งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การสังเคราะห์แสงของพืช จัดทำโดย ด. ช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การสังเคราะห์แสงของพืช จัดทำโดย ด. ช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การสังเคราะห์แสงของพืช จัดทำโดย ด. ช
เรื่อง การสังเคราะห์แสงของพืช จัดทำโดย ด.ช.ศานติ อินธิสอน เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน

2 สารบัญ เรื่อง หน้าที่

3 กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) เป็นการสร้างอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตของพืชสีเขียวเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของพืชอีกทั้งยังเป็นการผลิตอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกในพืชสีเขียวนั้นมีคลอโรฟิลล์ที่ทำหน้าที่ดูดกลืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในการสร้างอาหารนอกจากนั้นพืชยังจำเป็นต้องใช้น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสารอนินทรีย์โมเลกุลเล็กมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอีกด้วย

4 การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในปัจจุบันนี้ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน ซึ่งการตั้งสมมุติฐานและข้อสรุปที่ได้จากการทำการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ที่เราควรทราบมีดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การสังเคราะห์แสงของพืช จัดทำโดย ด. ช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google