งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

2 แบบทดสอบ วิชาภาษาไทย เริ่มทำแบบทดสอบ

3 ข้อที่ 1 ข้อใดเป็นสัตว์น้ำ
ก.ปลา ข.เสือ ค.ม้า ง.สุนัข

4 ข้อที่ 2 ข้อใดเป็นสัตว์บก
ก.ปลา ข.หอย ค.ปู ง.สุนัข

5 ผิดค่ะไม่ได้คะแนน ทำข้อต่อไป ทำใหม่อีกครั้ง

6 ถูกต้องค่ะ ได้คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน
ถูกต้องค่ะ ได้คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน ทำข้อต่อไป

7 ประเภทของสัตว์ เมนูหลัก 1.สัตว์บก หมายถึง……………………………………………
2สัตว์น้ำ หมายถึง………………………………………….. 3 สัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง………………………………….. 4 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ หมายถึง……………………………….. ดูข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนหน้า ถัดไป เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google