งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การสังเคราะห์แสงของพืช จัดทำโดย ด. ช. ศานติ อินธิสอน เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การสังเคราะห์แสงของพืช จัดทำโดย ด. ช. ศานติ อินธิสอน เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การสังเคราะห์แสงของพืช จัดทำโดย ด. ช. ศานติ อินธิสอน เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน

2 สารบัญ เรื่องหน้าที่

3 กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) เป็นการสร้างอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตของพืชสี เขียวเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึก หรอของพืชอีกทั้งยังเป็นการผลิตอาหารสำหรับ สิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกในพืชสีเขียวนั้นมีคลอโรฟิลล์ที่ทำ หน้าที่ดูดกลืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในการ สร้างอาหารนอกจากนั้นพืชยังจำเป็นต้องใช้น้ำและ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสารอนินทรีย์โมเลกุล เล็กมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอีกด้วย

4 การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ในปัจจุบันนี้ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าของ นักวิทยาศาสตร์หลายท่าน ซึ่งการตั้งสมมุติฐานและ ข้อสรุปที่ได้จากการทำการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ ที่เราควรทราบมีดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การสังเคราะห์แสงของพืช จัดทำโดย ด. ช. ศานติ อินธิสอน เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google