งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Comenius Regio SpIce project Hulda Karen 2011 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Comenius Regio SpIce project Hulda Karen 2011 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Comenius Regio SpIce project http://comeniusregiospice.wordpress.com/ Hulda Karen 2011 1

2

3 โรงเรียนเทคโนโลยี โรงเรียนวิชาชีพ โรงเรียนเทคโนโลยี โรงเรียนวิชาชีพ โรงเรียนเทคโนโลยี โรงเรียนวิชาชีพ โรงเรียนหลากหลายวัฒนธรรม เสนอแนะสำหรับผู้ปกครอง Janúar 2011

4 โรงเรียนอนุบาล อายุ 2-6 ปี ไม่ใช่ภาค บังคับ โรงเรัยนประถม อายุ 6-16 ปี ภายใน 10 ปีคือภาคบังคับ วิทยาลัยภาคต่อเนื่อง อายุ 16-20 ปี ไม่ใช่ภาคบังคับ มหาวิทยาลัย อายุ 20 ปี ขึ้นไป คำศัพท์ใหม่ - ภาคบังคับ โรงเรียนของ ไอซ์แลนด์

5 มหาวิทยาลัย - อายุ 20 ปีขึ้นไป วิทยาลัย - อายุ 16- 20 ปี - ไม่ใช่ภาคบังคับ โรงเรียนประถม - อายุ 6-16 ปี - โรงเรียนภาคบังคับ โรงเรียนอนุบาล - เริ่มจาก อายุ 2 – 6 ปี - ไม่ใช่ภาคบังคับ โรงเรียนของ ไอซ์แลนด์

6 วิทยาลัย โรงเรียนครบวงจร โรงเรียนการทำงานครบวงจร วิทยาลัยเทคนิค โรงเรียนเทคโนโลยี คือ โรงเรียน เทคนิค วิทยาลัยภาค ต่อเนื่อง

7 การแบ่งโรงเรียนมี 11 โรงเรียน มีโรงเรียนหนึ่งชื่อว่า โรงเรียนหลากหลาย วัฒนธรรม โรงเรียนหลากหลายวัฒนธรรม คอยช่วยเหลือ ชาวต่างชาติเข้ามาสู่วงจรของโรงเรียนวิทยาลัย แบบสามัญชนทั่วไป นอกจากโรงเรียนหลากหลายวัฒนธรรม แล้วยังมี อีก 10 โรงเรียน หรือ อื่น ๆ โรงเรียนเทคโนโลยี

8 ส่วนใหญ่จากการจบหลักสูตรด้วยการทดสอบแต่ละ วิชาชีพ เช่น ช่างไม้, ช่างผม หรือ ผู้จัดการเรือ นอกเนือจากนักศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วยัง สามารถเข้าไปทดสอบระดับนักเรียนได้ การทดสอบระดับนักเรียนนี้เพื่อต้องการใช้ในการ เข้าสู่ มหาวิทยาลัย คุณไม่สามารถทดสอบระดับนักเรียนได้ในโรงเรียน เทคนิค โรงเรียนเทคโนโลยี

9 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน www.tskoli.iswww.tskoli.is เบอร์โทรศัพท์ 514 9000 ข้อมูลเกี่ยวกับการลาป่วยของคุณครู ปฏิทินการเรียน - ฤดูใบใม้ร่วง สิงหาคม - พฤษจิกายน ทดสอบ ในเดือน ธันวาคม - ฤดูใบใม้ผลิ มกราคม - เมษายน ทดสอบใน เดือน พฤษภาคม กฏระเบียบในการเข้าเรียน ข่าวสารต่างๆที่คุณควรรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหลากหลายวัฒนธรรม โรงเรียนเทคโนโลยี

10 ผู้อำนวยการโรงเรียน Fjölnir Ásbjörnsson, fa@tskoli.is fa@tskoli.is เบอร์โทรศัพท์ 514 9151 และ 821 5647 อาจารย์ Eva Örnólfsdóttir eva@tskoli.iseva@tskoli.is Guðlaug Kjartansdóttir guk@tskoli.isguk@tskoli.is Steinunn Björk Ragnarsdóttir sbr@tskoli.issbr@tskoli.is Þórunn Halla Guðlaugsdóttir thg@tskoli.isthg@tskoli.is ผู้ปกครอง - สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา โรงเรียนหลากหลาย วัฒนธรรม

