งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ที่ อยู่ วัน เดือน ปี เกิด ประวัติ การศึกษ า ชื่อ บิดา มารด า สิ่งที่ ชอบ สิ่งที่ไม่ ชอบ ความ ใฝ่ฝัน กะ คติ ประจำ ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ที่ อยู่ วัน เดือน ปี เกิด ประวัติ การศึกษ า ชื่อ บิดา มารด า สิ่งที่ ชอบ สิ่งที่ไม่ ชอบ ความ ใฝ่ฝัน กะ คติ ประจำ ใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ที่ อยู่ วัน เดือน ปี เกิด ประวัติ การศึกษ า ชื่อ บิดา มารด า สิ่งที่ ชอบ สิ่งที่ไม่ ชอบ ความ ใฝ่ฝัน กะ คติ ประจำ ใจ

2 ชื่อ  ด. ญ. ชลทิชา อะทะเดช  ชื่อเล่น ออม กลับไปหน้าหลัก ><

3 ที่อยู่  10/1 ม.6 ต. เหมืองง่า อ. เมือง จ. ลำพูน 51000 กลับไปหน้าหลัก

4 วัน เดือน ปี เกิด  เกิดวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ. ศ. 2545 กลับไปหน้า หลัก

5 ประวัติการศึกษา  จบ ป.6 จากโรงเรียน เทศบาลสันป่ายาง หน่อม ปัจจุบันเรียนอยู่ที่ โรงเรียนจักรคำคณาทร กลับไปหน้า หลัก

6 ชื่อบิดา - มารดา  บิดาชื่อ นายสุรินทร์ อะทะ เดช  มารดาชื่อ นางรุ่งทิวา อะทะ เดช กลับไปหน้า หลัก

7 สิ่งที่ชอบ - สิ่งที่ไม่ ชอบ  สิ่งที่ชอบ – Rilaukkuma  - องุ่น - ข้าวหมูกระเทียม   สิ่งที่ไม่ชอบ - ทุเรียน  กลับไปหน้า หลัก

8 ความใฝ่ฝันสูงสุด - คติประจำใจ  ความใฝ่ฝันสูงสุด – อยากเป็นหมอ  คติประจำใจ - ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด กลับไปหน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ที่ อยู่ วัน เดือน ปี เกิด ประวัติ การศึกษ า ชื่อ บิดา มารด า สิ่งที่ ชอบ สิ่งที่ไม่ ชอบ ความ ใฝ่ฝัน กะ คติ ประจำ ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google