งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังน้อย

2 การออกปฏิบัติงาน EMS ของงาน อุบัติเหตุฉุกเฉินมีการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งการออกปฏิบัติงานใน ช่วงเวลากลางคืนจะพบปัญหาเรื่อง แสงสว่างที่จะช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่ง แสงสว่างที่มีบางครั้งไม่สามารถ ตอบสนองในการปฏิบัติงานได้ทางงาน อุบัติเหตุฉุกฉิน รพ. วังน้อยจึงคิด ประดิษฐ์หมวกนิรภัยให้แสงสว่างขึ้น ใช้ในการให้แสงสว่างในการออก ปฏิบัติงานของหน่วย EMS ในช่วงเวลา กลางคืนเพื่ออำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน

3 เนื่องจากข้อจำกัดของอุปกรณ์ส่อง สว่างที่มาพร้อมกับตัวรถที่บางครั้งมา สามารถให้แสงสว่างไปถึงจุดเกิดเหตุ ได้ หรือในการใช้ไฟฉายก็จะพบปัญหา แสงสว่างที่มีน้อย การที่ต้องใช้มือข้าง หนึ่งถือกระบอกไฟฉายทำให้ไม่สะดวก ในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ที่ สามารถใช้งานในเรื่องแสงสว่างนั้นมี ราคาสูง

4 1. เพื่อความสะดวกในการให้แสงสว่าง ในการออกปฏิบัติงาน EMS ในเวลา กลางคืน 2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากเป็น อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอุบัติเหตุที่ศีรษะได้ ด้วย 3. สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพในเวลากลางคืน

5 1. สามารถนำหมวกนิรภัยให้แสงสว่าง มาใช้ในการปฏิบัติงาน EMS เพื่อเพิ่ม ความสะดวกและประสิทธิภาพในการ ให้บริการในเวลากลางคืนมากขึ้น 2. เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน

6 1. ประชุมเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินเพื่อ วิเคราะห์ปัญหาในการออกปฏิบัติงาน EMS พบว่าในช่วงเวลากลางคืนจะออกเหตุสูงถึง 61.53% ซึ่งปัญหาเรื่องแสงสว่างในการ ให้บริการเป็นปัญหาที่ทำให้การให้บริการไม่ สะดวกและบางครั้งทำให้ประสิทธิภาพใน การให้บริการลดลง

7 2. มอบหมายให้ทีมงานพยาบาลและ EMT ไปดำเนินการ คิดหาอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มากที่สุดและให้ความปลอดภัยแก่ศีรษะระหว่าง ปฏิบัติงาน 3. ทีมงานได้ใช้ต้นแบบของหมวก Commander ของ หน่วยกู้ชีพและใช้ดูจากอุปกรณ์ส่องสว่างที่ใช้ในการ กู้ภัย แต่มีราคาประมาณ 3,000-6,500 บาท 4. จัดทำหมวกนิรภัยให้แสงสว่าง โดยใช้อุปกรณ์ ดังนี้ - หมวกนิรภัยสีขาว ราคา 80 บาท - ชุดไฟส่องสว่างพร้อมแบตเตอรี่ ราคา 250 บาท - น๊อต 2 ตัว - สติ๊กเกอร์ติดหมวก 20 บาท - รวมราคา 350 บาท / ใบ

8 5. วิธีประกอบ - นำหมวกนิรภัยมาเจาะรู 2 รู เพื่อใส่น็อต - นำชุดไฟสองสว่างมาประกอบติดกับตัวหมวก - ติดสติ๊กเกอร์ EMS และชื่อโรงพยาบาลที่หมวก

9 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554-30 กันยายน 2553 ประเมินผลทุกเดือน

10 1. ออกปฏิบัติการ 61 ครั้ง เป็นเวลา กลางคืน 38 ครั้ง ได้ใช้งาน 14 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการใช้ งาน 100 % 3. ไม่พบอุบัติเหตุบริเวณศีรษะขณะออก ปฏิบัติการ

11 1. พัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งาน ภายในห้อง ER สำหรับการทำหัตถการ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google