งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด. ญ สุธาทิพย์ โลพะกูล ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้น ม.2/2 เลขที่ 36.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด. ญ สุธาทิพย์ โลพะกูล ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้น ม.2/2 เลขที่ 36."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด. ญ สุธาทิพย์ โลพะกูล ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้น ม.2/2 เลขที่ 36

2 อาหารประจำชาติในประเทศ อาเซียน ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศมเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศกัมพูชา ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเมียรมาร์

3 ประเทศไทย ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ถัดไป ต้มยำกุ้ง - ประเทศไทย

4 ประเทศมเลเซีย ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ถัดไป นาซิ เลอมัก - ประเทศมาเลเซีย

5 ประเทศบรูไน ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ถัดไป อัมบูยัต - ประเทศบรูไน

6 ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ถัดไป ปอเปี้ยะเวียดนาม - ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม

7 ประเทศลาว ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ถัดไป สลัดหลวงพระบาง - ประเทศลาว

8 ประเทศอินโดนีเซีย ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ถัดไป กาโด กาโด - ประเทศอินโดนิเซีย

9 ประเทศฟิลิปปินส์ ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ถัดไป อโดโบ้ - ประเทศฟิลิปปินส์

10 ประเทศกัมพูชา ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ถัดไป อาม็อก - ประเทศกัมพูชา

11 ประเทศสิงคโปร์ ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ถัดไป ลักซา - ประเทศสิงคโปร์

12 ประเทศเมียรมาร์ ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ภาพนิ่งก่อนหน้าก่อน ถัดไป หล่าเพ็ด - ประเทศพม่า


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด. ญ สุธาทิพย์ โลพะกูล ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้น ม.2/2 เลขที่ 36.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google