งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อด. ช. ชิษณุพงศ์สกุลพงศ์ประยูร ชั้นม 2/1 เลขที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อด. ช. ชิษณุพงศ์สกุลพงศ์ประยูร ชั้นม 2/1 เลขที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อด. ช. ชิษณุพงศ์สกุลพงศ์ประยูร ชั้นม 2/1 เลขที่ 5

2  ชื่อด. ช. ชิษณุพงศ์ สกุลพงศ์ประยูร  เกิดวันมี่ 2 เดือนมิถุนายนพ. ศ.2543  ที่อยู่บ้านเลขที่ 35/1 ม.3 ต. แม่ทอม อ. บางกล่ำ จ. สงขลา  เบอร์โทร 0 0811898616  อีเมล์ i-bell12@hotmail.com  Faceboock  Line-

3  ระดับอนุบาลปี่ที่ 1-3  ชื่อโรงเรียนบ้านแม่ทอม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชื่อโรงเรียนบ้านแม่ทอม  ปัจจุบันกำลังศึษาอยู่ระดับชั้มมัธยมปีที่ 2  ชื่อโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4  คติประจำใจ  งานอดิเรก  ความสามารถ  ด้านดนตรี  ด้านกีฬา  ด้านคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt ชื่อด. ช. ชิษณุพงศ์สกุลพงศ์ประยูร ชั้นม 2/1 เลขที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google