งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Full – Paper ที่ส่งคืนให้แก้ไข ให้ ไปแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนำกลับมาส่งใหม่ ใน วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2557 สิ่งที่จะต้องนำมาส่ง มีดังนี้ 1. Full – paper ที่แก้ไขแล้วทำเล่มให้เรียบร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Full – Paper ที่ส่งคืนให้แก้ไข ให้ ไปแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนำกลับมาส่งใหม่ ใน วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2557 สิ่งที่จะต้องนำมาส่ง มีดังนี้ 1. Full – paper ที่แก้ไขแล้วทำเล่มให้เรียบร้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Full – Paper ที่ส่งคืนให้แก้ไข ให้ ไปแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนำกลับมาส่งใหม่ ใน วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2557 สิ่งที่จะต้องนำมาส่ง มีดังนี้ 1. Full – paper ที่แก้ไขแล้วทำเล่มให้เรียบร้อย เป็นเล่มไสกาว 2. Disk ที่บรรจุข้อมูลดังต่อไปนี้ Folder ใหญ่ ใช้ชื่อ กลุ่มและงานวิจัย เป็นชื่อ Folder เช่น A 7-1-1- การทำประกันชีวิตในกลุ่ม คนทำงาน เป็นชื่อ folder ซึ่งใน Folder นี้ จะ ประกอบด้วย Folder ย่อยดังนี้ Folder 1- ใช้ชื่อ งานวิจัยเป็นชื่อ Folder เช่น การทำประกันชีวิตในกลุ่ม ประกอบด้วย Folder ย่อยดังนี้

2 -1. folder ชื่อ บทคัดย่อ มี 3 files คือ 1. file ชื่อ บทคัดย่อภาษาไทย 2. file ชื่อ บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ 3. file ใบรายชื่อกลุ่ม ( รูปสมาชิกใน กลุ่มใส่ชื่อภาษาอังกฤษพร้อม e-mail ลบเบอร์ โทรศัพท์ออก ) -2. folder ชื่อ ส่วนนำ มี file ที่ 1. คำนำ file ที่ 2. สารบัญ -3. folder ชื่อ เนื้อหา มี 5 files คือ 1.) บทที่ 1 2.) บทที่ 2 3. ) บทที่ 3 4.) บทที่ 4 5.) บทที่ 5 -4. folder ชื่อ ภาคผนวก มี 3 file คือ 1.) บรรณานุกรม 2.) ตัวอย่างแบบสอบถาม 3) file ใบ รายชื่อกลุ่ม ( ชื่อภาษาไทยใต้รูปสมาชิกในกลุ่มพร้อม e-mail+ เบอร์โทร ) -5. folder ชื่อ SPSS มี file ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ Key ลงในโปรแกรม SPSS ที่จะต้องมีข้อมูลชื่อ เบอร์โทร e-mail ผู้ตอบแบบสอบถาม

3 Folder -2 ใช้ชื่อ Power point มี file ที่เป็น power point ที่ present งาน Folder -3 files งานที่เคยส่ง แผ่น disk จะไม่ใส่ซองหรือกล่องใดๆทั้งสิ้น ให้ เสียบแผ่น Disk มาในเล่ม Paper พร้อมทั้ง เขียนชื่อ กลุ่ม และเบอร์โทร ที่หน้าแผ่นด้วย จะเป็นแผ่น CD หรือ DVD ก็ได้ 3. แบบสอบถามทั้งหมด มัดให้เรียบร้อย เขียนที่ มัดว่าเรื่องอะไร นำมาส่ง ที่แม่บ้าน “ จาบ ” พร้อมทั้ง ลงชื่อผู้ส่ง กับ แม่บ้านด้วย เพื่อเป็นหลักฐานการนำเอกสารมาส่ง


ดาวน์โหลด ppt Full – Paper ที่ส่งคืนให้แก้ไข ให้ ไปแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนำกลับมาส่งใหม่ ใน วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2557 สิ่งที่จะต้องนำมาส่ง มีดังนี้ 1. Full – paper ที่แก้ไขแล้วทำเล่มให้เรียบร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google