งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. แผนการรับบริจาคโลหิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. แผนการรับบริจาคโลหิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. แผนการรับบริจาคโลหิต

2 แผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ. สว. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 ครั้ งที่ วันที่สถานที่ 125 พฤศจิกาย น 2553 บ้านสังข์ หมู่ 7,13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ”

3 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 ครั้ง ที่ วันที่สถานที่ 1 3 พฤศจิกายน 2553 อำเภอเลิงนกทา 210 พฤศจิกายน 2553 ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร 3 17 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 28 4 24 พฤศจิกายน 2553 อำเภอกุดชุม 5 26 พฤศจิกายน 2553 อำเภอค้อวัง

4 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. แผนการรับบริจาคโลหิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google