งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการเรียนรู้
เราไปกันเลย

2 ความรู้เกื่ยวกับมาตราตัวสะกด
แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน/เนื้อหา บททดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม

3 ข้อ 1 คำใดอยู่ในแม่กก ก. แมว ข.ปลาวาฬ ง. ควาย ค. สุนัข

4 ถูกต้องเก่งค่ะ ทำข้อต่อไป

5 ยังไม่ถูกต้องค่ะ ทำข้อต่อไป

6 ข้อ 2.คำว่า จราจร อยู่ในมาตรา ตัวสะกดในแม่ใด
ข้อ 2.คำว่า จราจร อยู่ในมาตรา ตัวสะกดในแม่ใด ก. แม่กก ข. แม่กน ค. แม่กด ง. แม่กบ

7 ถูกต้องเก่งค่ะ กลับไปเมนูหลัก

8 ยังไม่ถูกต้องค่ะ กลับไปเมนูหลัก

9 ๑. มาตรากก มาตราแม่กก กลับไปเมนูหลัก
คือ คำที่มีตัว ก สะกด หรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด ได้แก่ ข ค ฆ หน้าต่อไป

10 ๒. มาตรากน กลับไปเมนูหลัก มาตราแม่กน
คือ คำที่มีตัว น สะกด หรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือน น สะกด ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ หน้าที่แล้ว สุกัญญา ไชยกิจบำรุง


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google