งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง หนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง หนองบัวลำภู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง หนองบัวลำภู

2 ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2554 1. งานเปิดตลาดนัด ข้าวเปลือก จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2553/2554 2. ฝึกอบรมเกษตรกร " โครงการ สายใยรักแห่งครอบครัว " หลักสูตร การผลผลิตข้าวคุณภาพ ดีและการเพิ่มมูลค่าข้าว 3. โครงการการจัดเพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา องค์กรเกษตรกร กิจกรรม “ พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ”

3 1. งานเปิดตลาดนัด ข้าวเปลือก จังหวัด หนองบัวลำภู

4 ร่วมงานเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 2553/2554 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดย มี นายสมาน วงศ์วรายุทธ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด

5 งานเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2553/54

6

7

8

9 2. ฝึกอบรมเกษตรกร " โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว " หลักสูตร การ ผลผลิตข้าวคุณภาพดีและ การเพิ่มมูลค่าข้าว

10 ร่วมเปิดการฝึกอบรม เกษตรกรโครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว หลักสูตรการผลิตข้าว คุณภาพดีและการเพิ่มมูลค่าข้าว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหินลับ ศิลามงคล หมู่ที่ 4 ตำบลหนอง สวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

11 ฝึกอบรมเกษตรกร " โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว " หลักสูตร การผลผลิตข้าวคุณภาพดีและการ เพิ่มมูลค่าข้าว

12

13

14

15 3. โครงการการจัดการเพลี้ย แป้งมันสำปะหลัง

16 ร่วมต้อนรับผู้ประสานงาน โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง “ นายกิตติศักดิ์ จันท สังข์ ” ออกติดตามผล การ ดำเนินงานตามโครงการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ศาลา กลางบ้านอ่างบูรพา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

17 โครงการการจัดการเพลี้ย แป้งมันสำปะหลัง

18

19

20

21 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา องค์กรเกษตรกร กิจกรรม “ พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ”

22 ดำเนินการฝึกอบรม สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เกษตรกร กิจกรรมพัฒนากลุ่มยุว เกษตรกร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนหนองศาลา โนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลนา มะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

23 โครงการส่งเสริมและพัฒนา องค์กรเกษตรกร กิจกรรม “ พัฒนากลุ่มยุว เกษตรกร ”

24

25

26

27

28

29 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง หนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google