งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด สร้างแบนด์ สินค้า กลุ่มเป้าหมาย การตลาด ปัญหา & อุปสรรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด สร้างแบนด์ สินค้า กลุ่มเป้าหมาย การตลาด ปัญหา & อุปสรรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวคิด สร้างแบนด์ สินค้า กลุ่มเป้าหมาย การตลาด ปัญหา & อุปสรรค

3 แนวคิด สร้างงานจากผลผลิตในท้องถิ่น ได้แก่ สมุนไพร ไม้ กระดาษสา ป่าน ปอ ผ้าไหม ใช้ความเชี่ยวชาญและแรงงานจากคนในชุมชน สร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการใน ตลาด ได้แก่ - ตะวันออก ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สปา โยคะ รักษาสุขภาพ สร้างความ สมดุลของจิตใจและร่างกาย รัฐบาลส่งเสริมจะให้ประเทศไทยเป็น The Capital Spa Of Asia เ พราะเรามี Thai hospitality ที่จุด แข็ง

4 สร้างแบนด์ STP Marketing S -- Segmentation ธุรกิจสปา ( ร้านขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สปา ) และกลุ่มคนอายุ 25-60 ปี รักสุขภาพและนิยมวัฒนธรรมทาง เอเชีย T – Targeting ประเทศตะวันตก อเมริกา - ตะวันออกกลาง P – Positioning ตลาดระดับ C กลุ่ม ระดับกลาง

5 สินค้า ผลิตและจำหน่ายสินค้า Spa Products อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม ผลิตภัณฑ์ สำหรับ Mask หน้า และ Mask ตัว, ลูก ประคบ, Aroma Massage Oil, เป็นต้น

6 Shop use Home spa (set box)

7 กลุ่มเป้าหมาย 90% ส่งออก ตลาดยุโรป อเมริกา เอเชีย 10% อื่นๆ อนาคต --- ตลาดประเทศตะวันออกกลาง ซาอุ คูเวต

8 ส่งเสริมการตลาด

9 ออกร้านและจำหน่ายสินค้า ณ ประเทศสิงค์โปร์ ภายใต้การสนับสนุนของสถานฑูตไทยและกรม ส่งเสริมการส่งออก

10

11 เว็บไซด์ แนะนำ สินค้าใหม่ รายการ สินค้า และข้อมูลอื่นๆ

12 ด้านการผลิต : วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพ ไม่สม่ำเสมอ และไม่สามารถรับการสั่งซื้อสินค้า ครั้งละ มากๆ ได้ สินค้าแต่ละครั้งคุณภาพไม่ เหมือนกัน ไม่สม่ำเสมอ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม่มีการ รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก หน่วยงานที่เชื่อถือได้ ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน และขาย ตัดราคากัน ช่องทางการจัดจำหน่ายจำนวนน้อย โดยเฉพาะการส่งออก ปัญหา & อุปสรรค


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด สร้างแบนด์ สินค้า กลุ่มเป้าหมาย การตลาด ปัญหา & อุปสรรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google