งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SiamSpaHouse.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SiamSpaHouse."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SiamSpaHouse

2 แนวคิด สร้างแบนด์ สินค้า กลุ่มเป้าหมาย การตลาด ปัญหา & อุปสรรค

3 แนวคิด สร้างงานจากผลผลิตในท้องถิ่น ได้แก่ สมุนไพร ไม้ กระดาษสา ป่าน ปอ ผ้าไหม ใช้ความเชี่ยวชาญและแรงงานจากคนในชุมชน สร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด ได้แก่ - ตะวันออก ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สปา โยคะ รักษาสุขภาพ สร้างความ สมดุลของจิตใจและร่างกาย รัฐบาลส่งเสริมจะให้ประเทศไทยเป็น The Capital Spa Of  Asia เ พราะเรามี Thai hospitality ที่จุดแข็ง

4 สร้างแบนด์ STP Marketing
S -- Segmentation ธุรกิจสปา (ร้านขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สปา)และกลุ่มคนอายุ ปี รักสุขภาพและนิยมวัฒนธรรมทางเอเชีย T – Targeting ประเทศตะวันตก อเมริกา-ตะวันออกกลาง P – Positioning ตลาดระดับ C กลุ่มระดับกลาง

5 สินค้า ผลิตและจำหน่ายสินค้า Spa Products อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม  ผลิตภัณฑ์สำหรับ Mask หน้า และ Mask ตัว , ลูกประคบ , Aroma Massage Oil, เป็นต้น

6 Shop use Home spa (set box)

7 กลุ่มเป้าหมาย 90% ส่งออก ตลาดยุโรป อเมริกา เอเชีย 10% อื่นๆ
90% ส่งออก ตลาดยุโรป อเมริกา เอเชีย 10% อื่นๆ อนาคต --- ตลาดประเทศตะวันออกกลาง ซาอุ คูเวต

8 ส่งเสริมการตลาด

9 ออกร้านและจำหน่ายสินค้า ณ ประเทศสิงค์โปร์ ภายใต้การสนับสนุนของสถานฑูตไทยและกรมส่งเสริมการส่งออก

10

11 เว็บไซด์ แนะนำสินค้าใหม่ รายการสินค้า
เว็บไซด์ แนะนำสินค้าใหม่ รายการสินค้า และข้อมูลอื่นๆ

12 ปัญหา & อุปสรรค ด้านการผลิต: วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ และไม่สามารถรับการสั่งซื้อสินค้าครั้งละ มากๆ ได้ สินค้าแต่ละครั้งคุณภาพไม่เหมือนกัน ไม่สม่ำเสมอ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ไม่มีการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน และขายตัดราคากัน ช่องทางการจัดจำหน่ายจำนวนน้อยโดยเฉพาะการส่งออก


ดาวน์โหลด ppt SiamSpaHouse.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google