งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิงณิชา สิกะพงศ์ ชั้นม.2/12 เลขที่ 32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิงณิชา สิกะพงศ์ ชั้นม.2/12 เลขที่ 32."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิงณิชา สิกะพงศ์ ชั้นม.2/12 เลขที่ 32

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ เด็กหญิงณิชา สิกะพงศ์ 19 พฤศจิกายน พ. ศ.2543 ที่อยู่ 65/2 ต. บางเห รียง อ. ควนเนียง จ. สงขลา เบอร์โทร 0914626545 nichasikapong123@ gmail.com nichasikapong123@ gmail.com Facebook Nicha Sikapong

3 ประวั ติ การศึ กษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดบางทีง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนวัดบางทีง ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา สรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด งานอดิเรก ดู TV อ่านการ์ตูน ความสามารถ พิเศษ ไม่มี

5 มิตรภาพ เพื่อนคือมิตรภาพที่ดี เป็นคนที่เราอยู่ด้วยและมีความสุข และคอยอยู่ข้างเราเสมอ


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิงณิชา สิกะพงศ์ ชั้นม.2/12 เลขที่ 32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google