11 การปฏิบัติ คือ คอยตรวจสอบการเข้าเรียน และ เกรด การศึกษาทางอินเตอร์เนต ควรติดตามเกี่ยวกับ การศึกษา และ การทดสอบของแต่ละหน่วยกิจ ชื่อของผู้ใช้ (username- ตัวอย่าง เช่น TS140954) และ ระหัสผ่าน (password) ให้เหมือนกันในระบบคอมพิวเตอร์ ระหัสผ่านส่งให้ทางไปรณีย์ และ สามารถค้นหาได้ใน http://www.tskoli.is/gott-ad-vita/ http://www.tskoli.is/gott-ad-vita/ สำนักศึกษาทางระบบ คอมพิวเตอร์

12 ตารางเรียน เหมือนกับ ตารางการลงทะเบียน วิชา อาทิเช่น IS2026S(1),IST3024H(1) เกรด : เกรดต่ำสุด อยู่ที่ 5,0 อาจารย์ประจำชั้น : คอยช่วยเหลือในก้าวต่อไป การเข้าเรียน = อย่างต่ำ : 80% ในการเข้าเรียน ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถ้านักศึกษา อายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองต้องขออนุญาติกับนักศึกษาที่บรรลุนิติ ภาวะเกี่ยวกับรหัสผ่าน การค้นหา

13 นักศึกษาต้องช่วยเหลือตัวเองในการซื้อหา หนังสือเรียน - หนังสือที่ใช้แล้วมีขายในวันเปิดโรงเรียนวันแรก ดูแลหนังสือให้ดีเพื่อที่จะนำไปขายได้ในเทอม ต่อไป นักศึกษาจะต้องนำหนังสือมาในเวลาเรียนทุก ครั้ง นักศึกษามีการบ้านที่จะต้องทำ นักศึกษาจะต้องไปเรียนวิชาพละทุกอาทิตย์ คำศัพท์ใหม่ : เทอม. แต่ละปีของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 เทอม หนังสือเรียน - การบ้าน

14 ส่วนใหญ่เยาวชนในไอซแลนด์ศึกษาต่อใรง เรียนภาคต่อเนื่อง มีงานทำมากขึ้นสำหรับผู้มีการศึกษา มีหน้าที่การงานที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มี การศึกษา มีรายได้สูงสำหรับผู้ที่มีการศึกษา การว่างงานน้อยมากสำหรับผู้มีการศึกษา การว่างงานมากที่สุดกับเยาวชนผู้ด้อย การศึกษา การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมที่มีเทคโนโลยี สูง การศึกษาใน ประเทศ ไอซแลนด์

15 15 กุมภาพันธ์ 2011 วัน อังคาร เพิ่มรายได้ตลอดชีวิตในการศึกษา ในแต่ละปีโรงเรียนเพิ่มรางวัล เรื่องการศึกษา แต่ละปีเพิ่มเติมใน การกลับคืนสู่โรงเรียน 8.3% จาก ผลการตรวจสอบของ Eyjólfs Sigurðsson นักเศรษฐศาสตร์ ได้ เสนอแนะในการประชุมนัก มหาวิทยาลัย ผลลัพย์ออกมาแต่ละบุคคล ที่ศึกษาในระดับโรงเรียนภาค ต่อเนื่องรายได้ตลอดชีวิตสูงกว่าผู้ มีการศึกษาในระดับประถม 28%. ส่วนบุคคลที่มีวุฒทิศึกษาระดับ มหาลัยมีรายได้ตลอดชีวิตสูงสุด กว่า 88%.

16 ตัวแทนกิจกรรมสังคม : Hulda Birna โรงละคร สตูดิโอ สัมพันธ์ไมตรีในโรงเรียนหลากหลายวัฒนธรรม ( ภาพยนต์ และ อื่น ๆ ) งานเลี้ยงในโรงเรียน วันเปิดร้านกาแฟ : ร้านกาแฟระหว่างประเทศ ตัวแทนแผนก ปกป้อง สังคมสำหรับ นักศึกษา

17 อาคารเรียน อาคารหลัก Skólavörðuholti - ในการเรียนการสอนทั้งหมด คือ ภาษาไอซแลนด์ สำหรับชาวต่างชาติ Vörðuskóli : คืออาคารคอมพิวเตอร์อยู่ใกล้กับอาคารหลัก - ส่วนมาก คือ วิชาคอมพิวเตอร์ Háteigsvegur - เช่น เรือ และ เครื่องจักรต่าง ๆ ใช้เวลาในการเดิน 10 นาที เดินจาก อาคารหลัก โรงยิม : อยู่ข้างๆอาคารคอมพิวเตอร์ - นักศึกษาทุกท่านจำเป็นจะต้องเข้าเรียนวิชา พละ โรงอาหาร. ห้องสมุด. สำนักงาน. ผลงานของ นักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt Comenius Regio SpIce project Hulda Karen 2011 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google