งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WHO ARE WHO การขาย 2 คุณลักษณะ. กติกา การเล่นเกม กติกา การเล่นเกม WHO ARE WHO ๑.จับกลุ่ม ๕ คน แล้วนั่งเป็นแถวให้ครบ ๒.ตั้งชื่อกลุ่มของกลุ่มตนเอง ๓.ฟังคำสั่งยกให้ยกมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WHO ARE WHO การขาย 2 คุณลักษณะ. กติกา การเล่นเกม กติกา การเล่นเกม WHO ARE WHO ๑.จับกลุ่ม ๕ คน แล้วนั่งเป็นแถวให้ครบ ๒.ตั้งชื่อกลุ่มของกลุ่มตนเอง ๓.ฟังคำสั่งยกให้ยกมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WHO ARE WHO การขาย 2 คุณลักษณะ

2 กติกา การเล่นเกม กติกา การเล่นเกม WHO ARE WHO ๑.จับกลุ่ม ๕ คน แล้วนั่งเป็นแถวให้ครบ ๒.ตั้งชื่อกลุ่มของกลุ่มตนเอง ๓.ฟังคำสั่งยกให้ยกมือ ( กลุ่มใครยกมือ ก่อนมีสิทธิก่อน ) ๔.กลุ่มใครตอบผิดไม่มีสิทธิเล่นในครั้ง ต่อไป ๕.กลุ่มใครตอบได้ขณะที่เปิดแผ่นป้าย แรก ได้ ๕ คะแนน ๖.คะแนนจะลดลงตามป้ายที่เปิดเรียง ดังนี้ ๕, ๔, ๓, ๒, ๑, ๗.ผู้ได้คะแนนสูงสุดคือผู้ชนะ

3 องค์ประกอบของการสาธิต ความชัดเจน, ความกระจ่าง, เข้าใจแจ่มแจ้ง, มีการแสดงภาพประกอบ การตรวจสอบผลการเสนอขาย, รวมถึงการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความน่าเชื่อถือ, การทดลอง, การแสดงด้วยเอกสารรับรอง, การรับประกัน ชื่อเสียงของกิจการ, การไม่โอ้อวดสรรพคุณของสินค้ามากเกินไป, การไม่กล่าวทับถมกิจการ ความสมบูรณ์, การใช้คำพูดแบบมาตรฐาน, การเปรียบเทียบสินค้าที่ลักษณะที่สมบูรณ์ เป็นการสร้างความรู้สึกให้ผู้มุ่งหวังเกิดความต้องการ ในผลิตภัณฑ์โดยการแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ การขจัดการแข่งขัน, การกล่าวชมเชยคู่แข่งขัน, การพัฒนาตัวสินค้า, การไม่กล่าวร้าย เฉลย 1 5 2 3 4

4 วิธีการเข้าพบ การเข้าพบนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น โดยการใช้นามบัตร หรือจดหมายแนะนำ ถ้าสินค้านั้นมีขนาดเล็กพนักงานขายความำติดตัวไปด้วย หรือใช้รูปภาพ พนักงานขายไม่ความสร้างจินตนาการเอง เป็นการเข้าพบโดยพนักงานขายนำผลงานของกิจกรที่ได้รับการยกย่องจากสังคม เป็นนำเสนอการเปรียบเทียบของมุลค่าของเงินที่ต้องจ่าย กับประโยชน์ของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ เป็นการเขาพบผู้มุ่งหวังในบางช่วงเวลา เช่น เทศการสำคัญต่างๆ 1 3 4 5 2 เฉลย


ดาวน์โหลด ppt WHO ARE WHO การขาย 2 คุณลักษณะ. กติกา การเล่นเกม กติกา การเล่นเกม WHO ARE WHO ๑.จับกลุ่ม ๕ คน แล้วนั่งเป็นแถวให้ครบ ๒.ตั้งชื่อกลุ่มของกลุ่มตนเอง ๓.ฟังคำสั่งยกให้ยกมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google