งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการทดลองใช้งานTOT e-Conference ของ บภ.3.2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการทดลองใช้งานTOT e-Conference ของ บภ.3.2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการทดลองใช้งานTOT e-Conference ของ บภ.3.2

2 TOT e-Conference หัวข้อบรรยาย:
ปัญหาการใช้งาน แนวทางแก้ปัญหา Total Solution 2

3 Action Plan TOT e-Conference
ลำดับ รายละเอียด เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 3 4 1 2 ประสานงานกับ มผ.เพื่อสาธิต การใช้งาน ToT e - Conference ให้กับผู้เกี่ยวข้องในสังกัด ประสานงานกับ มผ. เพื่อขอความร่วมมือให้สร้าง ห้อง ToT e – Conference จำนวน 11 ห้อง  110 Users เพื่อใช้สำหรับทดลอง ทดลองใช้ TOT e - conference ระหว่างห้อง ประชุม บภ กับ ห้องประชุมจังหวัด 10 จังหวัด - One to One - One to Many - Many to Many 3

4 TOT e-Conference หัวข้อบรรยาย:
ปัญหาการใช้งาน แนวทางแก้ปัญหา Total Solution

5 ปัญหาการใช้งาน TOT e-Conference ของ บภ.3.2
Conference Server Internet 5

6 (แบบ 1 ต่อ ผู้ฟังจำนวนมาก)
รูปแบบการประชุม One to One (แบบ 1 ต่อ 1) One to Many (แบบ 1 ต่อ ผู้ฟังจำนวนมาก) Many to Many (แบบกลุ่ม) 6

7 TOT e-Conference หัวข้อบรรยาย:
ปัญหาการใช้งาน แนวทางแก้ปัญหา Total Solution

8 แนวทางแก้ไข TOT e-Conference ของ บภ.3.2
External speaker Amplifier Computer Speaker Monitor Projecter Web Cam Output Line out 8

9 อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม
9 9

10 อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม
10

11 Action Plan TOT e-Conference
ลำดับ รายลเอียด กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน 1 2 3 4 ติดต่อ บริษัท เพื่อจัดหาอุปกรณ์เสริมในการแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ tot e - conference 5 ทดลองใช้งาน tot e - conference แบบเต็มรูปแบบ (อุปกรณ์เสริมสำหรับ ห้องประชุมขนาดกลาง , ขนาดใหญ่) ระหว่างห้องประชุม บภ .3.2 กับ บบภ (พล) 6 จัดหาอุปกรณ์เสริมและทดลองใช้งาน tot e - conference ระหว่างห้องประชุม บภ.3.2 กับ ห้องประชุม 10 จังหวัด - One to One - One to Many - Many to Many 11

12 ทดลองทำ TOT e-Conference กับ บบภ.3.2 (พล)
12

13 ทดลองทำ TOT e-Conference กับ บบภ.3.2 (พล)
Speaker Projecter Web Cam Line out Output 13 Computer External speaker Amplifier

14 TOT e-Conference หัวข้อบรรยาย:
ปัญหาการใช้งาน แนวทางแก้ปัญหา Total Solution

15 System Architecture for Total Solution of TOT e-Conference
IP-VPN TOT Chiangmai องค์กรของลูกค้า Conference Server TOT ISP Bangkok องค์กรของลูกค้า ADSL TOT Phuket บ้านลูกค้า องค์กรของลูกค้า

16 Total Solution of TOT e-Conference
1. ห้องประชุมขนาดเล็ก ( 1-2 Users/จุด) อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม Web Cam HeadPhone Internet 16 Conference Server

17 Total Solution of TOT e-Conference
2. ห้องประชุมขนาดกลาง ( Users/จุด) อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม Web Camera USB Speaker Mic (Echo Canceller ) 17

18 ห้องประชุมขนาดกลาง External speaker Amplifier Computer Speaker Monitor
Projecter Web Cam Line out Output 18

19 อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม
19

20 Total Solution of TOT e-Conference
3. ห้องประชุมขนาดใหญ่ ( Users/จุด) อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม กล้อง Video สำหรับแปลงสัญญาณ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Video USB Speaker Mic (Echo Canceller ) 20

21 ห้องประชุมขนาดใหญ่ External speaker Amplifier Computer Speaker Monitor
Projecter กล้อง Video Decoder Output Line out 21

22

23 Action Plan TOT e-Conference
ลำดับ รายลเอียด กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน 1 2 3 4 7 นำเสนอ Total solution tot e - conference - ตำรวจภูธรจังหวัด เพชรบูรณ์ - ตำรวจภูธรจังหวัด พิจิตร - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร - ตำรวจภูธรจังหวัด พิษณุโลก - สำนักงานอัยการเขต จังหวัดนครสวรรค์ - โรงเรียนคริสเตียน อำเภอน้ำปาดจังหวัด อุตรดิตถ์ - ตำรวจภูธรจังหวัด สุโขทัย 23

24 รายเดือน รายปี ค่าบริการ TOT e-Conference ค่าแรกเข้า ค่าใช้บริการ
Packageราคา Lite Package Standard Package รายเดือน รายปี ค่าแรกเข้า 5,000 ค่าใช้บริการ 6,500 75,000 13,500 153,000 จำนวนuser 5 user 15 user ***ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์กล้อง Web Camera***

25 ค่าบริการ Feature พิเศษ ค่าบริการ Feature พิเศษ/ครั้ง
Packageราคา Feature พิเศษ รายเดือน รายปี ค่าบริการ Feature พิเศษ/ครั้ง 5,000 เพิ่ม ไม่เกิน 5 user 5,500 45,000 เพิ่ม ไม่เกิน 10 user 8,000 78,000

26 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่. 3
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ .3.2 ศูนย์บริหารงานวิศวกรรม โทรศัพท์ โทรสาร - Thank You -


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการทดลองใช้งานTOT e-Conference ของ บภ.3.2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google