งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

2 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ยังรักษาอยู่ถึงปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วย (ราย) รวม สสจ.เลย New M+ 142 ราย NEW M- 61 ราย New EP 57 ราย Relapse 7 ราย Others 7 ราย Others M+ 2 ราย TAD 2 ราย TAF 4 ราย New not done 1 ราย (ไม่มีผลเสมหะ เด็กชาย 6 ปี ต.นาอาน) MDR-TB 5 ราย ***All form 288 ราย*** รวม สสจ.เลย New M+ 142 ราย NEW M- 61 ราย New EP 57 ราย Relapse 7 ราย Others 7 ราย Others M+ 2 ราย TAD 2 ราย TAF 4 ราย New not done 1 ราย (ไม่มีผลเสมหะ เด็กชาย 6 ปี ต.นาอาน) MDR-TB 5 ราย ***All form 288 ราย***

3 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ขึ้นทะเบียนเดือน มิถุนายน 2557 จำนวนผู้ป่วย (ราย) รวม สสจ.เลย New M+ 28 ราย NEW M- 8 ราย New EP 11 ราย Relapse 2 ราย Others 4 ราย Others 1 ราย New not done 1 ราย MDR-TB 5 ราย ***All form 57 ราย*** รวม สสจ.เลย New M+ 28 ราย NEW M- 8 ราย New EP 11 ราย Relapse 2 ราย Others 4 ราย Others 1 ราย New not done 1 ราย MDR-TB 5 ราย ***All form 57 ราย***

4 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่นอนโรงพยาบาล/Homeward (มิ.ย.57)

5 VCT) ตรวจเอชไอวี และรับยา ARV ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน เดือน มิถุนายน 2557 ที่ได้รับการให้การปรึกษา (VCT) ตรวจเอชไอวี และรับยา ARV ร้อยละ  รพ.หนองหินมี ผป ขึ้นทะเบียน 2 ราย ทำ VCT ไปแล้ว 1 ราย อีก 1 ราย นัด 8 ส.ค.57  รพ.ภูกระดึง ผป ขึ้นทะเบียน 5 ราย ทำ VCT ไปแล้ว 4 ราย อีก 1 ราย นัด ส.ค.57  พบผู้ป่วย HIV  รพ.วังสะพุง 1 ราย ยังไม่ได้รับยา ARV อยู่ระหว่างรอผลCD4  รพ.ภูหลวง 1 ราย ยังไม่ได้รับยา ARV ส่งพบแพทย์ รพ.เลย

6 การเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์คุณภาพ 8-12 ครั้ง (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนเมษายน 2557) หมายเหตุ 1.รพ.เลย ผู้ป่วย New M+ ที่ไม่ได้ติดตามเยี่ยมเป็นผู้ป่วยจากต่างอำเภอ 1 ราย (อ.ผาขาว) 2.อ.ด่านซ้าย มีผู้ป่วยประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่New M+ 5 ราย ไม่ได้ติดตามเยี่ยม (ผลงาน 0%)ต้องเยี่ยมทุกราย 3.อ.เชียงคาน มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย เยี่ยมตามเกณฑ์ 1 ราย อีก 1 ราย เสียชีวิต (ผลงาน50%) 4.อ.วังสะพุง ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ New M+ 9 ราย เยี่ยมตามเกณฑ์ 7 ราย ไม่ได้เยี่ยม 2 ราย เนื่องจาก เสียชีวิต 1 ราย และ เริ่มรักษาจากที่อื่น 1 ราย (ผ่านระยะเข้มข้นมาแล้ว) 5.อ.เอราวัณ มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย ไม่ได้ติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ และประเภทอื่น 1 ราย ไปยู่ กทม.

