งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ประชุมบุคลากร ทางการศึกษา ประชุมบุคลากร ทางการศึกษา 16 ก. ค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ประชุมบุคลากร ทางการศึกษา ประชุมบุคลากร ทางการศึกษา 16 ก. ค. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ประชุมบุคลากร ทางการศึกษา ประชุมบุคลากร ทางการศึกษา 16 ก. ค. 2555

2 LOGO การปฏิบัติงาน 1. คำสั่งมอบหมายงาน 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / รูปแบบ การพัฒนา / วิธีดำเนินการ - จัดทำโครงการ - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 3. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 4. การมอบหมายงาน - จุดเน้นการขับเคลื่อนฯ KRS และ ARS

3 LOGO การปฏิบัติงานของ บุคลากรทางการศึกษา คู่มือปฏิบัติงาน หรือ รูปแบบการ พัฒนา หรือ วิธีดำเนินงาน โครงการ ดำเนินกา ร สรุป รายงาน ผล

4 LOGO การปรับปรุงสำนักงาน 1. เขียนวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการ พัฒนา 2. มอบหมายงานแม่บ้าน 3. ปลูกไม้ผลริมรั้ว 4. การประชาสัมพันธ์สพป. กพ.2 5. การทำเว็ปสพป. กพ.2 และกลุ่ม ภารกิจ 6. การจัดห้องประชุม

5 LOGO การปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม โรงเรียนและโรงเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม โรงเรียนและโรงเรียน 1. การดื่มน้ำสาบานวันแม่ 2. การใช้พื้นที่โรงเรียนเลิกล้มปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 3. การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของกลุ่ม ภารกิจ

6 LOGO 4 สิ่งในโลกที่เงินซื้อไม่ได้ ความรัก เวลา ชีวิต มิตรแท้


ดาวน์โหลด ppt LOGO ประชุมบุคลากร ทางการศึกษา ประชุมบุคลากร ทางการศึกษา 16 ก. ค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google