งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราไปกัน เลย. ความรู้เกื่ยวกับมาตราตัวสะกด แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา บททดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราไปกัน เลย. ความรู้เกื่ยวกับมาตราตัวสะกด แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา บททดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราไปกัน เลย

2 ความรู้เกื่ยวกับมาตราตัวสะกด แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา บททดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม

3 ข้อ 1 คำใดอยู่ ในแม่กก ก. แมว ก. แมว ข. ปลาวา ฬ ข. ปลาวา ฬ ค. สุนัข ค. สุนัข ง. ควาย ง. ควาย

4 ถูกต้อง เก่งค่ะ ทำข้อต่อไป

5 ยังไม่ ถูกต้องค่ะ ทำข้อต่อไป

6 ข้อ 2. คำว่า จราจร อยู่ในมาตรา ตัวสะกดในแม่ ใด ข้อ 2. คำว่า จราจร อยู่ในมาตรา ตัวสะกดในแม่ ใด ก. แม่ กก ก. แม่ กก ข. แม่กน ข. แม่กน

7 ถูกต้อง เก่งค่ะ

8 ยังไม่ ถูกต้องค่ะ

9 มาตราแม่กก หน้าต่อไป ๑. มาตรา กก คือ คำที่มีตัว ก สะกด หรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่าน ออกเสียงเหมือน ก สะกด ได้แก่ ข ค ฆ

10 มาตราแม่กน สุกัญญา ไชยกิจบำรุง ๒. มาตรากน คือ คำที่มีตัว น สะกด หรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่าน ออกเสียงเหมือน น สะกด ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ


ดาวน์โหลด ppt เราไปกัน เลย. ความรู้เกื่ยวกับมาตราตัวสะกด แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา บททดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google