งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องน้ำเดิม ผังห้องน้ำหญิง กั้นผนังปิดทางเข้าห้องเดิม ห้องน้ำใหม่ โถส้วม อ่างล้างหน้า ประตูและทิศทางเปิด อุปกรณ์เป่าแห้งและกระดาษชำระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องน้ำเดิม ผังห้องน้ำหญิง กั้นผนังปิดทางเข้าห้องเดิม ห้องน้ำใหม่ โถส้วม อ่างล้างหน้า ประตูและทิศทางเปิด อุปกรณ์เป่าแห้งและกระดาษชำระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องน้ำเดิม ผังห้องน้ำหญิง กั้นผนังปิดทางเข้าห้องเดิม ห้องน้ำใหม่ โถส้วม อ่างล้างหน้า ประตูและทิศทางเปิด อุปกรณ์เป่าแห้งและกระดาษชำระ

2 ผังห้องน้ำชาย โถส้วม อ่างล้างหน้า ประตูและทิศทางเปิด อุปกรณ์เป่าแห้งและกระดาษชำระ ห้องน้ำเดิม ห้องน้ำใหม่

3 รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ในส่วนของห้องน้ำทั้งหญิงและชาย หากอุปกรณ์ชำรุดแล้ว ขออนุมัติ เปลี่ยนใหม่ เช่นโถส้วม อ่างล้างหน้า 2. พื้นห้องน้ำหญิงที่ไม่ได้ระดับ ขอปรับพื้นให้เท่ากัน ป้องกันอุบัติเหตุ 3. ขออนุมัติเพิ่มเติมอุปกรณ์เป่าแห้ง และที่บรรจุกระดาษชำระ ในส่วน ของกระดาษ แขนงฯ รับผิดชอบจัดซื้อมาใช้เอง


ดาวน์โหลด ppt ห้องน้ำเดิม ผังห้องน้ำหญิง กั้นผนังปิดทางเข้าห้องเดิม ห้องน้ำใหม่ โถส้วม อ่างล้างหน้า ประตูและทิศทางเปิด อุปกรณ์เป่าแห้งและกระดาษชำระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google