งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.รัชต พีชวณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.รัชต พีชวณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.รัชต พีชวณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
โครงงานระบบวิเคราะห์ข่าวสารจราจร Automated Geo-Referenced Traffic News System นำเสนอโดย นายนพวงศ์ เย็นแย้ม Noppawong Yenyam นายรัฐศักดิ์ ศรีสุจริต Ratthasak Srisujarit นายณพงศ์ วาณิชยพงศ์ Napong Wanichayapong อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.รัชต พีชวณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม

2 หัวข้อในการนำเสนอ ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ขอบเขตของโครงงาน ระเบียบการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน

3 ระบบวิเคราะห์ ข่าวสารจราจร

4 ที่มาของปัญหา

5 ระบบวิเคราะห์ข่าวสารจราจร
ที่มาของปัญหา ระบบวิเคราะห์ข่าวสารจราจร ปัญหา สื่อที่ใช้ในการรายงานข่าวสารจราจร ( โทรทัศน์,วิทยุ,เว็บไซต์ต่างๆ ) รายงานโดยใช้บุคคลากรในการรายงาน รายงานได้ช้ากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้รับรายงานจากสื่อรายงานข่าวสารจราจร ผู้ไม่ชำนาญเส้นทางจะไม่สามารถรับทราบได้ว่า บริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวอยู่ที่บริเวณส่วนไหนของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

6 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

7 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปหรือผู้ที่ติดตามข้อมูลรายงานข่าวสารจราจร ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปหรือผู้ที่ติดตามข้อมูลรายงานข่าวสารจราจรสามารถเห็นตำแหน่งของบริเวณที่รายงานข่าวจราจรได้จากแผนที่กูเกิล (Google maps)

8 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ประโยชน์ เป็นเว็บไซต์ทางเลือกหนึ่งในการลดปัญหาจราจรในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เกิดปัญหาจราจรได้ สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการรายงานข่าวสารจราจร ช่วยให้ผู้ใช้บริการลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง

9 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เป้าหมาย พัฒนาระบบที่สามารถรายงานข่าวสารจราจรด้วยระบบอัตโนมัติบนแผนที่กูเกิล (Google maps) และแสดงผลได้อย่างถูกต้องได้

10 ขอบเขตของโครงงาน

11 ขอบเขตของโครงงาน ข้อจำกัดของระบบ เป็นเว็บแอพพลิเคชันที่พัฒนาเกี่ยวกับการรายงานข่าวจราจรด้วยระบบอัตโนมัติ ดังนี้ ระบบนำข้อมูลข่าวจราจรและรายงานอุบัติเหตุจากเว็บไซต์ของกองบังคับการตำรวจจราจร (http://www.trafficpolice.go.th/news.php) เท่านั้น ระบบนี้ต้องเชื่อมต่อกับระบบ Internet รายงานข่าวสารจราจรเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

12 ระเบียบการดำเนินงาน

13 กำหนดเป้าหมายของระบบ ขั้นตอนการจัดทำระบบวิเคราะห์ข่าวสาร
ระเบียบการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายของระบบ ขั้นตอนการจัดทำระบบวิเคราะห์ข่าวสาร ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ

14 กำหนดเป้าหมายของระบบ
ระเบียบการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายของระบบ

15 กำหนดเป้าหมายของระบบ
ระเบียบการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายของระบบ

16 ขั้นตอนการจัดทำระบบวิเคราะห์ข่าวสาร
ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำระบบวิเคราะห์ข่าวสาร ระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ดึงข้อมูลประกาศข่าวและรายงานอุบัติเหตุจากเว็บไซต์ของกองบังคับการตำรวจจราจร(http://www.trafficpolice.go.th/news.php) วิเคราะห์ข้อมูลประกาศข่าวและรายงานอุบัติเหตุเพื่อค้นหาพิกัดของสถานที่ที่ในรายงานข่าวจราจร แสดงข้อมูลการรายงานข่าวบนแผนที่กูเกิล (Google maps)

17 ขั้นตอนการจัดทำระบบวิเคราะห์ข่าวสาร
ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำระบบวิเคราะห์ข่าวสาร

18 trafficpolice.go.th/news วิเคราะห์เลือกสถานที่ ระบุพิกัดสถานที่ในข่าว
ระเบียบการดำเนินงาน trafficpolice.go.th/news ดึงข่าวและจัดรูปแบบเป็น 1 ข่าวต่อ บรรทัด วิเคราะห์เลือกสถานที่ Google Geocoding ดึงพิกัดมาเก็บ ในฐานข้อมูล ถนน จุดเริ่มต้นของถนน จุดสิ้นสุดของถนน หาพิกัดจาก ฐานข้อมูล ดึงข่าวมา แสดงผล ระบุพิกัดสถานที่ในข่าว เก็บข่าวที่ระบุแล้ว ไว้ในฐานข้อมูล Interface

19 ขั้นตอนการดึงข้อมูลข่าวจากเว็บเพจ
ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนการดึงข้อมูลข่าวจากเว็บเพจ 19

20 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข่าว (ต่อ)
ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนการวิเคราะห์ข่าว (ต่อ) Lexto Algorithm ประกาศแจ้งข่าว| (| เส้นทางที่เป็นปัญหาในช่วงเวลานี้|) |ถนน | พระราม6 |ช่วง | พงษ์พระราม | มุ่งหน้า | อุรุพงษ์ | ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้า | , | แจ้งให้ทราบไว้เป็นข้อมูล |  วันที่ | 13 | / | 10 | /| 2009 | 15 | : | 12 | : | 44 | Lexto Algorithm from 20

21 State Machine Algorithm
ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนการวิเคราะห์ข่าว (ต่อ) ประกาศแจ้งข่าว ( เส้นทางที่เป็นปัญหาในช่วงเวลานี้) ถนนพระราม6 ช่วงพงษ์พระราม มุ่งหน้าอุรุพงษ์ ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้า,แจ้งให้ทราบไว้เป็นข้อมูล  วันที่ 13/10/2009 15:12:44 State Machine Algorithm Topic Road Sorc Dest Date Time เส้นทางที่ยังเป็นปัญหาในช่วงเวลานี้ ถนนพระราม6 พงษ์พระราม อุรุพงษ์ 15:12:44 21

22 ขั้นตอนระบุพิกัด Topic Road Sorc Dest Date Time
ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนระบุพิกัด Topic Road Sorc Dest Date Time เส้นทางที่ยังเป็นปัญหาในช่วงเวลานี้ ถนนพระราม6 พงษ์พระราม อุรุพงษ์ 15:12:44 Google Geocoding 22

23 ขั้นตอนการนำข่าวมาเสนอบนเว็บเพจ
ระเบียบการดำเนินงาน ขั้นตอนการนำข่าวมาเสนอบนเว็บเพจ ฐานข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ข่าว ดึงข้อมูลแสดงบนแผนที่ 23

24 ผลการดำเนินงาน

25 ผลการดำเนินงาน เลือกแบบ สอบถาม

26 ผลการดำเนินงาน เลือกแบบ สอบถาม GTRAFFY เว็บไซต์รายงานข่าวสารจราจร

27 Q Question please

28


ดาวน์โหลด ppt ดร.รัชต พีชวณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google