งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้ สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำ ร หัน ( รร ) สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ โดย นางสาววรรณ ภา รุ่นแรก ครู โรงเรียนบ้าน กมลราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้ สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำ ร หัน ( รร ) สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ โดย นางสาววรรณ ภา รุ่นแรก ครู โรงเรียนบ้าน กมลราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้ สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำ ร หัน ( รร ) สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ โดย นางสาววรรณ ภา รุ่นแรก ครู โรงเรียนบ้าน กมลราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สุโขทัย เขต ๒

2 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง ร หัน ( รร ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย นางสาววรรณภา รุ่นแรก โดย

3 ร หัน ( รร ) คำ รร หรือที่เรียกว่า ร หัน เป็นการใช้ พยัญชนะ ร ๒ ตัว คำ รร โดยไม่ มีตัวสะกด อ่านออก เสียงเป็น อัน คำ รร แบบมี ตัวสะกด ออกเสียง ไม้หันอากาศ กับ ตัวสะกดที่ตามมา ด้านหลัง คำ รร แบบมีตัวสะกด และมีตัวการันต์ด้านท้าย อ่านออกเสียงเป็นไม้หัน อากาศ กับตัวสะกดแม่ กน โดย ร ตัวแรก จะทำหน้าที่เป็นไม้หัน อากาศ ร ตัวหลัง ทำหน้าที่เป็น ตัวสะกดแม่กน หลักการอ่าน คำ ร หัน เนื้อหาของ บทเรียน

4 คำ รร โดยไม่มีตัวสะกด อ่านออกเสียงเป็น อัน เช่น บรรลุ บรรทุก กรรไกร จรรยา สรรเสริญ คำ รร แบบมี ตัวสะกด ออกเสียง ไม้หันอากาศ กับ ตัวสะกดที่ตามมา ด้านหลัง เช่น วรรณนา ธรรมะ ศิลปกรรม สรรพนาม คำ รร แบบมีตัวสะกด และมีตัวการันต์ด้านท้าย อ่านออกเสียงเป็นไม้หัน อากาศ กับตัวสะกดแม่ กน เช่น สร้างสรรค์ ครรภ์ พรรค์ อัศจรรย์ เนื้อหาของ บทเรียน

5 ฝึกอ่านออกเสียงคำ ร หัน 60 จัดสรรค์ กรรไกร อัศจรรย์ ครรภ์ วรรคตอน อุปสรรค บรรทุก จรรยา วรรณนาธรรมะ บรรทัด สรรเสริญ แบบฝึกอ่านคำ ร หัน ให้นักเรียนอ่านทีละ คน ครูเป็นผู้ตรวจให้คะแนน

6 ขีดเส้นใต้คำตอบใน วงเล็บที่ถูกต้อง ๒. เป้............. หลังมาคุยกับ ฉัน ( หัน, หรร ) ๑. การ.............. ผ่อนเป็นสิ่ง ที่ดี ( พรรค, พัก ) ๓. ฉันหกล้มตรง.............. หลังบ้าน ( บันได, บรรได ) ๔............ เป็นแรงผลักดันให้ชีวิตก้าวต่อไป ต่อไป ( อุปสรรค, อุปสรรค์ ) ๕. หมู่บ้าน............. โครงการนี้น่าอยู่ ( จัดสรร, จัดสรรค์ ) 30 แบบทดสอบ ครูเป็น ผู้ตรวจให้คะแนน

7 ขีดเส้นใต้คำตอบใน วงเล็บที่ถูกต้อง ๑. การ์ตูน.............. เด็กๆ ชอบดู ( หันษา, หรรษา ) ๔. การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ต้องเว้น............ ( วรรค, วัก ) ๒. เราจะใส่บาตรในวัน.................. ( เข้าพรรษา, เข้าพันษา ) ๕. เสื้อผ้าร้านนี้............... สวยงามทุก ตัว ( สีสัน, สีสรรค์ ) ๓. นักการเมือง ต้องมีสังกัด............... ( พรรค, พัก ) 30 แบบทดสอบ ครูเป็น ผู้ตรวจให้คะแนน

8 บรรจุ อ่านว่า.............. บัน - จุบรร - จุ 5 แบบทดสอบหน้า 8-12 ให้นักเรียน เลือกคำตอบพร้อมกันทุกคน

9 กัน - ไกร กรรไกร อ่านว่า................. กรร - ไกร 5

10 สรรพนาม อ่านว่า................. สัน - พะ - นาม สับ - พะ - นาม 5

11 ธรรมะ อ่านว่า................. ทัน - มะทัม - มะ 5

12 อัศจรรย์ อ่านว่า................. อัด - สะ - จัน อัด - สะ - ไจ 5


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้ สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำ ร หัน ( รร ) สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ โดย นางสาววรรณ ภา รุ่นแรก ครู โรงเรียนบ้าน กมลราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google