งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นาย เจตริน ชิมรส ชั้น 5/5 เลขที่ 3 นาย รังสิวัตร ดลจิตต์ ชั้น 5/5 เลขที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นาย เจตริน ชิมรส ชั้น 5/5 เลขที่ 3 นาย รังสิวัตร ดลจิตต์ ชั้น 5/5 เลขที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย นาย เจตริน ชิมรส ชั้น 5/5 เลขที่ 3 นาย รังสิวัตร ดลจิตต์ ชั้น 5/5 เลขที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

3 จุดประสงค์ 1.เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ ความชอบของแต่ละคน 2.เพื่อความสวยงามและมีระเบียบในการ จัดวาง 3.เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการ ใช้ชีวิตประจำวัน 4.เพื่อเพิ่มระดับความสวยงามภายใน บ้าน 5.เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และ ทันสมัยยิ่งขึ้น

4 แนวทางการปฎิบัติงาน 1. ศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ 1. ศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ 2. หาแบบเฟอร์นิเจอร์ตามหนังสือหรือสื่อต่างๆ เพื่อนำมาศึกษา 2. หาแบบเฟอร์นิเจอร์ตามหนังสือหรือสื่อต่างๆ เพื่อนำมาศึกษา 3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของแต่ละ บุคคล 3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของแต่ละ บุคคล 4. นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบในโปรแกรมนั้น 4. นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบในโปรแกรมนั้น

5 ตัวอย่างการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หลายๆสิ่งของเราจำเป็นเกินกว่าที่เราสามารถรองรับในห้องของเราและในขณะเดียวกัน เพื่อประหยัดเนื้อที่มากพอสำหรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องการ แก้ปัญหาที่น่าสนใจบางที่อาจได้รับการจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับห้อง ขนาดเล็ก แนวความคิดหลักของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนี้คือการใช้พื่นที่ๆมีอยู่อย่างฉลาด และค้มค่าที่สุด

6

7 การออกแบบตู้ เสื้อผ้า

8 ตัวอย่างแบบโปรแกรม "Mini-Furniture"

9 แหล่งที่มา http://www.furnituresoft-software.com/th/dsp http://www.furnituresoft-software.com/th/dsp http://www.furnituresoft-software.com/th/dsp


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นาย เจตริน ชิมรส ชั้น 5/5 เลขที่ 3 นาย รังสิวัตร ดลจิตต์ ชั้น 5/5 เลขที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google