคจิต ”

2 การตายและการปฏิสนธิ จิต ภวังคจิตเปลี่ยนเป็นจุติจิต กัมมารมณ์ กรรมนิมิต คตินิมิต

3 ปฏิสนธิจิตทำหน้าที่ เหมือนไม้ขีดไฟก้านแรก ที่เรานำไปจุดเทียนไข ใหม่ ตายแล้วเกิดทันที หรือไม่

4 คุณภาพของจิต สูง ต่ำ จุติจิต ปฏิสนธิ จิต ( สัมภเวสี : ผู้แสวงหา ที่สมภพ )

5 ภูตผีปีศาจ ผีแสดงตัวให้ปรากฏ ได้อย่างไร อสุรกาย : มีกายละเอียดที่เห็นไม่ได้ ด้วยตาเปล่า ดึงเอาอณู (molecule) ในอากาศรอบ ๆ ตัว เข้าหุ้มห่อตน ให้หนาพอที่จะสะท้อนให้คน เห็นได้ แต่มนุษย์ก็ยังเห็นผีเป็นรูปโปร่งแสง มองทะลุอยู่นั่นเอง สถานที่สงัดเงียบ อากาศสงบนิ่ง แสง ไม่มืดและไม่จ้า จนเกินไป บางทีอยากจะ ปรากฏกายให้เห็น แต่บรรยาศไม่ อำนวย

6 ทำไมผีจึงมีรูปร่างหน้าตา น่ากลัวเสมอ บรรยากาศรอบ ๆ ตัวไม่เคย หยุดนิ่ง

7 จิตของมนุษย์เป็น พลังงานชนิดหนึ่ง การถ่ายรูปด้วยจิต ของ Ted Sarios

8 จิตหรือวิญญาณไม่ใช่ วิญญาณอมตะ เป็นเพียงกระบวนการที่เกิดขึ้น ตามเหตุปัจจัยต่อกันไปเป็นสาย การตายมิได้ หมายถึงวาระ สุดท้ายของเปลว ชีวิต เปลวชีวิตหรี่ลงเหลือนิดเดียวเป็นจุติจิต เพื่อไปต่อภพต่อชาติใหม่เท่านั้น

9 Cycle of Life

10 ความอยากด้วยอำนาจตัณหา เป็น ความหิวทางจิตใจ กามตัณหา ( อยากให้มา ) ภวตัณหา ( อยากให้อยู่ ) วิภวตัณหา ( อยาก ให้ไป ) ตัณห า

11 ศีล สมาธิ ปัญญา ความสงบสุขอย่างประณีต เกิดแสงสว่าง ภายใน

12 การทำบาปด้วยความ จำเป็น

13 สิ่งที่ทำแล้ว ทำ คืนไม่ได้ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การนอนหลับและการ ฝัน จิตต้องการพักผ่อน ปิดประตูประสาทสัมผัส ไม่มี ความรู้สึกนึกคิดใด ๆ เรียกว่า “ ภวังคจิต ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google