7 CONVERSION RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนเมษายน 2557) Conversion rate 1.รพร.ด่านซ้าย มี ผู้ป่วย New M+ 2 ราย ผลเสมหะเดือนที่ 2-3 ยังพบเชื่ออยู่ 1 ราย (ผลงาน 50%) 2.รพ.เชียงคาน มีผู้ป่วย M+ 2 ราย ไม่ได้ตรวจเสมหะเดือนที่ 2-3 1 ราย เนื่องจากเสียชีวิตแล้ว (ผลงาน 50%) เป็น CA Lung

8 SUCCESS RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนธันวาคม 2556)  รพ.ท่าลี่ New M+ 1 ราย เสียชีวิต ไม่มีโรคร่วม(ผลงาน 0%)  รพ.เชียงคานมีผู้ป่วย New M+ 1 ราย โอนออกไปรักษาที่อื่น (ผลงาน 0%)  รพ.นาด้วง New M+ 1 ราย กำลังรักษาอยู่  รพ.เอราวัณ New M+ 2 ราย cure 1 ราย กำลังรักษาอยู่ 1 ราย (ผลงาน 50%)  รพ.ภูกระดึง New M+ 1 ราย Failure (ผลงาน 0%)

9 สถานการณ์ MDR-TB จังหวัดเลย ปี 2557 ปี 2557 จังหวัดเลยมีผู้ป่วย MDR-TB ที่กำลังรักษาอยู่ในขณะนี้ 5 ราย  อำเภอวังสะพุง 2 ราย  อำเภอเชียงคาน 1 ราย  อำเภอภูเรือ 1 ราย  อำเภอภูกระดึง 1 ราย

10 MDR-TB จ. เลย นางกฤษณา แก้วมาลา อายุ 38 ปี ที่อยู่ 33 ม.1 ต. ศรีสงคราม อ. วังสะพุง เริ่มรักษา 14 ตุลาคม 2556  รับยา เดือนที่ 12  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 2*2  pc Cycloserine (250) 1*2  pc PAS (1000) 4*2  pc Ethambutol (400) 2*hs  อาการทั่วไปปกติ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น กินยาต่อเนื่อง ไม่มี ภาวะแทรกซ้อน  หากมีปัญหาเรื่อง DM น้ำตาลต่ำ hypoglycemia แพทย์ปรับ ยาฉีดให้  DOT โดย จนท. รพ. สต. โนนสว่าง

11 MDR-TB จ. เลย นายลานทอง ถมนา อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1/1 ม.4 ต. ปากตม อ. เชียงคาน ผู้ป่วยอาศัยที่สวนยาง คนเดียว เริ่มรักษา 28 เมษายน 2557  รับยา เดือนที่ 3  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs Cycloserine (250) 2*2  pc PAS (1000) 6*2  pc Ethambutol (400) 2*hs Ethionamide (250) 2*2  pc Kanamycin (750) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์ - อาทิตย์  อาการทั่วไปปกติ กินยาต่อเนื่อง DOT โดย จนท. รพ. สต. ท่าดีหมี ช่วง เช้า และ อสม. ช่วงเย็น

12 MDR-TB จ. เลย นายพนม โทลา อายุ 35 ปี ที่อยู่ ศูนย์โยคะ บ้านร่องจิก ต. ร่องจิก อ. ภูเรือ เริ่มยา 2 มิถุนายน 2557 รับยาเดือนที่ 2  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs PAS (1000) 12*hs Ethambutol (400) 3*hs Streptomycin (750) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์ - อาทิตย์  อาการทั่วไปปกติ  กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ. เลย / รพ. ภูเรือ / รพ. ต. ร่องจิก ได้ออกไป ติดตามผู้ป่วย เมื่อวันที่ 30 พ. ค. 57 ตกลงกับผู้ป่วยแล้ว จะ DOT โดย จนท. ช่วงเช้า ( จันทร์ - ศุกร์ ) เสาร์ - อาทิตย์ เจ้าของศูนย์โยคะ จะเป็น ผู้ทำ DOT ให้

13 นางหนู ทินราช อายุ 67 ปี ( สัมผัส XDR-TB) ที่อยู่ 112 ม.9 ต. ห้วยส้ม อ. ภูกระดึง จ. เลย เริ่มรักษา 26 มิถุนายน 2557  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 3*2  pc Ethionamide (250) 1*3  pc Cycloserine (250) 1*3  pc PAS (1000) 6*2  pc Kanamycin (500) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์ - อาทิตย์  DOT โดย จนท. รพ. สต. ห้วยส้ม MDR-TB

