งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการ ทดลองใช้งาน TOT e- Conference ของ บภ.3.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการ ทดลองใช้งาน TOT e- Conference ของ บภ.3.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการ ทดลองใช้งาน TOT e- Conference ของ บภ.3.2

2 TOT e-Conference TOT e-Conference หัวข้อบรรยาย : หัวข้อบรรยาย :  ผลการทดลองใช้งาน TOT e- Conference ของ บภ.3.2  ปัญหาการใช้งาน  แนวทางแก้ปัญหา  Total Solution 2

3 Action Plan TOT e-Conference ลำ ดับรายละเอียด เมษ ายน พฤษภา คมมิถุนายน 3412341234 1 ประสานงานกับ มผ. เพื่อสาธิต การใช้งาน ToT e - Conference ให้กับ ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด 2 ประสานงานกับ มผ. เพื่อขอ ความร่วมมือให้สร้าง ห้อง ToT e – Conference จำนวน 11 ห้อง 110 Users เพื่อใช้สำหรับ ทดลอง 3 ทดลองใช้ TOT e - conference ระหว่างห้อง ประชุม บภ. 3.2 กับ ห้อง ประชุมจังหวัด 10 จังหวัด - One to One - One to Many - Many to Many 3

4 TOT e-Conference TOT e-Conference หัวข้อบรรยาย : หัวข้อบรรยาย :  ผลการทดลองใช้งาน TOT e- Conference ของ บภ.3.2  ปัญหาการใช้งาน  แนวทางแก้ปัญหา  Total Solution

5 ปัญหาการใช้งาน TOT e- Conference ของ บภ.3.2 Conference Server Intern et 5

6 6 รูปแบบการประชุมรูปแบบการประชุม One to One ( แบบ 1 ต่อ 1) One to Many ( แบบ 1 ต่อ ผู้ฟัง จำนวนมาก ) Many to Many ( แบบกลุ่ม )

7 TOT e-Conference TOT e-Conference หัวข้อบรรยาย : หัวข้อบรรยาย :  ผลการทดลองใช้งาน TOT e- Conference ของ บภ.3.2  ปัญหาการใช้งาน  แนวทางแก้ปัญหา  Total Solution

8 แนวทางแก้ไข TOT e-Conference ของ บภ.3.2 Projecter Monitor Speaker Web Cam External speaker AmplifierComputer Output Output Line out Line out 8

9 9อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุมอุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม 9

10 อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุมอุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม 10

11 Action Plan TOT e-Conference ลำ ดับรายลเอียด กรกฏาค มสิงหาคมกันยายน 123412341234 4 ติดต่อ บริษัท เพื่อจัดหาอุปกรณ์เสริม ในการแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ tot e - conference 5 ทดลองใช้งาน tot e - conference แบบเต็ม รูปแบบ ( อุปกรณ์เสริมสำหรับ ห้องประชุม ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่ ) ระหว่างห้องประชุม บภ.3.2 กับ บบภ. 3.2 ( พล ) 6 จัดหาอุปกรณ์เสริมและทดลองใช้งาน tot e - conference ระหว่างห้องประชุม บภ. 3.2 กับ ห้อง ประชุม 10 จังหวัด - One to One - One to Many - Many to Many 11

12 ทดลองทำ TOT e-Conference กับ บบภ.3.2 ( พล ) 12

13 Projecter Speaker Web Cam External speaker AmplifierComputer Output Output Line out Line out 13 ทดลองทำ TOT e-Conference กับ บบภ.3.2 ( พล )

14 TOT e-Conference TOT e-Conference หัวข้อบรรยาย : หัวข้อบรรยาย :  ผลการทดลองใช้งาน TOT e- Conference ของ บภ.3.2  ปัญหาการใช้งาน  แนวทางแก้ปัญหา  Total Solution

15 15 System Architecture for Total Solution of TOT e-Conference Chiangmai Bangkok Phuket องค์กรของลูกค้า IP-VPN TOT Conference Server TOT ISP ADSL TOT บ้านลูกค้า

16 Total Solution of TOT e-Conference Total Solution of TOT e-Conference 1. ห้องประชุมขนาดเล็ก ( 1-2 Users/ จุด ) อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม Web Cam Web Cam HeadPhone Internet Conference Server 16

17 Total Solution of TOT e-Conference Total Solution of TOT e-Conference 2. ห้องประชุมขนาดกลาง ( 2 - 5 Users/ จุด ) อุปกรณ์เสริม สำหรับการประชุม USB Speaker Mic (Echo Canceller ) Web Camera 17

18 ห้องประชุมขนาดกลาง ห้องประชุมขนาดกลาง Projecter Monitor Speaker Web Cam External speaker AmplifierComputer Output Output Line out Line out 18

19 อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุมอุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม 19

20 Total Solution of TOT e-Conference Total Solution of TOT e-Conference 3. ห้องประชุมขนาดใหญ่ ( 5 - 10 Users/ จุด ) อุปกรณ์เสริม สำหรับการประชุม USB Speaker Mic (Echo Canceller ) กล้อง Video สำหรับแปลงสัญญาณ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Video 20

21 ห้องประชุมขนาดใหญ่ห้องประชุมขนาดใหญ่ Decoder Monitor Speaker External speaker AmplifierComputer Output Output Line out Line out Projecter กล้อง Video 21

22

23 Action Plan TOT e-Conference ลำดั บรายลเอียด กรกฏาค มสิงหาคมกันยายน 123412341234 7 นำเสนอ Total solution tot e - conference - ตำรวจภูธรจังหวัด เพชรบูรณ์ - ตำรวจภูธรจังหวัด พิจิตร - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด พิจิตร - ตำรวจภูธรจังหวัด พิษณุโลก - สำนักงานอัยการเขต จังหวัด นครสวรรค์ - โรงเรียนคริสเตียน อำเภอน้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์ - ตำรวจภูธรจังหวัด สุโขทัย 23

24 Package ราคา Lite Package Standard Package ราย เดือ น รายปี รายปี ค่าแรกเข้า5,0005,0005,0005,000 ค่าใช้ บริการ 6,50075,00013,500153,000 จำนวน use r 5 user 5 user 15 user 15 user ค่าบริการ TOT e-Conference *** ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์กล้อง Web Camera***

25 Package ราคา Feature พิเศษ รายเดือนรายปี ค่าบริการ Feature พิเศษ / ครั้ง 5,0005,000 เพิ่ม ไม่เกิน 5 user 5,50045,000 เพิ่ม ไม่เกิน 10 user 8,00078,000 ค่าบริการ Feature พิเศษ

26 26 บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่.3.2 ศูนย์บริหารงานวิศวกรรม โทรศัพท์ 0 5526 2037 โทรสาร 0 5526 2038 - Thank You -


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการ ทดลองใช้งาน TOT e- Conference ของ บภ.3.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google