งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสุขสำราญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสุขสำราญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสุขสำราญ

2 ผักหวานบ้าน

3 ชื่อถิ่น ผักหวานบ้าน, ผักหวาน ( ทั่วไป ), ก้านตง, จ๊าผักหวาน ( ภาคเหนือ ), โถห ลุ่ยกะนีเด๊าะ ( กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน ) นานาเซี่ยม ( มาเลเซีย, สตูล ), ผักหวานใต้ใบ ( สตูล ), มะยมป่า ( ประจวบคีรีขันธ์ ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sauropus androgynus Merr. วงศ์ : Euphorbiaceae

4 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มสูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยวเรียง สลับ รูปขอบขนานแกนรูปไข่ (ovate- oblong) กว้าง 2.3 – 3.0 เซนติเมตร ยาว 6.3-7.9 เซนติเมตร ก้านใบยาว 0.2-3.0 เซนติเมตร หน้าใบสีเขียวเข้ม หลังใบสี เขียวอ่อนออกนวล ขอบใบเรียบ (entire) ออกดอกเป็นกระจุกตามซอกใบ ดอก เพศเมียกลีบเลี้ยงสีแดงอมส้ม หรือแดง แกมเหลือง ช่อดอกยาว 1.2-1.6 เซนติเมตร ผลกลมแป้น ฉ่ำน้ำคล้ายผล มะยม แต่ผิวเป็นพูตื้นกว่า สีเขียวตอง อ่อนถึงขาว ขนาดผลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5-14.5 มิลลิเมตร ดอกและผลอยู่ใต้ ใบ เมล็ดสีดำ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ออก ดอกช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน มิถุนายน

5 การใช้ประโยชน์ อาหารสัตว์ ใบใช้ปรุงอาหาร สมุนไพรใบและต้นรสหวานเย็นใช้น้ำ ยางหยอดตาแก้อักเสบ รักษาแผลใน จมูก รากรสเย็นแก้ไข้ถอนพิษไข้รักษา คางทูม ใบปรุงเป็นยาเขียวแก้ไข้ ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมูเซอใช้ใบทั้งต้น ต้มน้ำอาบ เคี้ยวกินแก้ปวดเมื่อย ร่างกาย เป็นยาบำรุงสุขภาพสำหรับ สตรีหลังคลอด สารสกัดใบและลำต้น ด้วยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์ HIV - 1 reverse transcriptase เล็กน้อย ใบมีสาร papaverine กิน มากจะทำให้เกิดอาการเวียนศรีษะ และท้องผูก

6 พันธุ์ผักหวานบ้าน พันธุ์เขาชะเมา พันธุ์ สายน้ำผึ้ง

7 การ ขยายพันธุ์ * โดยการปัก ชำ * โดยการ เพาะเมล็ด

8 การปลูก ปลูกโดยใช้กิ่งปักชำ หรือเพาะกล้าด้วยเมล็ด และย้ายปลูกเมื่อต้นกล้า อายุได้ 45-60 วัน โดย ใช้ระยะปลูก 1x2 เมตร และนำปุ๋ยคอกที่แห้งดีแล้ว ผสมตอนเตรียมดิน ประมาณ 1 – 2 กิโลกรัม / หลุม และใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10-20 กรัม / หลุม รองก้นหลุมก่อนปลูก และ เมื่อผักหวานบ้านอายุได้ 90 วัน ควรจะใช้ปุ๋ยเสริม สูตร 21 - 0 - 0 อัตรา 10 - 20 กรัม / หลุม จำนวน 3 ครั้ง / ปี

9 การดูแลรักษา * ให้น้ำ 2 – 3 วัน / ครั้ง ในฤดูแล้ง * ใส่ปุ๋ยคอก 2 – 3 เดือน / ครั้ง * ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15- 15-15 อัตรา 1/2 ช้อนแกง / ต้น

10 การเก็บ ผลผลิต สามารถเก็บ ผลผลิตได้หลัง จากย้ายปลูก 60 วัน เมื่อเก็บยอด ไปแล้วประมาณ 15 วัน จะแตก ยอดใหม่ให้เก็บ ได้ตลอดทั้งปี

11 การเก็บผลผลิต ( ต่อ ) การเก็บผลผลิตผักหวานบ้านควร เก็บยอดผักหวานในช่วงเช้ามืดถึง ประมาณ 10 โมงเช้า จะได้ยอด ผักหวานบ้านที่สดและกรอบ วิธีเก็บเลือกเก็บเฉพาะส่วนยอด ประมาณใบที่ 3 นับจากตายอดลงมา หรือยาวประมาณ 3-4 นิ้ว หลังเก็บจาก แปลงผักจะเหี่ยวให้นำมาแช่น้ำเย็น สักครู่แล้วบรรจุถุงขนาด บรรจุ 1 กก. ถึง 5 กก.

12 การตัดแต่งทรงพุ่ม เมื่อเก็บยอดผักหวานบ้าน ควรตัดแต่งทรงต้นไม้ให้สูง เกินกว่า 70 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการเก็บยอด อายุประมาณ 1-2 ปี ควรมี การทำสาวโดยการตัดต้น ให้ต่ำ คือให้ สูงเพียง 1 ฟุต

13 โรคแมลงใน ผักหวานบ้านที่พบ เพลี้ยแป้ง ใบยอด หงิก

14 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของผักหวานบ้าน โรคโคนเน่าแปลงปลูก และน้ำขัง เชื้อรา จะเข้าไป ทำลายทำให้ต้นเหี่ยว ควร ขุดต้นเผาไฟเพื่อป้องกัน การระบาดของเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน

15 การนำมาประกอบอาหาร ผักหวานบ้าน สามารถ ประกอบอาหารได้หลาย อย่าง เช่น ผักหวานผัด น้ำมันหอย ผัดไฟแดง แกงเลียง แกงส้ม แกง จืด ชุบแป้งทอด ก๋วยเตี๋ยวผักหวาน ยำ ผักหวาน ฯลฯ

16 คุณค่าทางอาหาร ผักหวานบ้านมีคุณค่าทาง โภชนาการมากมาย มี สารอาหารหลายชนิด ที่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อ ร่างกาย โดยเฉพาะวิตามิน ซี

17 ต้นทุนการผลิต / ไร่ รายกา ร ระยะปลูก 50x50 ซม. ระยะปลูก 1x2 เมตร ค่าต้น พันธุ์ ค่า ปุ๋ยเคมี ค่าปุ๋ย คอก 3 บาท x5,000 ต้น =15,000 บ. 580 บาท x4 กระสอบ =2,320 บ. 2 บาท x500 กก.= 1,000 บาท 3 บาท x800 ต้น = 2,400 บ. 580 บาท x 1 กระสอบ = 580 บ. 2 บาท x 200 กก.= 400 บ. รวม 18,320 บาท รวม 3,380 บาท

18 ผลตอบแทน * ผักหวานอายุ 3 เดือนขึ้น ไปผลผลิตจะเพิ่มขึ้น *1,000 ต้น เก็บยอดเฉลี่ย 10 กก./ ครั้ง /15 วัน * ราคาจำหน่าย 40 – 50 บาท / กก.


ดาวน์โหลด ppt 1 พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสุขสำราญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google