งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานระบบวิเคราะห์ข่าวสาร จราจร Automated Geo-Referenced Traffic News System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานระบบวิเคราะห์ข่าวสาร จราจร Automated Geo-Referenced Traffic News System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานระบบวิเคราะห์ข่าวสาร จราจร Automated Geo-Referenced Traffic News System

2 หัวข้อในการ นำเสนอ

3 ระบบวิเคราะห์ ข่าวสารจราจร

4 ที่มาของปัญหา

5 ระบบวิเคราะห์ข่าวสารจราจร  ปัญหา  สื่อที่ใช้ในการรายงานข่าวสารจราจร ( โทรทัศน์, วิทยุ, เว็บไซต์ต่างๆ )  รายงานโดยใช้บุคคลากรในการรายงาน  รายงานได้ช้ากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ผู้รับรายงานจากสื่อรายงานข่าวสารจราจร  ผู้ไม่ชำนาญเส้นทางจะไม่สามารถรับทราบได้ว่า บริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวอยู่ที่บริเวณส่วนไหนของ กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

6 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

7 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปหรือผู้ที่ติดตามข้อมูลรายงาน ข่าวสารจราจร ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ด้วย ระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปหรือผู้ที่ติดตามข้อมูลรายงาน ข่าวสารจราจรสามารถเห็นตำแหน่งของบริเวณที่รายงานข่าว จราจรได้จากแผนที่กูเกิล (Google maps)

8 วัตถุประสงค์ของโครงงาน ประโยชน์ เป็นเว็บไซต์ทางเลือกหนึ่งในการลดปัญหาจราจรใน บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากผู้ใช้งาน สามารถวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เกิดปัญหาจราจร ได้ สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและทันต่อ เหตุการณ์ ลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการรายงานข่าวสารจราจร ช่วยให้ผู้ใช้บริการลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ เดินทาง

9 วัตถุประสงค์ของโครงงาน เป้าหมาย พัฒนาระบบที่สามารถรายงานข่าวสารจราจรด้วย ระบบอัตโนมัติบนแผนที่กูเกิล (Google maps) และแสดงผลได้อย่างถูกต้องได้

10 ขอบเขตของโครงงาน

11 เป็นเว็บแอพพลิเคชันที่พัฒนาเกี่ยวกับการรายงานข่าว จราจรด้วยระบบ อัตโนมัติ ดังนี้ 1. ระบบนำข้อมูลข่าวจราจรและรายงานอุบัติเหตุจากเว็บไซต์ ของกองบังคับการตำรวจจราจร (http://www.trafficpolice.go.th/news.php) เท่านั้นhttp://www.trafficpolice.go.th/news.php 2. ระบบนี้ต้องเชื่อมต่อกับระบบ Internet 3. รายงานข่าวสารจราจรเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ข้อจำกัดของระบบ

12 ระเบียบการดำเนินงาน

13 ระเบียบการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายของระบบ ขั้นตอนการจัดทำระบบวิเคราะห์ข่าวสาร ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ

14 ระเบียบการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย ของระบบ http://www.trafficpolice.go.th/news.php

15 ระเบียบการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย ของระบบ

16 ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำระบบ วิเคราะห์ข่าวสาร ระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1. ดึงข้อมูลประกาศข่าวและรายงานอุบัติเหตุจากเว็บไซต์ของ กองบังคับการตำรวจจราจร (http://www.trafficpolice.go.th/news.php)http://www.trafficpolice.go.th/news.php 2. วิเคราะห์ข้อมูลประกาศข่าวและรายงานอุบัติเหตุเพื่อค้นหา พิกัดของสถานที่ที่ในรายงานข่าวจราจร 3. แสดงข้อมูลการรายงานข่าวบนแผนที่กูเกิล (Google maps)

17 ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำระบบ วิเคราะห์ข่าวสาร

18 ระเบียบการดำเนินงาน วิเคราะห์เลือก สถานที่ ระบุพิกัดสถานที่ ในข่าว ดึงข่าวและจัดรูปแบบเป็น 1 ข่าวต่อบรรทัด ถน น จุดเริ่มต้น ของถนน จุดสิ้นสุดของ ถนน หาพิกัด จาก ฐานข้อมู ล Google Geocoding ดึงพิกัดมา เก็บ ใน ฐานข้อมูล เก็บข่าวที่ ระบุแล้ว ไว้ใน ฐานข้อมูล Interface ดึงข่าวมา แสดงผล trafficpolice.go.th/news

19 ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนการดึงข้อมูล ข่าวจากเว็บเพจ

20 ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนการ วิเคราะห์ข่าว ( ต่อ ) Lexto Algorithm ประกาศแจ้งข่าว | (| เส้นทางที่เป็นปัญหาในช่วงเวลานี้ |) | ถนน | พระราม 6 | ช่วง | พงษ์พระราม | มุ่งหน้า | อุรุพงษ์ | ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้า |, | แจ้งให้ทราบไว้เป็นข้อมูล | วันที่ | 13 | / | 10 | /| 2009 | 15 | : | 12 | : | 44 | Lexto Algorithm from http://www.sansarn.com/lexto/http://www.sansarn.com/lexto/

21 ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนการ วิเคราะห์ข่าว ( ต่อ ) ประกาศแจ้งข่าว ( เส้นทางที่เป็นปัญหาในช่วงเวลานี้ ) ถนนพระราม 6 ช่วงพงษ์พระราม มุ่งหน้าอุรุพงษ์ ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้า, แจ้งให้ทราบไว้เป็นข้อมูล วันที่ 13/10/2009 15:12:44 State Machine Algorithm TopicRoadSorcDestDateTime เส้นทางที่ยังเป็น ปัญหาในช่วงเวลานี้ ถนนพระราม 6 พงษ์พระรามอุรุพงษ์ 2009-10-1315:12:44

22 ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนระบุพิกัด Google Geocoding TopicRoadSorcDestDateTime เส้นทางที่ยังเป็น ปัญหาในช่วงเวลา นี้ ถนนพระราม 6 พงษ์ พระราม อุรุพงษ์ 2009-10-1315:12:44

23 ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนการนำข่าวมา เสนอบนเว็บเพจ ฐานข้อมูลที่ผ่านการ วิเคราะห์ข่าว ดึงข้อมูลแสดงบนแผนที่

24 ผลการดำเนินงาน

25 ผลการดำเนินงาน เลือก แบบ สอบถา ม

26 ผลการดำเนินงาน เลือก แบบ สอบถา ม เว็บไซต์รายงานข่าวสารจราจร

27

28


ดาวน์โหลด ppt โครงงานระบบวิเคราะห์ข่าวสาร จราจร Automated Geo-Referenced Traffic News System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google