14 นายสายชล จันทะนาม อายุ 44 ปี ( ราย ใหม่ ) ที่อยู่ 76 ม.19 ต. ผาน้อย อ. วังสะพุง จ. เลย เคยรักษาที่ รพ. วังสะพุง ด้วย M+ เดือน กพ. 57 เป็น HIV ส่งผล Culture ผลออกเดือนกรกฏาคม 2557 MDR-TB

15 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี 2557 ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 29 ก.ค.57 จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงลำดับที่ 13 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาค

16 จำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ค.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 572 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 90.69/แสน.

17 อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 30 กรกฎาคม 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสน คน จำนวน 110 72 43 68 27 97 9 46 16 17 11 43 5 8 ราย

18 อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก แยกกลุ่มอายุ จังหวัดเลย ปี 2557 ปี อัตราป่วยต่อประชากร แสนคน จำนวน 52 465 50 3 1 0 0 1 0 0 ราย

19 พื้นที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในช่วง 2 สัปดาห์ การระบาดเป็นกลุ่มก้อนคือพบผู้ป่วยในพื้นที่เดียวกันตั้งแต่ 2 รายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 30 ก.ค.57 พบการระบาด ดังนี้ - สัปดาห์ที่ 29 (วันที่ 20 – 26 ก.ค.57) อำเภอด่านซ้าย ตำบลกกสะทอน บ้านตูบค้อ ม.6 จำนวน 3 ราย (ศูนย์เด็กบ้านตูบค้อ) - สัปดาห์ที่ 30 (27 ก.ค. – 2 ส.ค.57) อำเภอผาขาว ตำบลโนนป่าซาง บ้านห้วยยาง ม.2 มีจำนวน 3 ราย (ศูนย์เด็กบ้านห้วยยาง) ทั้ง 2 พื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคแล้ว

20 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2557 ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 29 ก.ค.57 จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงลำดับที่ 72 ของประเทศ ลำดับที่ 18 ของภาค ลำดับที่ 5 ของเขต ตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยสะสม 50 ราย อัตราป่วย 7.94/.แสน เฉพาะเดือน ก.ค.57 มี 10 ราย Target Line 12.60/.แสน จำนวน 80 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2557)

21 พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก ในเดือนกรกฎาคม 2557 อำเภอตำบลหมู่บ้านจำนวนผู้ป่วยสัปดาห์ที่ป่วยวันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้น ปี รายแรกรายสุดท้าย พื้นที่เกิด โรค เมืองเสี้ยวน้ำคิว ม.5126 4 ก.ค.57 ใหม่ เชียงคานเขาแก้วนาเบน ม.3127 10 ก.ค.57 ใหม่ นาป่าหนาด ม.12129 20 ก.ค.57 ใหม่ ธาตุธาตุ ม.2127 7 ก.ค.57 ใหม่ ปากตมพรเจริญ ม.7128 16 ก.ค.57 ใหม่ ปากชมห้วยบ่อซืนนานกปีด ม.5228,29 18 ก.ค.57 26 ก.ค.57ต่อเนื่อง ด่านซ้ายโคกงามหนองสนุ่น ม.7126 2 ก.ค.57 ใหม่ ภูเรือท่าศาลาท่อน ม.6126 4 ก.ค.57 ใหม่ ท่าลี่หนองผือเมี่ยง ม.9126 3 ก.ค.57 ใหม่ หนองหิน ภูหินกอง ม.2126 4 ก.ค.57 ใหม่

22 ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ระดับ อำเภอ รอบที่ 3 (21-29 กรกฎาคม 2557)

23 ความสะอาดบ้านเรือนประชาชน สำรวจโดยกลุ่มงานควบคุมโรค 21-29 ก. ค.57

24 การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google