งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าสู่ตลาด ต่างประเทศ การส่งออกทางตรง - การส่งออกโดยบริษัท ผู้ผลิต - การส่งออกโดยสาขาของ บริษัทในต่างประเทศ - การส่งออกโดยตัวแทน ของผู้ผลิต การส่งออกทางอ้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าสู่ตลาด ต่างประเทศ การส่งออกทางตรง - การส่งออกโดยบริษัท ผู้ผลิต - การส่งออกโดยสาขาของ บริษัทในต่างประเทศ - การส่งออกโดยตัวแทน ของผู้ผลิต การส่งออกทางอ้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเข้าสู่ตลาด ต่างประเทศ การส่งออกทางตรง - การส่งออกโดยบริษัท ผู้ผลิต - การส่งออกโดยสาขาของ บริษัทในต่างประเทศ - การส่งออกโดยตัวแทน ของผู้ผลิต การส่งออกทางอ้อม - นายหน้าส่งสินค้าออก - บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ สินค้าส่งออก - บริษัทจัดการส่งออก - บริษัทตัวแทนรับขนส่ง - ส่งออกโดยความร่วมมือ การลงทุนทางตรง - การตั้งฐานการผลิต - การร่วมทุน - พันธมิตรร่วมกลยุทธ์ - การควบกิจการ การลงทุนทางอ้อม - ธุรกิจที่ได้รับสิทธิบัตร - ธุรกิจแฟรนไชส์ - การใช้สัญญาจ้างผลิต

3

4 ช่องทางอ้อม ช่องทางตรง ผู้บริโภคผู้ผลิต สาขา / สำนักงานขาย ของผู้ผลิต ตัวแทน หรือ นายหน้า ผู้ค้าปลีก ตัวแทน หรือ นายหน้า ผู้ค้าส่ง ช่องทาง 0 ระดับ ช่องทาง 1 ระดับ ช่องทาง 2 ระดับ ช่องทาง 3 ระดับ สาขา / สำนักงานขาย ของผู้ผลิต สาขา / สำนักงานขาย ของผู้ผลิต

5 ผู้บริโภค ผู้ผลิต ตัวแทน จำหน่าย ตามภูมิภาค ผู้ค้าปลีก บริษัท ไซโก้ไทม์ บริษัทนำเข้า รับอนญาต ตัวแทน จำหน่าย ตามภูมิภาค ตัวแทน จำหน่าย ตามภูมิภาค ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศอื่นๆ

6 ช่องทางอ้อม ช่องทางตรง ผู้บริโภคผู้ผลิต สาขา / สำนักงานขาย ของผู้ผลิต ตัวแทน หรือ นายหน้า ผู้ค้าส่ง ช่องทาง 0 ระดับ ช่องทาง 1 ระดับ ช่องทาง 2 ระดับ สาขา / สำนักงานขาย ของผู้ผลิต ตัวแทน หรือ นายหน้า

7 การส่งกำลังบำรุงทางตลาด ระหว่างประเทศ 1. นโยบายด้านการจัดส่งกำลังบำรุง ทางตลาดระหว่างประเทศ 1.1 ระดับการให้บริการลูกค้า 1.2 เลือกการจัดส่งกำลังบำรุงทางตลาด แบบบูรณาการ 1.3 การเลือกผู้ร่วมดำเนินงาน 1.4 การประสานงานและความรับผิดชอบ

8 2. การปฏิบัติการจัดส่งกำลังบำรุงทาง ตลาดระหว่างประเทศ 2.1 การบริการลูกค้า 2.2 การขนส่ง 2.3 เอกสารเพื่อการขนส่ง 2.4 การประกันภัย 2.5 เงื่อนไขการจัดส่ง 2.6 การบรรจุภัณฑ์ 2.7 คลังสินค้าและการเก็บรักษา การส่งกำลังบำรุงทางตลาด ระหว่างประเทศ

9 เอกสารที่ใช้มากที่สุดในการจัดส่ง กำลังบำรุงทาง ตลาดระหว่าง ประเทศ เอกสารวัตถุประสงค์ 1. ใบแสดงการส่งออก ( Export declaration ) เป็นแบบฟอร์มใช้เพื่อ การจัดการส่งออกและ ขอคืนภาษี 2. ใบกำกับการค้า ( Commercial invoice ) เป็นเอกสารใบเสร็จ สินค้าที่ขาย ซึ่งบอก รายละเอียดเพื่อการ จัดการ 3. ใบรับรอง แหล่งกำเนิด ( Certificate of origin ) เป็นเอกสารระบุประเทศ ที่ผลิตสินค้าซึ่งมีความ จำเป็นเพื่อใช้กำหนด พิกัดอัตราภาษี

10 เอกสารที่ใช้มากที่สุดในการจัดส่ง กำลังบำรุงทาง ตลาดระหว่าง ประเทศ 4. เอกสารของตัวแทนรับ ขนส่ง (Freight forwarder ’ s documents) 4.1 ใบรับรองการรับสินค้า ( FRC : forwarder ’ s certificate of receipt ) 4.2 ใบรับรองการขนส่งสินค้า ( FCT : forwarder ’ s certificate of transport ) 4.3 ใบตราสินค้าแบบขนส่ง หลายวิธี ( FBL : FIATA combined bill of landing ) เป็นเอกสารแสดงการ ครอบครองเพื่อการจัดส่งของ ตัวแทน แสดงถึงผู้ขาย อนุญาตให้ตัวแทนครอบครอง สินค้า เพื่อจัดส่ง เป็นเอกสารรับรองการขนส่ง สินค้าและแสดงการขนส่งที่ ถูกต้องตามกฏหมายตาม คำสั่งของผู้ส่ง เป็นเอกสารของตัวแทนที่ใช้ แสดงความรับผิดชอบในการ จัดส่งและเคลื่นย้ายหลายวิธี จนถึงมือลูกค้า

11


ดาวน์โหลด ppt การเข้าสู่ตลาด ต่างประเทศ การส่งออกทางตรง - การส่งออกโดยบริษัท ผู้ผลิต - การส่งออกโดยสาขาของ บริษัทในต่างประเทศ - การส่งออกโดยตัวแทน ของผู้ผลิต การส่งออกทางอ้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google