งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
ยุคที่ 1 พ.ศ ถึง พ.ศ. 2502

2 พ.ศ. 2486 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก
พ.ศ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย ศาสตราจารย์เอคเคิร์ท (J.P. Eckert) และ ศาสตราจารย์จอห์น มอชลี (John Mauchly) ซึ่งเป็นอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในงาน กองทัพสหรัฐอเมริกา และได้ตั้งชื่อว่าเครื่อง ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) หน่วยความจำของเครื่องนี้ ทำด้วยหลอดสุญญากาศ การคำนวณและการควบคุมการทำงานเครื่อง นั้น ทำได้โดยใช้สวิตช์ปิดเปิดจากภายนอก และปลั๊กบอร์ดเครื่อง ENIAC นี้ สามารถทำ การคำนวณ บวกหรือลบเลขสองจำนวน ภายในเวลา 1 ในพันวินาที ส่วนการคูณและ หารใช้เวลาประมาณ 14 และ 30 เท่าของการ บวกตามลำดับ

3 พ.ศ. 2493 ดร. จอห์น ฟอน นอยมานน์ (John Von Neumann)
ได้รับการกย่องว่าเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ ร้อยโทเฮอร์มาน โกลด์สไตน์ (Herman Goldstein) และ ดร. อาร์เธอร์ เบิกส์ (Arthur Burks) ได้ร่วมกันสร้างคอมพิวเตอร์ ขึ้นมาใหม่อีกเครื่องหนึ่ง คือ เครื่อง EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรก ที่สามารถเก็บ โปรแกรมคำสั่งไว้ในเครื่องได้ การเขียน โปรแกรมคำสั่ง ทำได้โดยการใช้เลขฐานสอง เก็บไว้ภายในเครื่อง โดยไม่ต้องสับปลั๊กบอร์ด จากภายนอก

4 ในปีเดียวกันนี้ สำนักงานมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมคำสั่งไว้ภายในเช่นกัน ชื่อเครื่อง SEAC (Standard Eastern Automatic Computer)

5 ในช่วงใกล้เคียงกันนี้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษ ได้สร้าง
เครื่อง EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) ความสามารถของเครื่อง EDSAC คล้ายคลึงกับเครื่อง EDVAC คือ สามารถเก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจำ แต่ลักษณะพิเศษที่แตกต่าง ออกไป คือ ใช้เทปแม่เหล็กในการบันทึกข้อมูล

6 พ.ศ. 2494 ศาสตราจารย์เอคเคิร์ท และศาสตราจารย์มอชลี ได้ร่วม
พ.ศ ศาสตราจารย์เอคเคิร์ท และศาสตราจารย์มอชลี ได้ร่วม มือกันอีกครั้ง สร้างเครื่อง UNIVAC (UNIVersal Automatic Calculator) ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่และดีที่สุดในยุคนั้น และเป็นที่นิยม ใช้กันแพร่หลายต่อมาอีกหลายปี

7 ตารางแสดงลักษณะฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ใน ยุคแรก ค. ศ ใช้วงจรหลอดสุญญากาศ (Vacuum Tubes) ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเครื่อง ใช้วงจรหลอดสูญญากาศ (Vacuum tubes) เป็น Electronic Digital Computer คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่มาก ความเร็วการทำงานเป็นวินาที ใช้สื่อบันทึกข้อมูลประเภทดรัมแม่เหล็ก (Magnetic drum) - ใช้ภาษาเครื่องจักร (Machine Language) - ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) - ภาษาที่ใช้ยากต่อการจดจำสำหรับการสร้างโปรแกรม ใกล้เคียงภาษาเครื่อง - UNIVAC I - IBM 600 - IBM 701 - NCR 102

8 ลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1
1. ใช้หลอดสูญญากาศ เป็นส่วนประกอบหลัก 2. ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ ใช้กำลังไฟฟ้าสูง เกิดความร้อนสูง 3. ทำงานด้วยภาษาเครื่อง (Machine Language) 4. มีการพัฒนาภาษาสัญลักษณ์ เช่น Symbolic Language และ Assembly ลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1

9 ลักษณะสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่ง
ลักษณะเครื่อง คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่ ใช้ไฟฟ้าแรงสูงจึงต้องติดตั้งใน ห้องปรับอากาศตลอดเวลา วัสดุที่ใช้สร้าง ใช้วงจรอิเล็คโทรนิคส์ และหลอดสูญญากาศ ความเร็วในการทำงาน เป็นวินาที สื่อข้อมูล บัตรเจาะ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ภาษาเครื่องจักร (Machine Language) ตัวอย่างเครื่อง UNIVAC IBM 650 IBM 701 NCR 102 MARK I

10 UNIVAC

11 IBM 650

12 IBM 650

13 MARK I

14 อาจารย์ อภิศักดิ์ พัฒนจักร
สืบค้นข้อมูล นุ่ม เรียบเรียง ปอนด์ ทำสื่อ ก้อง ขอขอบคุณ อาจารย์ อภิศักดิ์ พัฒนจักร จัดทำโดย นางสาวกรองกาญจน์ พิทักษ์ชน รหัส นางสาวกฤติยา ภูมูลนา รหัส นายก้องตระกูล สืบสารคาม รหัส คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Sec. 1 THE END

15 ที่ไม่ได้ให้การสนับสนุน
ขอขอบคุณ ที่ไม่ได้ให้การสนับสนุน

16


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google