งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 3 4 การคัดกรองการมองเห็นในผู้สูงอายุ Z008 พฤติกรรมสุขภาพพึ่งประสงค์ พฤติกรรมสุขภาพไม่พึ่งประสงค์ Other general Examinations การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ในผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 3 4 การคัดกรองการมองเห็นในผู้สูงอายุ Z008 พฤติกรรมสุขภาพพึ่งประสงค์ พฤติกรรมสุขภาพไม่พึ่งประสงค์ Other general Examinations การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ในผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1 2 3 4

4 การคัดกรองการมองเห็นในผู้สูงอายุ

5

6 Z008 พฤติกรรมสุขภาพพึ่งประสงค์ พฤติกรรมสุขภาพไม่พึ่งประสงค์ Other general Examinations การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ในผู้สูงอายุ

7 คัดกรอง Dementia ภาวะกลั้นปัสสาวะ ไม่อยู่ ภาวะหกล้ม ความสามารถใน การประกอบ กิจกรรมประจำวัน F00x,F01x,F02x,F03 N394,N393 Z740Z743 …TUGT+…TUGT- โรคข้อเข่าเสื่อม M179 การบำบัดรักษา / ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุใน กลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes) ภาวะสมองเสื่อม อาการสำคัญรายการคัด กรอง ผลการคัดกรอง คัดกรอง Incontinence คัดกรอง TUGT+ คัดกรอง ADL.. ข้อเข่าเสื่อม.. ปกติ.. ข้อเข่าเสื่อม.. ผิดปกติ.. ข้อเข่าเสื่อม.. ปกติ ข้อเข่าเสื่อม. ผิดปกติ TUGT - รหัสที่ใช้ Z008 หรือ Z138

8 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการตรวจหาสารเคมี ในเลือด ในเกษตรกร ประชากรเป้าหมาย อาชีพเกษตรกร อายุ ๑๕ – ๖๕ ปี ประชา กร คัดกรองพบความเสี่ยงผลการคัด กรอง Z008Z100 ปกติ ปลอดภัย มีความ เสี่ยง ไม่ปลอดภัย 15 -65 & 6111 Z574 ประชาก ร คัดกรอง (%) พบความเสี่ยง (%) ผลการคัด กรอง (%) AA(%)B(%)C(%)

9 1 2 3 4 5 6 7


ดาวน์โหลด ppt 1 2 3 4 การคัดกรองการมองเห็นในผู้สูงอายุ Z008 พฤติกรรมสุขภาพพึ่งประสงค์ พฤติกรรมสุขภาพไม่พึ่งประสงค์ Other general Examinations การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ในผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google