งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย เด็กหญิง อนุสรา เนตรเจริญ เด็กหญิง ดาวเรือง ดับโศรก เด็กชาย อนุวัฒน์ นูแป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย เด็กหญิง อนุสรา เนตรเจริญ เด็กหญิง ดาวเรือง ดับโศรก เด็กชาย อนุวัฒน์ นูแป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย เด็กหญิง อนุสรา เนตรเจริญ เด็กหญิง ดาวเรือง ดับโศรก เด็กชาย อนุวัฒน์ นูแป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาศาสาตร์

2 คำนำ ทททที่พี่จัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆ ได้มาเปิดหาหรือค้นคว้านำเอาความรู้ เกี่ยวกับสัตว์ และนำเอาไปไว้อนุรักษ์สัตว์ ไม่ให้สูญพันธุ์ไป

3 สารบัญ

4 ความหลากหลายของสัตว์ ใใใในโลกของเรามีสัตว์อาศัยอยู่หลายล้านชนิด และหากแบ่งประเภทของสัตว์โดยใช้การมี กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ประเทศมีพื้นที่กว้าง ใหญ่ สภาพพื้นดินอุดมสมบรูณ์มีพืชพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิด รวมทั้งเป็นพื้นที่เปิด จึงทำให้ สัตว์ป่ามีการอพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลา ด้วย เหตุนี้จึงทำให้สัตว์ในประเทศไทยมีความ หลากหลายทางชนิดเช่นเดียวกับพืช ซึ่ง สามารถจำแนกประเภทของสัตว์ออกเป็น ประเภทใหญ่ๆ

5 สัตว์มีกระดูกสันหลัง  สัตว์มีกระดูกสันหลัง คือกระดูกสันหลังจะอยู่เป็น แนวยาวไปตามด้านหลังของสัตว์ กระดูกสันหลัง จะต่อกันเป็นข้อๆ ยืดหยุ่น เคลื่อนไหวได้มีหน้าที่ ช่วยพยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างทรวดทรงอยู่ได้ และยังช่วยป้องกันเส้นประสาทอีกด้วย สัตว์พวกมี กระดูกสันหลัง นักวิทยาศาสตร์ยังแบ่งออกเป็น 5 พวกคือ  สัตว์พวกปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

6 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย เด็กหญิง อนุสรา เนตรเจริญ เด็กหญิง ดาวเรือง ดับโศรก เด็กชาย อนุวัฒน์ นูแป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google