งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Innovations of Mobile Technology for e-Learning. ขั้นตอนการดำเนินงาน Install phpMotion Design & Programming Testing & Distributing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Innovations of Mobile Technology for e-Learning. ขั้นตอนการดำเนินงาน Install phpMotion Design & Programming Testing & Distributing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Innovations of Mobile Technology for e-Learning

2 ขั้นตอนการดำเนินงาน Install phpMotion Design & Programming Testing & Distributing

3 phpMotion phpMotion คือ CMS ที่ให้บริการวิดีโอบนเว็บ เป็นหลัก (share clips) สามารถสร้าง Video Streaming ได้คล้ายๆ YouTube เป็น Open Source สามารถแก้ไขและใช้งานได้อย่างถูก กฏหมายและไม่มีค่าใช้จ่าย

4 Severs -Linux/Unix server PHP 4.3 or above (includeing support of CLI) MySQL database server LAME MP3 Encoder Libogg + Libvorbis Mencoder and Mplayer FFMpeg-PHP GD Library 2 or higher CGI-BIN

5 Install Package ติดตั้ง apache : php, mysql, phpmyadmin ติดตั้งชุด media : mplayer, ffmpeg flvtool, mencoder ติดตั้งชุด Audio : fvec ติดตั้งชุดเสริม php library : phpshield,ffmpeg-php

6 Configuration php.ini open_basedir= (no value) post_max_size = 1500 upload_max_filesize = 100 M session.gc_maxlifetime = 14000 safe_mode = off Thread saftery = disable enable_dl = on

7 Create Theme Text

8 ระบบบริหารจัดการไฟล์ ระบบบริหารจัดการไฟล์

9 Edit video

10 Files Type on phpMotion การ อัพโหลดวิิดีโอให้เป็น Format ต่างๆ ระบบจะ แปลงไฟล์ให้อัตโนมัติ เป็น FLV ใช้ ffmpeg (Application ใน server) ทำหน้าที่ แปลงเป็น mp4 สำหรับใช้ใน iOS

11 Design & Programming

12 เขียน Application เพิ่มใน phpMotion แยกแสดงไฟล์วิดิีโอเฉพาะ ไฟล์วิดีโอ ชนิด

13 Path files MP4 from phpMotion to Xcode

14 Objective-C in Xcode

15 UIWebView Tool in Xcode

16 App Testing

17 ๏ Simulator ๏ Physical Device

18 ๏ Simulator

19 ๏ Physical Device

20

21

22

23

24 ๏ iOS Developer Program

25 ๏ Certificate and Provision

26

27

28 ๏ Memory Management

29

30 ๏ App Management

31 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Innovations of Mobile Technology for e-Learning. ขั้นตอนการดำเนินงาน Install phpMotion Design & Programming Testing & Distributing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google