งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มทำ แบบทดสอบ เริ่มทำ แบบทดสอบ ข้อที่ 1 ข้อใดเป็นสัตว์น้ำ ก. ปลา ก. ปลา ข. เสือ ข. เสือ ค. ม้า ค. ม้า ง. สุนัข ง. สุนัข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มทำ แบบทดสอบ เริ่มทำ แบบทดสอบ ข้อที่ 1 ข้อใดเป็นสัตว์น้ำ ก. ปลา ก. ปลา ข. เสือ ข. เสือ ค. ม้า ค. ม้า ง. สุนัข ง. สุนัข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เริ่มทำ แบบทดสอบ เริ่มทำ แบบทดสอบ

3 ข้อที่ 1 ข้อใดเป็นสัตว์น้ำ ก. ปลา ก. ปลา ข. เสือ ข. เสือ ค. ม้า ค. ม้า ง. สุนัข ง. สุนัข

4 ข้อที่ 2 ข้อใดเป็นสัตว์ บก ก. ปลา ก. ปลา ข. หอย ข. หอย ค. ปู ค. ปู ง. สุนัข ง. สุนัข

5 ทำใหม่อีกครั้ง ทำข้อต่อไป

6

7 1. สัตว์บก หมายถึง …………………………………………… 1. สัตว์บก หมายถึง …………………………………………… 2 สัตว์น้ำ หมายถึง ………………………………………….. 2 สัตว์น้ำ หมายถึง ………………………………………….. 3 สัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง ………………………………….. 3 สัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง ………………………………….. 4 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ หมายถึง ……………………………….. 4 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ หมายถึง ……………………………….. ดูข้อมูลเพิ่มเติม ถัดไ ป เมนู หลัก ก่อน หน้า


ดาวน์โหลด ppt เริ่มทำ แบบทดสอบ เริ่มทำ แบบทดสอบ ข้อที่ 1 ข้อใดเป็นสัตว์น้ำ ก. ปลา ก. ปลา ข. เสือ ข. เสือ ค. ม้า ค. ม้า ง. สุนัข ง. สุนัข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google