งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารบัญ การ ไหว้ ต้มยำ กุ้ง ข้าว ไทย รถตุ๊ก ตุ๊ก ยิ้ม สยาม มวย ไทย พระ เครื่อง ผลไม้ ไทย เทศกา ล สงกราน ต์ ช้าง ไทย ราชินี ผลไม้ไทย ราชา ผลไม้ ไทย วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารบัญ การ ไหว้ ต้มยำ กุ้ง ข้าว ไทย รถตุ๊ก ตุ๊ก ยิ้ม สยาม มวย ไทย พระ เครื่อง ผลไม้ ไทย เทศกา ล สงกราน ต์ ช้าง ไทย ราชินี ผลไม้ไทย ราชา ผลไม้ ไทย วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สารบัญ การ ไหว้ ต้มยำ กุ้ง ข้าว ไทย รถตุ๊ก ตุ๊ก ยิ้ม สยาม มวย ไทย พระ เครื่อง ผลไม้ ไทย เทศกา ล สงกราน ต์ ช้าง ไทย ราชินี ผลไม้ไทย ราชา ผลไม้ ไทย วัด พระมหาก ษัตริย์ไทย ( ร.9)

3 เป็นมารยาทไทยที่เป็นสืบทอด กันมาช้านาน การไหว้เป็นการ แสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น การแสดงออกถึงความหมายเพื่อ การทักทาย การขอบคุณ การขอ โทษ หรือการกล่าวลา โดยยกมือ สองข้างประณมนิ้วชิดกัน ปลายนิ้ว จรดกัน ยกมือขึ้นในระดับต่าง ๆ ตามฐานะของบุคคล และเมื่อมี ผู้ทำความเคารพด้วยการไหว้ ให้ ทำการรับไหว้ทุกครั้ง การรับไหว้ ใช้ประณมมือแค่อก แล้วยกขึ้น เล็กน้อย ก้มศีรษะ


ดาวน์โหลด ppt สารบัญ การ ไหว้ ต้มยำ กุ้ง ข้าว ไทย รถตุ๊ก ตุ๊ก ยิ้ม สยาม มวย ไทย พระ เครื่อง ผลไม้ ไทย เทศกา ล สงกราน ต์ ช้าง ไทย ราชินี ผลไม้ไทย ราชา ผลไม้ ไทย วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google