งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวบรรจบ ยวนยี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย บุคลากรในสังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวบรรจบ ยวนยี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย บุคลากรในสังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวบรรจบ ยวนยี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย บุคลากรในสังกัด

2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวนิจนิภา โมคศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( นายอิสระ ยาวะโนภาส ) สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวนิจนิภา โมคศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( นายอิสระ ยาวะโนภาส ) สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวนิจนิภา โมคศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( นายอิสระ ยาวะโนภาส ) สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวนิจนิภา โมคศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( นายอิสระ ยาวะโนภาส ) สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวนิจนิภา โมคศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( นายอิสระ ยาวะโนภาส ) สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวนิจนิภา โมคศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( นายอิสระ ยาวะโนภาส ) สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

6

7 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวนิจนิภา โมคศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( นายอิสระ ยาวะโนภาส ) สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวนิจนิภา โมคศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บุคลากรในสังกัด

9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางกาญจนี แก่นก่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน บุคลากรในสังกัด

10 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวบรรจบ ยวนยี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย บุคลากรในสังกัด

11 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นายถาวร นามคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน บุคลากรในสังกัด

12 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นายนิรันต์ ถึงแสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บุคลากรในสังกัด

13 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นายสมชาย หาริกะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ บุคลากรในสังกัด

14 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นายสถิตย์ สิงห์แก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก ผู้อำนวยการ บุคลากรในสังกัด

15 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวปิยฉัตร ศรีสารคาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ บุคลากรในสังกัด

16 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นายสถิตย์ สิงห์แก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ บุคลากรในสังกัด


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวบรรจบ ยวนยี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย บุคลากรในสังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google